EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0805(01)

Komisijas Īstenošanas lēmums (2017. gada 3. augusts) par to, lai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 105. pantā minētu pieteikumu par grozījumu vīna nozares produkta nosaukuma specifikācijā (Montravel (ACVN))

C/2017/5348

OJ C 255, 5.8.2017, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

5.8.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 255/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2017. gada 3. augusts)

par to, lai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 105. pantā minētu pieteikumu par grozījumu vīna nozares produkta nosaukuma specifikācijā

(Montravel (ACVN))

(2017/C 255/12)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 97. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Francija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 105. pantu ir iesniegusi specifikācijas grozījuma pieteikumu attiecībā uz nosaukumu Montravel.

(2)

Komisija šo pieteikumu ir izskatījusi un konstatējusi, ka Regulas (ES) Nr. 1308/2013 93.–96. panta, 97. panta 1. punkta, kā arī 100., 101. un 102. panta nosacījumi ir izpildīti.

(3)

Lai varētu iesniegt iebildumu paziņojumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 98. pantu, specifikācijas grozījuma pieteikums attiecībā uz nosaukumu Montravel attiecīgi būtu jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

Vienīgais pants

Specifikācijas grozījuma pieteikums, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 105. pantu iesniegts attiecībā uz nosaukumu Montravel (ACVN), ir ietverts šā lēmuma pielikumā.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 98. pantu iebildumus pret šā panta pirmajā daļā minēto specifikācijas grozījumu drīkst celt divu mēnešu laikā no šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2017. gada 3. augustā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.


PIELIKUMS

MONTRAVEL

AOP-FR-A0923-AM01

Pieteikuma iesniegšanas datums: 2014. gada 22. decembris

SPECIFIKĀCIJAS GROZĪJUMA PIETEIKUMS

1.   Grozījumam piemērojamie noteikumi

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 105. pants – grozījums, kas nav maznozīmīgs

2.   Grozījuma apraksts un pamatojums

2.1.   Ģeogrāfiskais apgabals

Specifikāciju 1. nodaļas IV daļas 1. punktā ir grozīts ražošanas ģeogrāfiskais apgabals, proti, ir svītrota Saint-Seurin de Prats pašvaldība un pievienotas Le Fleix un Monfaucon pašvaldības. Abu šo pašvaldību vīnadārzi ir sākotnējā ģeogrāfiskā apgabala turpinājums ar identisku ģeoloģisko profilu, atšķirībā no Saint-Seurin-de-Prats pašvaldības, kura pilnībā atrodas Dordoņas sanešu līdzenumā.

Ir grozīts vienotā dokumenta 6. punkts.

2.2.   Noteiktais zemesgabalu apgabals

Specifikāciju 1. nodaļas IV daļas 2. punktā par zemesgabalu apgabalu noteikšanu ir pievienots datums, kurā kompetentā valsts iestāde ir apstiprinājusi noteiktā zemesgabala apgabala grozījumu par jaunu noteiktā ražošanas ģeogrāfiskā apgabala ietvaros, kā rezultātā specifikācijām ir pievienots datums, kurā to likumīgi apstiprinājusi nacionālā komiteja. Atgādinājumam – zemesgabalu demarkācija nozīmē attiecīgā kontrolētā cilmes vietas nosaukuma ražošanai piemērotu zemesgabalu noteikšanu ražošanas ģeogrāfiskā apgabala ietvaros.

Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

2.3.   Tiešās apkaimes apgabals

Sakarā ar ģeogrāfiskā apgabala grozījumiem ir grozīts 1. nodaļas IV daļas 3. punkts par tiešās apkaimes apgabalu, kurā var norisināties vinifikācija, vīnu gatavošana un nogatavināšana. Faktiski divu jaunu pašvaldību (Le Fleix un Monfaucon) iekļaušana ģeogrāfiskajā apgabalā nozīmē to svītrošanu no tiešās apkaimes apgabala.

Un otrādi, pašvaldības Saint-Seurin-de-Prats svītrošana no ģeogrāfiskā apgabala nozīmē tās iekļaušanu tiešās apkaimes apgabalā, un tā tiek pievienota pašvaldību sarakstam, ņemot vērā pastāvošās vinifikācijas paražas.

Ir grozīts vienotā dokumenta 9. punkts.

2.4.   Saikne ar izcelsmes vietu

Ņemot vērā ģeogrāfiskā apgabala grozījumus, specifikāciju 1. nodaļas X daļas “Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu” 1. punkta “Informācija par ģeogrāfisko apgabalu” a) apakšpunkta pirmajā daļā ir veikts grozījums, proti, ir labots ražošanas ģeogrāfiskajā apgabalā esošo pašvaldību skaits: “14” aizstāj ar “15”.

Turklāt ģeogrāfiskajā apgabalā iekļautajām pašvaldībām ir saiknē ar izcelsmes vietu aprakstītajam profilam identisks ģeoloģiskais profils, tāpēc saiknē ar izcelsmes vietu grozījumi nav veikti.

VIENOTS DOKUMENTS

1.   Nosaukums(-i)

Montravel

2.   Ģeogrāfiskās norādes veids

ACVN – aizsargāts cilmes vietas nosaukums

3.   Vīnkopības produktu kategorijas

1.

Vīns

4.   Vīna(-u) apraksts

Baltvīni

Baltvīnus ražo no vismaz divu galveno vīnogulāju vīnogām vai vīniem. Baltvīna vīnogu šķirnēm, ņemot vērā dažādu šķirņu apvienošanu, galvenokārt raksturīgi eksotiski aromāti, možums, mineralitāte un patīkama ilga pēcgarša. Nogatavināti uz smalkām nogulsnēm, dažkārt ozolkoka mucās, šie sausie baltvīni ir ļoti iecienīti to stipruma, sātīguma un, jo sevišķi, minerālā svaiguma dēļ, ko tie saglabā daudzu gadu garumā.

Minimālā dabīgā spirta tilpumkoncentrācija ir 10,5 %.

Kopējā spirta tilpumkoncentrācija pēc bagātināšanas ir 13 %.

Fermentējamo cukuru (glikozes un fruktozes) saturs šajos vīnos ir zemāks par 3 gramiem uz litru.

Sarkanvīni

Sarkanvīnus ražo no vīnogu vai vīnu sajaukumiem. Tiem ir koša un piesātināta krāsa. Vīna aromāts atgādina tumšo ogu augļus ar smalku grauzdējuma aromātu, kas ar laiku pāriet augu un garšvielu niansēs. Pārsvarā garša ir spēcīga un izsmalcināta, ar labi nogatavinātiem un izcili smalkiem tanīniem. Tie ir izsmalcināti vīni ar izteiksmīgu garšu pēc dažu gadu turēšanas.

Minimālā dabīgā spirta tilpumkoncentrācija ir 11 %.

Kopējā spirta tilpumkoncentrācija pēc bagātināšanas ir 13,5 %.

Maksimālais ābolskābes saturs noteikts 0,4 g uz litru.

Fermentējamo cukuru (glikozes un fruktozes) saturs šajos vīnos ir zemāks par 3 gramiem uz litru.

5.   Vīndarības metodes

a.   Galvenās vīndarības metodes

Audzēšanas prakse

Vīnkoku stādījumu minimālā biezība ir 5 000 vīnkoku stādu uz hektāru. Atstatums starp rindām nedrīkst būt lielāks par 2 metriem un atstatums starp vienas rindas vīnkokiem nedrīkst būt lielāks par 0,80 metriem.

Vīnkokus apgriež pēc Gijo (Guyot) metodes, Rojā (Royat) kordona formā vai pēc īsās apgriešanas metodes, atstājot ne vairāk kā 10 vīnstīgu pumpurus uz vīnkoka.

Apūdeņošana ir aizliegta.

Īpašā vīndarbības metode

Novāktās vīnogu ražas termiska apstrāde temperatūrā, kas pārsniedz 40 °C, ir aizliegta. Vīnu nogatavināšanā ir aizliegts izmantot koksnes gabalus. Ir aizliegta tanīnu pievienošana. Pēc šo vīnu bagātināšanas kopējā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 13,5 % sarkanvīnos un 13 % baltvīnos. Līdztekus še iepriekš minētajiem noteikumiem vīndarības metožu ziņā jāievēro arī Kopienas un Lauku kodeksa obligātie noteikumi.

b.   Maksimālās ražas

Sarkanvīns –

60 hektolitru no hektāra

Baltvīns –

70 hektolitru no hektāra

6.   Noteiktais apgabals

Vīnogu novākšana, vinifikācija, vīnu gatavošana un nogatavināšana, un – tikai attiecībā uz sarkanvīniem – pildīšana pudelēs tiek nodrošināta šādu Dordoņas departamenta pašvaldību teritorijā: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Le Fleix, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Monfaucon, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien un Vélines.

7.   Galvenās vīna vīnogu šķirnes

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Cabernet franc N

 

Cot N

 

Muscadelle B

 

Merlot N

 

Semillon B

 

Sauvignon gris G

 

Sauvignon B

8.   Saiknes vai saikņu apraksts

Kontrolētā cilmes vietas nosaukuma Montravel ģeogrāfiskais apgabals no pārējā Beržerakas reģiona atšķiras ar savu nogāžu ģeomorfoloģisko uzbūvi, kurās atsedzas “zvaigžņotais” kaļķakmens. Noteiktais zemesgabalu apgabals pārsvarā sastāv no labi drenētām mālainā kaļķakmens parcelēm uz plato, kā arī dienvidu puses nogāzēm.

Vēlme celt šā mantojuma vērtību – sarkanvīnu gadījumā – izpaužas kā lielāks stādījumu blīvums salīdzinājumā ar citām Beržerakas reģiona daļām, īpašs vīna vīnogu šķirņu sajaukums, kurā dominē Merlot N šķirne, un vēlme ražot ilgstošas uzglabāšanas vīnus, vienlaikus aizliedzot, piemēram, izmantot koksnes gabalus vīnu nogatavināšanā, pievienot tanīnus, termiski apstrādāt vīnogu ražu temperatūrā, kas pārsniedz 40 °C, kā arī izmantot nepārtrauktas darbības vīnogu spiedes vai tvertnes ar lāpstiņu sūkņiem.

Sarkanvīnus nogatavina vismaz astoņpadsmit mēnešus, no kuriem vismaz trīs mēnešus pudelēs. Tiem ir koša un piesātināta krāsa. Vīna aromāts atgādina tumšo ogu augļus ar smalku grauzdējuma aromātu, kas ar laiku pāriet augu un garšvielu niansēs. Pārsvarā garša ir spēcīga un izsmalcināta, ar labi nogatavinātiem un izcili smalkiem tanīniem. Šo sarkanvīnu svaigums un augļu aromāts ļauj tos baudīt jau pirmajos gados, bet pēc vairāku gadu ilgas turēšanas tie kļūst par smalkiem un izteiksmīgiem vīniem. Ražošanas nosacījumos iekļaujot periodu, kurā vīna nogatavināšanai pudelēs jānoris noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā un tiešās apkaimes apgabalā, vietējā kopiena izvirza mērķi labāk saglabāt produkta kvalitāti un specifiku un secīgi – kontrolētā cilmes vietas nosaukuma reputāciju.

Attiecībā uz sausajiem baltvīniem vienmēr lielais mitruma daudzums okeāna klimata ietekmē un augsnes mālainums ļauj izvairīties no ūdens trūkuma un vasaras karstuma periodiem, tādējādi ļaujot vīnogām optimāli ienākties. Šos vīnus iegūst no vairāku vīna vīnogu šķirņu sajaukuma, kurā dominē tādas galvenās vīna vīnogu šķirnes kā Sémillon B un Sauvignon B vai Sauvignon gris G. Šīm baltvīna vīnogu šķirnēm, pateicoties dažādajiem sajaukumiem, galvenokārt raksturīgi eksotiski aromāti, sparīgums, mineralitāte un patīkama ilga pēcgarša. Nogatavināti uz smalkām nogulsnēm, dažkārt ozolkoka mucās, šie sausie baltvīni ir ļoti iecienīti to stipruma, sātīguma un, jo sevišķi, minerālā svaiguma dēļ, ko tie saglabā vairāku gadu garumā.

Senākās liecības par Montravel vīnkopības tradīcijām datējamas ar 1080. gadu, kad benediktieši no Saint-Florent de Saumur klostera apmetās uz dzīvi Montcaret, Breuilh, Bonneville un Montravel. Tur tie uzara nekultivēto zemi, lai tajā audzētu divus kultūraugus, ko komūnijā uzskatīja par svētām – vīnogulājus un kviešus.

Montravel slavenākais vīnkopis, bez šaubām, ir filozofs Mišels Eikēms de Montēņs, Bordo mērs, kura vīnogulāji pletās no torņa pakājes, kur viņš meklēja vientulību, lai rakstītu: “Vīnogulāji ir dārzs un prieka avots, kam piemīt neparasts skaistums. Tā ir vieta, kur es sapratu, cik daudz māksla var iegūt no bedrainas, kalnainas un nelīdzenas vietas.”

Grāmatas “Beržeraka un tās vīni” izdevējs Eduards Ferē 1903. gadā par Montravel ģeogrāfisko apgabalu izdarījis šādus secinājumus: “Sarkanvīni ir spēcīgi, ar intensīvu krāsu un nemānīgu garšu, un atsevišķi augstas kvalitātes vīni ir ļoti tuvi izcilākajiem Kastīlijas vīniem.”

Ar savu vēsturi un īpašo atrašanās vietu kontrolētais cilmes vietas nosaukums Montravel apliecina spēcīgu saikni ar vīnkopības kultūru, kas sakņojas teritorijā, kuras iedzīvotāji ir izmantojuši savas prasmes, lai izceltu oriģinālu, izmeklētu produktu, kurš pamatoti lepojas ar labu reputāciju un kuru pārsvarā – gan baltvīnus, gan sarkanvīnus – tirgo pudelēs.

9.   Būtiski papildu nosacījumi

Tiešās apkaimes apgabals

Tiesiskais regulējums:

valsts tiesību akti.

Papildu nosacījuma veids:

atkāpe par ražošanu noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Nosacījuma apraksts:

tiešās apkaimes apgabalu, kas noteikts ar atkāpi vīnu vinifikācijai, gatavošanai, nogatavināšanai un – tikai attiecībā uz sarkanvīniem – pildīšanai pudelēs, veido turpmāk minēto pašvaldību teritorija.

Dordoņas departamentā: Bergerac, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Seurin-de-Prats,

Žirondas departamentā: Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire un Saint-Emilion.

Lielāka ģeogrāfiskā vienība

Tiesiskais regulējums:

valsts tiesību akti.

Papildu nosacījuma veids:

papildu noteikumi attiecībā uz marķēšanu.

Nosacījuma apraksts:

ar Montravel cilmes vietas nosaukumu apzīmēto vīnu marķējumā var norādīt lielākās ģeogrāfiskās vienības – Sud-Ouest (Dienvidrietumu reģions) – nosaukumu. Šīs lielākās ģeogrāfiskās vienības nosaukumu var norādīt arī prospektos un uz dažādu veidu taras. Šīs lielākās ģeogrāfiskās vienības nosaukumā izmantotie burti ne augstumā, ne platumā nedrīkst būt lielāki par tiem burtiem, kas izmantoti, atveidojot šo kontrolēto cilmes vietas nosaukumu.

Pildīšana pudelēs

Tiesiskais regulējums:

valsts tiesību akti.

Papildu nosacījuma veids:

pildīšana pudelēs noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Nosacījuma apraksts:

sarkanvīnus nogatavina vismaz līdz 31. martam otrajā gadā pēc ražas novākšanas gada, un vismaz 3 mēnešus no šā laika – pudelēs.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0d52a671-4b5e-4158-ab9f-a37fc2394688


Top