Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0345

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/345 (2017. gada 27. februāris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

OJ L 50, 28.2.2017, p. 59–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/345/oj

28.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 50/59


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2017/345

(2017. gada 27. februāris),

ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2016. gada 27. maijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/849 (1) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (“KTDR”), ar ko inter alia īstenoja Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas (“ANO DPR”) 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) un 2270 (2016).

(2)

ANO Drošības padome 2016. gada 30. novembrī pieņēma ANO DPR 2321 (2016), kurā ir paustas visdziļākās bažas par kodolizmēģinājumu, ko KTDR veica 2016. gada 9. septembrī, pārkāpjot attiecīgās ANO Drošības padomes rezolūcijas, un piedevām ir nosodītas notiekošās KTDR kodoldarbības un ballistisko raķešu darbības, nopietni pārkāpjot attiecīgās ANO Drošības padomes rezolūcijas, un ir konstatēts, ka joprojām pastāv nepārprotams starptautiskā miera un drošības apdraudējums reģionā un ārpus tā.

(3)

ANO DPR 2321 (2016) ir paustas ANO Drošības padomes bažas, ka tādu personu personīgā bagāža un reģistrētā bagāža, kuras ieceļo KTDR vai izceļo no tās, var tikt izmantota, lai pārvadātu priekšmetus, kuru piegāde, pārdošana vai nodošana ir aizliegta ar ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) vai 2321 (2016), un ir precizēts, ka šāda personīgā un reģistrētā bagāža ir “krava” ANO DPR 2270 (2016) 18. punkta īstenošanas nolūkos, tādējādi atsaucoties uz pienākumu pārbaudīt kravu.

(4)

ANO DPR 2321 (2016) ANO Drošības padome aicina dalībvalstis samazināt personāla skaitu KTDR diplomātiskajās pārstāvniecībās un konsulātos.

(5)

ANO DPR 2321 (2016) ANO Drošības padome pauž bažas, ka aizliegtie priekšmeti var tikt pārvadāti uz KTDR un no tās, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ir uzsvērts, ka ANO DPR 2270 (2016) 18. punktā paredzētais pienākums pārbaudīt kravu, kura atrodas dalībvalstu teritorijā vai to šķērso tranzītā, attiecas arī uz kravu, ko pārvadā pa dzelzceļu un autoceļiem.

(6)

ANO DPR 2321 (2016) ir atzīmēts, ka tās un ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) un 2270 (2016) īstenošanas nolūkos termins “tranzīts” ietver – bet neaprobežojas ar – personu ceļošanu caur valsts starptautiskās lidostas termināļiem ceļā uz galamērķi citā valstī neatkarīgi no tā, vai šādas personas iziet muitas vai pasu kontroli minētajā lidostā.

(7)

Ar ANO DPR 2321 (2016) ir ieviests maksimālais kopējais ogļu apjoms, ko var importēt no KTDR, un izveidots mehānisms, lai to pārraudzītu un pārbaudītu. Šā mehānisma ietvaros dalībvalstis, kuras importē ogles no KTDR, tiek aicinātas regulāri pārskatīt ANO tīmekļa vietni, lai nodrošinātu, ka maksimālais kopējais apjoms ogļu importam nav sasniegts.

(8)

ANO DPR 2321 (2016) ir atgādināts, ka KTDR diplomātiskajiem pārstāvjiem ir aizliegts veikt jebkādu profesionālo darbību vai komercdarbību personiska labuma gūšanai uzņēmējā valstī.

(9)

ANO DPR 2321 (2016) ANO Drošības padome pauž bažas par to, ka KTDR valstspiederīgie tiek nosūtīti darbā uz citām valstīm, lai nopelnītu konvertējamu valūtu, ko KTDR izmanto savām kodolprogrammām un ballistisko raķešu programmām, un dalībvalstis tiek aicinātas būt modrām attiecībā uz šo praksi.

(10)

ANO DPR 2321 (2016) ANO Drošības padome atkārtoti pauž bažas par to, ka lieli skaidras naudas apjomi var tikt izmantoti, lai izvairītos no pasākumiem, ko noteikusi Drošības padome, un dalībvalstis tiek aicinātas būt modrām attiecībā uz minēto risku.

(11)

ANO DPR 2321 (2016) ir pausta ANO Drošības padomes apņemšanās attiecībā uz mierīgu, diplomātisku un politisku situācijas risinājumu un ir atkārtoti apliecināts atbalsts sešu pušu sarunām, kā arī izteikts aicinājums tās atsākt.

(12)

ANO DPR 2321 (2016) ir apstiprināts, ka KTDR darbības ir nepārtraukti jāuzrauga un ka ANO Drošības padome ir gatava pastiprināt, grozīt, apturēt vai atcelt pasākumus, ja nepieciešams, ņemot vērā prasību ievērošanu no KTDR puses, un ka tā ir apņēmusies veikt turpmākus nozīmīgus pasākumus, ja KTDR vēl veiks kodolizmēģinājumu vai raķešu palaišanu.

(13)

Ir vajadzīga Savienības turpmāka rīcība, lai īstenotu dažus pasākumus, kas paredzēti šajā lēmumā.

(14)

Dalībvalstīm būtu jāapmainās ar attiecīgu informāciju ar pārējām dalībvalstīm, lai atbalstītu efektīvu šā lēmuma noteikumu īstenošanu ES mērogā.

(15)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmums (KĀDP) 2016/849,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu (KĀDP) 2016/849 groza šādi:

1)

lēmuma 1. panta 1. punktam pievieno šādus apakšpunktus:

“h)

konkrēti citi priekšmeti, materiāli, aprīkojums, preces un tehnoloģija, kas iekļauti sarakstā, ievērojot ANO DPR 2321 (2016) 4. punktu;

i)

jebkurš cits priekšmets, kas iekļauts parasto ieroču divējāda lietojuma preču sarakstā, ko ir pieņēmusi Sankciju komiteja, ievērojot ANO DPR 2321 (2016) 7. punktu.”;

2)

lēmuma 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem – vai izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalsts karogu, vai dalībvalstu gaisa kuģus – ir aizliegts no KTDR iepirkt zeltu, titāna rūdu, vanādija rūdu, retus izrakteņus, varu, niķeli, sudrabu un cinku neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir vai nav KTDR teritorijā.”;

3)

iekļauj šādu pantu:

“6.a pants

1.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem – vai izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalsts karogu, vai dalībvalstu gaisa kuģus – ir aizliegts no KTDR iepirkt statujas neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir vai nav KTDR teritorijā.

2.   Panta 1. punktu nepiemēro, ja Sankciju komiteja iepriekš ir devusi apstiprinājumu katrā atsevišķā gadījumā.

3.   Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu konkrētos priekšmetus, attiecībā uz kuriem piemēro šo pantu.”;

4)

iekļauj šādu pantu:

“6.b pants

1.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem – vai izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalsts karogu, vai dalībvalstu gaisa kuģus – ir aizliegts KTDR tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai nodot helikopterus un kuģus neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir vai nav dalībvalstu teritorijās.

2.   Panta 1. punktu nepiemēro, ja Sankciju komiteja iepriekš ir devusi apstiprinājumu katrā atsevišķā gadījumā.

3.   Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu konkrētos priekšmetus, attiecībā uz kuriem piemēro šo pantu.”;

5)

lēmuma 7. pantu aizstāj ar šādu:

“7. pants

1.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem – vai izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalsts karogu, vai dalībvalstu gaisa kuģus – ir aizliegts no KTDR iepirkt ogles, dzelzi un dzelzsrūdu neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir vai nav KTDR teritorijā. Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu konkrētos priekšmetus, attiecībā uz kuriem piemēro šo punktu.

2.   Panta 1. punktu nepiemēro oglēm, attiecībā uz kurām iepircēja dalībvalsts, balstoties uz ticamu informāciju, apstiprinājusi, ka to izcelsme ir ārpus KTDR un ka tās transportētas caur KTDR tikai tādēļ, lai tās eksportētu, izmantojot Radžinas (Rasonas) ostu, ar noteikumu, ka minētās dalībvalsts Sankciju komitejai to paziņo iepriekš un ka šādi darījumi nav saistīti ar ienākumu radīšanu KTDR kodolprogrammām vai ballistisko raķešu programmām vai ar citām darbībām, kas ir aizliegtas ar ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) un 2321 (2016) vai ar šo lēmumu.

3.   Panta 1. punktu nepiemēro KTDR izcelsmes ogļu eksporta kopapjomam uz visām ANO dalībvalstīm, kas kopumā nepārsniedz 53 495 894 ASV dolārus vai 1 000 866 metriskās tonnas – atkarībā no tā, kurš rādītājs ir zemāks, – laikposmā starp ANO DPR 2321 (2016) pieņemšanas dienu un 2016. gada 31. decembri, un KTDR izcelsmes ogļu eksporta kopapjomam uz visām ANO dalībvalstīm, kas kopumā nepārsniedz 400 870 018 ASV dolārus vai 7 500 000 metriskās tonnas – atkarībā no tā, kurš rādītājs ir zemāks, –, sākot ar 2017. gada 1. janvāri, ar noteikumu, ka:

a)

iepirkumos nav iesaistītas personas vai vienības, kas ir saistītas ar KTDR kodolprogrammām vai ballistisko raķešu programmām, vai citām darbībām, kas ir aizliegtas ar ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) un 2321 (2016), tostarp sarakstā iekļautās personas vai vienības, personas vai vienības, kas rīkojas to vārdā vai vadībā, vienības, kuras ir to tiešā vai netiešā īpašumā vai kontrolē, vai personas vai vienības, kas palīdz izvairīties no sankcijām; un

b)

iepirkumi ir paredzēti vienīgi KTDR valstspiederīgo iztikas mērķiem un nav saistīti ar ienākumu radīšanu KTDR kodolprogrammām vai ballistisko raķešu programmām vai ar citām darbībām, kas ir aizliegtas ar ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) un 2321 (2016).

4.   Dalībvalsts, kas iepērk ogles tieši no KTDR, paziņo Sankciju komitejai šāda iepirkuma apjoma kopsummu katram mēnesim ne vēlāk kā 30 dienas pēc konkrētā mēneša beigām, izmantojot veidlapu, kas ietverta ANO DPR 2321 (2016) V pielikumā. Dalībvalsts informāciju, kas šajā sakarā paziņota Sankciju komitejai, dara zināmu arī pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

5.   Panta 1. punktu nepiemēro darījumiem ar dzelzi un dzelzsrūdu, kas paredzēti tikai iztikas mērķiem un nav saistīti ar ienākumu radīšanu KTDR kodolprogrammām vai ballistisko raķešu programmām vai ar citām darbībām, kas ir aizliegtas ar ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) vai 2321 (2016).”;

6)

lēmuma 10. pantu aizstāj ar šādu:

“10. pants

1.   Ir aizliegts sniegt publisku vai privātu finansiālu atbalstu tirdzniecībai ar KTDR, tostarp piešķirot eksporta kredītus, garantijas vai apdrošināšanu KTDR valstspiederīgajiem vai vienībām, kas iesaistītas šādā tirdzniecībā.

2.   Panta 1. punktu nepiemēro, ja Sankciju komiteja iepriekš katrā atsevišķā gadījumā ir devusi apstiprinājumu finansiālā atbalsta sniegšanai.”;

7)

lēmuma 14. pantu aizstāj ar šādu:

“14. pants

1.   KTDR banku filiāļu, meitasuzņēmumu vai pārstāvniecību, tostarp KTDR Centrālās bankas, tās filiāļu un meitasuzņēmumu, un citu 13. panta 2. punktā minēto finanšu vienību atvēršana dalībvalstu teritorijās ir aizliegta.

2.   Panta 1. punktā minēto vienību esošās filiāles, meitasuzņēmumus un pārstāvniecības dalībvalstu teritorijās slēdz 90 dienās no ANO DPR 2270 (2016) pieņemšanas.

3.   Ja vien Sankciju komiteja nav iepriekš apstiprinājusi, KTDR bankām, tostarp KTDR Centrālajai bankai, tās filiālēm un meitasuzņēmumiem, un citām 13. panta 2. punktā minētajām finanšu vienībām ir aizliegts:

a)

veidot ar dalībvalstu jurisdikcijā esošām bankām jaunus kopuzņēmumus;

b)

pārņemt dalībvalstu jurisdikcijā esošo banku īpašumtiesības; vai

c)

veidot vai saglabāt korespondentbanku attiecības ar dalībvalstu jurisdikcijā esošām bankām.

4.   Esošie kopuzņēmumi, īpašumtiesiskās intereses un korespondentbanku attiecības ar KTDR bankām beidz darbību 90 dienās no ANO DPR 2270 (2016) pieņemšanas.

5.   Dalībvalstu teritorijā vai jurisdikcijā esošām finanšu iestādēm ir aizliegts atvērt pārstāvniecības, meitasuzņēmumus, filiāles vai bankas kontus KTDR.

6.   Esošās pārstāvniecības, meitasuzņēmumi vai bankas konti KTDR tiek slēgti 90 dienās no ANO DPR 2321 (2016) pieņemšanas.

7.   Panta 6. punktu nepiemēro, ja Sankciju komiteja katrā atsevišķā gadījumā konstatē, ka šādas pārstāvniecības, meitasuzņēmumi vai konti ir vajadzīgi, lai sniegtu humāno palīdzību, veiktu diplomātisko misiju darbības KTDR, ievērojot Vīnes konvencijas par diplomātiskajiem un konsulārajiem sakariem, ANO vai tās specializēto aģentūru vai ar tām saistītu organizāciju darbības, vai jebkādiem citiem mērķiem, kas ir saskaņā ar ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) vai 2321 (2016).”;

8)

lēmuma 16. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai konfiscētu un atbrīvotos, piemēram, iznīcinot, padarot darbotiesnespējīgus vai izmantošanai nederīgus, uzglabājot vai nododot likvidēšanai valstij, kas nav izcelsmes vai galamērķa valsts, no tādiem priekšmetiem, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana ir aizliegta ar ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) vai 2321 (2016) un kuri ir identificēti pārbaudēs, saskaņā ar to pienākumiem, kas izriet no piemērojamām ANO Drošības padomes rezolūcijām, tostarp ANO DPR 1540 (2004).”;

9)

iekļauj šādu pantu:

“18.a pants

1.   Dalībvalsts, kas ir Sankciju komitejas norādīta kuģa karoga valsts, ja tā noteikusi komiteja, atņem šim kuģim tiesības kuģot ar tās karogu.

2.   Dalībvalsts, kas ir Sankciju komitejas norādīta kuģa karoga valsts, ja tā noteikusi komiteja, norīko kuģi uz ostu, ko noteikusi komiteja, sadarbojoties ar ostas valsti.

3.   Dalībvalstis, ja tā noteikts Sankciju komitejas norādē, aizliedz kuģim iebraukt to ostās, izņemot ārkārtas situāciju vai ja kuģis atgriežas izcelsmes ostā.

4.   Dalībvalstis, ja tā noteikts Sankciju komitejas norādē, kuģim piemēro aktīvu iesaldēšanu.

5.   IV pielikumā iekļauj kuģus, kuri minēti šā panta 1.– 4. punktā un kurus Sankciju komiteja norādījusi saskaņā ar ANO DPR 2321 (2016) 12. punktu.”;

10)

lēmuma 20. pantu groza šādi:

a)

2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Panta 1. punktu nepiemēro, ja Sankciju komiteja iepriekš dod apstiprinājumu katrā atsevišķā gadījumā.”;

b)

3. punktu svītro;

11)

iekļauj šādu pantu:

“20.a pants

Ir aizliegts no KTDR iepirkt kuģu vai gaisa kuģu pakalpojumus.”;

12)

lēmuma 21. pantu aizstāj ar šādu:

“21. pants

Dalībvalstis anulē jebkura tāda kuģa reģistrāciju, kas ir KTDR īpašumā, kontrolē vai ekspluatācijā, un nereģistrē nevienu šādu kuģi, kura reģistrāciju ir anulējusi cita valsts, ievērojot ANO DPR 2321 (2016) 24. punktu.”;

13)

lēmuma 22. pantu aizstāj ar šādu:

“22. pants

1.   Ir aizliegts reģistrēt kuģus KTDR, saņemt atļauju kuģim izmantot KTDR karogu, turēt īpašumā jebkādu kuģi ar KTDR karogu, to iznomāt, ekspluatēt vai sniegt tam jebkādu kuģa klasifikācijas, sertifikācijas vai ar to saistītu pakalpojumu, vai to apdrošināt.

2.   Panta 1. punktu nepiemēro, ja Sankciju komiteja iepriekš ir devusi apstiprinājumu katrā atsevišķā gadījumā.

3.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijām ir aizliegts sniegt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus kuģiem, kas ir KTDR īpašumā, kontrolē vai ekspluatācijā, tostarp ar nelikumīgiem līdzekļiem.

4.   Panta 3. punktu nepiemēro, ja Sankciju komiteja katrā atsevišķā gadījumā konstatē, ka kuģis ir iesaistīts darbībās, kuras ir paredzētas vienīgi iztikas mērķiem un kuras KTDR personas vai vienības neizmantos, lai gūtu ienākumus, vai vienīgi humanitāriem nolūkiem.”;

14)

lēmuma 23. pantam pievieno šādu punktu:

“12.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai ierobežotu KTDR valdības locekļu, minētās valdības amatpersonu un KTDR bruņoto spēku locekļu ieceļošanu to teritorijā vai tranzītu caur to, ja šādi locekļi vai amatpersonas ir saistīti ar KTDR kodolprogrammām vai ballistisko raķešu programmām, vai citām darbībām, kas aizliegtas ar ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) un 2321 (2016).”;

15)

iekļauj šādu pantu:

“24.a pants

1.   Ja dalībvalsts konstatē, ka kāda persona strādā KTDR bankas vai finanšu iestādes vārdā vai vadībā, dalībvalsts minēto personu izraida no savas teritorijas ar mērķi viņu repatriēt uz minētās personas valstspiederības valsti, atbilstīgi piemērojamām tiesībām.

2.   Panta 1. punktu nepiemēro, ja personas klātbūtne ir nepieciešama, lai nodrošinātu tiesas procesu vai vienīgi medicīniskiem, drošības vai citiem humanitāriem nolūkiem, vai ja Sankciju komiteja katrā atsevišķā gadījumā ir konstatējusi, ka personas izraidīšana būtu pretrunā mērķiem, kas izvirzīti ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) un 2321 (2016).”;

16)

lēmuma 30. pantu aizstāj ar šādu:

“30. pants

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai saglabātu modrību un novērstu, ka to teritorijās vai to valstspiederīgie specializēti māca vai apmāca KTDR valstspiederīgos disciplīnās, kas sekmētu ar kodolieroču izplatīšanu saistītas KTDR darbības un kodolieroču piegādes sistēmu attīstību, tostarp mācības vai apmācību progresīvajā fizikā, progresīvajā datorsimulācijā un ar to saistītajās datorzinātnēs, ģeotelpiskajā navigācijā, kodolinženierijā, aviokosmiskajā inženierijā, aeronautikas inženierijā un ar tām saistītajās disciplīnās, progresīvajā materiālzinātnē, progresīvajā inženierķīmijā, progresīvajā mašīnbūvē, progresīvajā elektroinženierijā un progresīvajā industriālajā inženierijā.

2.   Dalībvalstis aptur zinātnisko un tehnisko sadarbību, kurā ir iesaistītas personas vai grupas, ko oficiāli sponsorē KTDR vai kuras pārstāv KTDR, izņemot apmaiņu medicīnas jomā, ja vien:

a)

saistībā ar zinātnisko vai tehnisko sadarbību kodolzinātnes un kodoltehnoloģijas, aviokosmiskās un aeronautikas inženierijas un tehnoloģijas jomā vai progresīviem ražošanas paņēmieniem un metodēm Sankciju komiteja, izskatot katru gadījumu atsevišķi, nav konstatējusi, ka konkrēta darbība nesekmēs ar kodolieroču izplatīšanu saistītas KTDR darbības vai ar ballistiskajām raķetēm saistītas KTDR programmas; vai

b)

visu citu zinātniskās vai tehniskās sadarbības veidu gadījumā dalībvalsts, kas iesaistās zinātniskā vai tehniskā sadarbībā, nekonstatē, ka konkrētā darbība nesekmēs ar kodolieroču izplatīšanu saistītas KTDR darbības vai ar ballistiskajām raķetēm saistītas KTDR programmas, un iepriekš nepaziņo Sankciju komitejai par šādu konstatējumu.”;

17)

iekļauj šādu pantu:

“31.a pants

KTDR diplomātiskajai pārstāvniecībai vai konsulātam un to KTDR locekļiem ir aizliegts turēt īpašumā vai kontrolēt bankas kontus Savienībā, izņemot vienu bankas kontu dalībvalstī vai dalībvalstīs, kurās izvietota pārstāvniecība vai konsulāts, vai kurās akreditēti to locekļi.”;

18)

iekļauj šādu pantu:

“31.b pants

1.   Ir aizliegts iznomāt vai kā citādi darīt pieejamu KTDR nekustamo īpašumu vai KTDR to lietot vai tās labā izmantot nekustamo īpašumu jebkādā nolūkā, kas nav diplomātisko vai konsulāro darbību veikšana.

2.   Ir aizliegts arī nomāt no KTDR nekustamo īpašumu, kas atrodas ārpus KTDR teritorijas.”;

19)

lēmuma 33. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Padome īsteno grozījumus I un IV pielikumā, pamatojoties uz Drošības padomes vai Sankciju komitejas noteikto.”;

20)

iekļauj šādu pantu:

“36.a pants

Atkāpjoties no pasākumiem, kas paredzēti ANO DPR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) vai 2321 (2016), ar noteikumu, ka Sankciju komiteja ir noteikusi, ka izņēmums ir vajadzīgs, lai atvieglotu to starptautisko un nevalstisko organizāciju darbu, kuras KTDR veic palīdzības un atbalsta darbības KTDR civiliedzīvotāju labā, dalībvalsts kompetentā iestāde piešķir nepieciešamo atļauju.”;

21)

pievieno IV pielikumu, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2017. gada 27. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

K. MIZZI


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/849 (2016. gada 27. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Lēmumu 2013/183/KĀDP (OV L 141, 28.5.2016., 79. lpp.).


PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

Lēmuma 18.a pantā minēto kuģu saraksts”


Top