Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0704(01)

Komisijas Lēmums (2017. gada 8. maijs) par to pasākumu atbilstību Savienības tiesību normām, kurus veikusi Ungārija saskaņā ar 14. pantu Direktīvā 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva)

OJ C 214, 4.7.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

4.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 214/3


KOMISIJAS LĒMUMS

(2017. gada 8. maijs)

par to pasākumu atbilstību Savienības tiesību normām, kurus veikusi Ungārija saskaņā ar 14. pantu Direktīvā 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva)

(2017/C 214/04)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 10. marta Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva) (1), un jo īpaši tās 14. panta 2. punktu,

ņemot vērā ar Direktīvas 2010/13/ES 29. pantu izveidotās komitejas atzinumu,

tā kā:

(1)

2017. gada 20. februāra vēstulē Ungārija paziņoja Komisijai par dažiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar Direktīvas 2010/13/ES 14. panta 1. punktu.

(2)

Trīs mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Komisija pārbaudīja minēto pasākumu saderību ar Savienības tiesību aktiem, īpašu uzmanību pievēršot pasākumu proporcionalitātei un valsts mēroga apspriešanās procedūras pārredzamībai.

(3)

Veiktos pasākumus izvērtējot, Komisija ņēma vērā pieejamos datus par Ungārijas audiovizuālo pakalpojumu tirgu, it īpaši par ietekmi uz televīzijas tirgu.

(4)

Sabiedriski nozīmīgo notikumu sarakstu Ungārija ir sastādījusi skaidri un pārredzami, pēc plašas sabiedriskās apspriešanas.

(5)

Izvērtējot Ungārijas iestāžu iesniegtos detalizētos pierādījumus un skatītāju skaitu, Komisija pārliecinājās, ka saskaņā ar Direktīvas 2010/13/ES 14. panta 1. punktu sastādītais noteikto notikumu saraksts atbilst vismaz diviem no šiem kritērijiem, kuri uzskatāmi par drošiem notikumu sabiedriskas nozīmes rādītājiem: i) notikums īpaši atbalsojas visā dalībvalstī un saista ne tikai tos, kuri parasti seko attiecīgajam sporta veidam vai nodarbei; ii) notikumam piemīt izteikta kultūras vērtība, kas ir vispārēji atzīta dalībvalsts iedzīvotāju vidū, it īpaši tādēļ, ka tas stiprina kultūras patību; iii) attiecīgajā notikumā starptautisku sacīkšu vai turnīra ietvaros piedalās valstsvienība; iv) notikumu tradicionāli pārraida bezmaksas televīzijā, un tas pulcē plašu teleskatītāju auditoriju.

(6)

Iesniegtajā sabiedriski nozīmīgo notikumu sarakstā ir daudzi noteiktie notikumi, kurus uzskata par sabiedriski nozīmīgiem, kā vasaras un ziemas olimpiskās spēles, kur piedalās Ungārijas valstsvienība vai viens vai vairāki ungāru sportisti. Ungārijas iestādes ir pierādījušas, ka vasaras un ziemas olimpiskās spēles ir sevišķi populāras visā sabiedrībā, nevis tikai to vidū, kuri parasti seko notikumiem sportā. Šie pasākumi arī pulcē plašu teleskatītāju auditoriju un tradicionāli tiek raidīti bezmaksas televīzijā.

(7)

Par sabiedriski nozīmīgiem notikumiem tiek uzskatītas arī futbola Pasaules kausa izcīņas un Eiropas futbola meistarsacīkšu atklāšanas, ceturtdaļfināla, pusfināla un fināla mači. Ungārijas iestādes ir pierādījušas, ka šie notikumi īpaši atbalsojas Ungārijā, būdami sevišķi populāri visā sabiedrībā, nevis tikai to vidū, kuri parasti seko notikumiem sportā. Tie ir nozīmīgi starptautiski turnīri, kuros spēlē valstsvienība. Tie arī pulcē plašu teleskatītāju auditoriju un tradicionāli tiek raidīti bezmaksas televīzijā.

(8)

Sarakstā ir arī Ungārijas kungu valstsvienības mači FIFA Pasaules kausa izcīņā un UEFA Eiropas čempionātā, kā arī šo notikumu kvalifikācijas mači un oficiālās pārbaudes spēles. Ungārijas iestādes ir pierādījušas, ka šie notikumi īpaši atbalsojas visā Ungārijas sabiedrībā, nevis tikai to vidū, kuri parasti seko notikumiem sportā. Tie ir nozīmīgi starptautiski turnīri, kuros spēlē valstsvienība. Tie arī pulcē plašu teleskatītāju auditoriju un tradicionāli tiek raidīti bezmaksas televīzijā.

(9)

Par sabiedriski nozīmīgiem notikumiem tiek uzskatīti arī UEFA Čempionu līgas fināls un UEFA Čempionu līgas un UEFA Eiropas līgas mači, kur piedalās kāds Ungārijas klubs. Šie notikumi īpaši atbalsojas visā Ungārijā, būdami sevišķi populāri visā sabiedrībā, nevis tikai parastajā futbola spēļu auditorijā. Tie ir nozīmīgi starptautiski turnīri, kuros spēlē Ungārijas klubu vienības. Tie piesaista plašu teleskatītāju auditoriju un tradicionāli tiek raidīti bezmaksas televīzijā.

(10)

Par sabiedriski nozīmīgiem notikumiem tiek uzskatīti arī kungu un dāmu EHF Eiropas rokasbumbas meistarsacīkstes, kur piedalās Ungārijas valstsvienība. Ungārijas iestādes uzsver, ka meistarsacīkstēm ir īpaša atbalss Ungārijā, kas sniedzas tālāk nekā tikai līdz šās sporta spēles parastajai publikai. Tajās parasti piedalās Ungārijas valstsvienība, un tās piesaista plašu teleskatītāju loku un tradicionāli tiek pārraidītas bezmaksas televīzijā.

(11)

Sarakstā ir arī EHF Čempionu līgas un EHF Čempionu līgas mači, kuros piedalās Ungārijas klubu komandas. Ungārijas iestādes ir pierādījušas, ka šie notikumi īpaši atbalsojas visā Ungārijas sabiedrībā, nevis tikai to vidū, kuri parasti seko rokasbumbai. Tie ir starptautiski turnīri, kuros spēlē Ungārijas klubu vienības. Tie arī pulcē plašu teleskatītāju auditoriju un tradicionāli tiek raidīti bezmaksas televīzijā.

(12)

Par sabiedriski nozīmīgiem notikumiem uzskatīti arī kungu FINA Ūdenspolo pasaules līga un LEN Čempionu līga, kur piedalās Ungārijas valstsvienība. Ungārijas iestādes ir pierādījušas, ka tie īpaši atbalsojas visā Ungārijas sabiedrībā, nevis tikai to vidū, kuri parasti seko šai sporta spēlei. Īpašo un plašo interesi kāpina tas, ka šajos turnīros Ungārijas valstsvienībai ir bijušas ievērojamas sekmes. Tie ir starptautiski turnīri, kuros spēlē valstsvienība. Tie piesaista plašu teleskatītāju auditoriju un tradicionāli tiek raidīti bezmaksas televīzijā.

(13)

Sarakstā ir arī par sabiedriski nozīmīgu notikumu uzskatītā F1 autosacīkšu Ungārijas Lielās balvas izcīņa. Ungārijas iestādes ir pierādījušas, ka šis notikums rod īpašu atbalsi visā Ungārijas sabiedrībā, nevis tikai to vidū, kuri parasti seko šim sporta veidam. Pasākums arī pulcē plašu teleskatītāju auditoriju un tradicionāli tiek raidīts bezmaksas televīzijā.

(14)

Nosauktie pasākumi nepārsniedz mērķa sasniegšanai nepieciešamo: mērķis ir aizsargāt tiesības uz informāciju un nodrošināt publikai plašas iespējas saņemt tai ļoti nozīmīgu notikumu atspoguļojumu televīzijā. Šajā secinājumā ņemts vērā, kādā veidā attiecīgie notikumi tiks pārraidīti, kā definēta “pārraidīt tiesīga raidorganizācija”, ņemta vērā Ungārijas Mediju padomes loma pasākumu īstenošanā izcēlušos strīdu izšķiršanā un tas, ka lēmums noteikt pasākumu sarakstu attieksies uz notikumiem, par kuriem līgumi par ekskluzīvām tiesībām tiek slēgti pēc lēmuma stāšanās spēkā. Tādējādi var secināt, ka ietekme uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 17. pantā noteiktajām tiesībām uz īpašumu nepārsniedz ietekmi, kas dabiski ir attiecīgo notikumu iekļaušanai sarakstā, ko prasa Direktīvas 2010/13/ES 14. panta 1. punkts.

(15)

To pašu iemeslu dēļ Ungārijas pasākumi šķiet samērīgi, lai būtu pamatota atkāpšanās no Līguma par Eiropas Savienības darbību 56. pantā izklāstītās pakalpojumu sniegšanas pamatbrīvības. Vispārības interesēs ir nodrošināt plašai auditorijai iespējas saņemt sabiedriski nozīmīgu notikumu translāciju. Ungārijas pasākumi arī nekādi nediskriminē citu dalībvalstu raidorganizācijas, tiesību subjektus un citus ekonomikas dalībniekus un neapgrūtina to iekļuvi tirgū.

(16)

Noteiktie pasākumi turklāt ir saderīgi ar Savienības konkurences noteikumiem. To raidorganizāciju noteikšana, kuras ir tiesīgas pārraidīt sarakstā minētos notikumus, balstās uz objektīviem kritērijiem, kas dod iespējas faktiskiem un potenciāliem konkurentiem iegūt tiesības pārraidīt šos notikumus. Noteikto pasākumu skaits arī nav tik neproporcionāls, ka radītu konkurences traucējumus lejpusējos bezmaksas televīzijas un maksas televīzijas tirgos. Tāpēc var uzskatīt, ka ietekme uz konkurences brīvību nepārsniedz ietekmi, kas dabiski ir notikumu iekļaušanai sarakstā, ko prasa Direktīvas 2010/13/ES 14. panta 1. punkts.

(17)

Par Ungārijas veiktajiem pasākumiem Komisija ir paziņojusi pārējām dalībvalstīm un ir iesniegusi to pārbaudes rezultātus ar Direktīvas 2010/13/ES 29. pantu izveidotajai komitejai. Komiteja ir sniegusi labvēlīgu atzinumu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

Vienīgais pants

1.   Saskaņā ar Direktīvas 2010/13/ES 14. panta 1. punktu veiktie Ungārijas pasākumi, kas paziņoti Komisijai saskaņā ar minētās direktīvas 14. pantu 2. punktu, ir saderīgi ar Savienības tiesībām.

2.   Ungārijas veiktie pasākumi publicējami Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2017. gada 8. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietnieks

Andrus ANSIP


(1)  OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp.


Top