Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0434

Padomes Lēmums (ES) 2017/434 (2017. gada 13. februāris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses

OJ L 67, 14.3.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/434/oj

14.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/434

(2017. gada 13. februāris)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. un 209. pantu saistībā ar 218. panta 5. punktu un 218. panta 8. punkta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada novembrī pilnvaroja Komisiju un Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos sākt sarunas ar Afganistānas Islāma Republiku par Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību (“nolīgums”).

(2)

Sarunas par nolīgumu ir bijušas veiksmīgas, un nolīgums tika parafēts 2015. gada 2. jūlijā Kabulā.

(3)

Nolīguma 59. pants paredz nolīguma provizorisku piemērošanu pirms tā stāšanās spēkā.

(4)

Nolīgums būtu jāparaksta Savienības vārdā un daži nolīguma noteikumi būtu jāpiemēro provizoriski, kamēr tiek pabeigtas procedūras tā noslēgšanai,

(5)

Nolīguma parakstīšana Savienības vārdā un nolīguma daļu provizoriska piemērošana starp Savienību un Afganistānas Islāma Republiku neskar kompetenču sadalījumu starp Savienību un tās dalībvalstīm saskaņā ar Līgumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses, ņemot vērā tā noslēgšanu.

2.   Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā parakstīt nolīgumu.

3. pants

1.   Saskaņā ar nolīguma 59. pantu un ņemot vērā tajā noteiktos paziņojumus, līdz tā spēkā stāšanās dienai starp Savienību un Afganistānas Islāma Republiku provizoriski, bet tikai tiktāl, ciktāl tas attiecas uz jautājumiem, kas ir Savienības kompetencē, tostarp jautājumiem, kas ir Savienības kompetencē, lai noteiktu un īstenotu kopēju ārpolitiku un drošības politiku, tiek piemērotas šādas nolīguma daļas:

a)

2. pants “Vispārīgie principi”;

b)

3. pants “Politiskais dialogs”;

c)

4. pants “Cilvēktiesības”;

d)

5. pants “Dzimumu līdztiesība”;

e)

III sadaļa “Attīstības sadarbība”;

f)

IV sadaļa “Sadarbība tirdzniecības un ieguldījumu jautājumos”;

g)

28. pants “Sadarbība migrācijas jomā”;

h)

VII sadaļa “Reģionālā sadarbība”;

i)

VIII sadaļa “Institucionālā struktūra”, ciktāl minētās sadaļas noteikumi aprobežojas ar nolīguma provizoriskās piemērošanas nodrošināšanu;

j)

IX sadaļa “Nobeiguma noteikumi”, ciktāl minētās sadaļas noteikumi aprobežojas ar nolīguma provizoriskās piemērošanas nodrošināšanu.

2.   Dienu, no kuras 1. punktā minētās nolīguma daļas ir jāpiemēro provizoriski, Padomes Ģenerālsekretariāts publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas.

Briselē, 2017. gada 13. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

L. GRECH


Top