EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1141

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1141 (2016. gada 13. jūlijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1143/2014 pieņem sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai

C/2016/4295

OV L 189, 14.7.2016, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1141/oj

14.7.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1141

(2016. gada 13. jūlijs),

ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1143/2014 pieņem sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES) Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību (1) un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 1143/2014 paredzēts pieņemt sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai (“Savienības saraksts”), un tas darāms saskaņā ar minētās regulas 4. panta 3. punkta kritērijiem un ievērojot 4. panta 6. punkta nosacījumus, kuri paredz pienācīgi apsvērt īstenošanas izmaksas, bezdarbības izmaksas, izmaksu lietderību un sociālos un ekonomiskos aspektus.

(2)

Pamatodamās uz pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem un riska novērtējumiem, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1143/2014 5. panta 1. punktu, Komisija ir secinājusi, ka visi minētās regulas 4. panta 3. punkta kritēriji ir izpildīti attiecībā uz šādām invazīvajām svešzemju sugām: Baccharis halimifolia L., Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén and St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

(3)

Komisija turklāt ir secinājusi, ka minētās invazīvās svešzemju sugas atbilst visiem Regulas (ES) Nr. 1143/2014 4. panta 6. punkta nosacījumiem. Konkrēti, vairākas no šīm sugām jau ir naturalizējušās Savienības teritorijā vai pat ir plaši izplatījušās dažās dalībvalstīs, un var būt gadījumi, kad tās vairs nav iespējams izskaust izmaksu ziņā efektīvā veidā. Tomēr ir lietderīgi šīs sugas iekļaut Savienības sarakstā, jo ir citi izmaksu ziņā efektīvi pasākumi, kurus var īstenot, lai nepieļautu jaunus introdukcijas vai tālākas izplatīšanās gadījumus Savienības teritorijā; lai veicinātu šo sugu agrīnu atklāšanu un ātru izskaušanu vietās, kur tās vēl nav ieviesušās dabā vai vēl nav plaši izplatītas; lai pārvaldītu šīs sugas atbilstoši konkrētajiem apstākļiem attiecīgajās dalībvalstīs, tostarp zvejojot, medījot, notverot slazdos vai citā veidā iegūstot dzīvos organismus patēriņam vai eksportam ar nosacījumu, ka šādas darbības notiek saskaņā ar nacionālu pārvaldības programmu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Invazīvo svešzemju sugu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā pievienotais saraksts ir Regulas (ES) Nr. 1143/2014 4. panta 1. punktā paredzētais saraksts ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai, tā sākotnējā redakcijā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 317, 4.11.2014., 35. lpp.


PIELIKUMS

TO INVAZĪVO SVEŠZEMJU SUGU SARAKSTS, KAS RADA BAŽAS SAVIENĪBAI

Suga

KN kods (dzīvi īpatņi)

KN kods (daļas, kas spēj vairoties)

Saistīto preču kategorijas

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

ex 0602 90 45 (apsakņoti spraudeņi un stādi)

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (apaugļotas olas inkubācijai)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (sēklas)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

(6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Lysichiton americanus Hultén and St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (apaugļotas olas inkubācijai)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

(5), (7)

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (apaugļoti zivju ikri inkubācijai)

(1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

(5), (11)

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (apaugļoti zivju ikri inkubācijai)

(1), (2), (3), (4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (apaugļotas olas inkubācijai)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

(8), (9), (10)

Piezīmes par tabulu

(i) sleja: suga

Šajā slejā norāda sugas zinātnisko nosaukumu. Iekavās pievieno sinonīmus.

(ii) sleja: KN kods (dzīvi īpatņi)

Šajā slejā norāda kombinētās nomenklatūras (KN) kodu, kas attiecas uz dzīviem īpatņiem. Precēm, kas šajā slejā klasificētas ar KN kodu, piemēro Regulas (ES) Nr. 1143/2014 15. pantā paredzētās oficiālās kontroles.

Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 izveidotās KN pamatā ir starptautiskā Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētā sistēma (HS), ko izstrādājusi Muitas sadarbības padome (tagadējā Pasaules Muitas organizācija jeb PMO) un kas pieņemta ar 1983. gada 14. jūnijā Briselē noslēgto starptautisko konvenciju, un kas Eiropas Ekonomikas kopienas vārdā ir apstiprināta ar Padomes Lēmumu 87/369/EEK (1) (HS konvencija). KN ir pārņemtas HS pozīcijas un sešciparu apakšpozīcijas, un tikai ar septīto un astoto ciparu tiek veidotas vienīgi tai piemītošas apakšpozīcijas.

Ja pārbaudes attiecas tikai uz dažiem produktiem no visa produktu kopuma, kas klasificēts ar konkrētu četru, sešu vai astoņu ciparu kodu, un ja šim kodam nav sīkāka iedalījuma, tad KN kodu papildina ar norādi ex (piemēram, ex 0106 49 00, jo KN kods 0106 49 00 aptver dažādus kukaiņus, ne tikai tabulā norādīto sugu).

(iii) sleja: KN kods (daļas, kas spēj vairoties)

Šajā slejā attiecīgā gadījumā norāda kombinētās nomenklatūras (KN) kodu tām organisma daļām, kas spēj vairoties. Skatīt arī piezīmi par (ii) sleju. Precēm, kas šajā slejā klasificētas ar KN kodu, piemēro Regulas (ES) Nr. 1143/2014 15. pantā paredzētās oficiālās kontroles.

(iv) sleja: saistīto preču kategorijas

Šajā slejā attiecīgā gadījumā norāda to preču KN kodu, ar kurām invazīvā svešzemju suga parasti tiek saistīta. Precēm, kas šajā slejā klasificētas ar KN kodu, Regulas (ES) Nr. 1143/2014 15. pantā paredzētās oficiālās kontroles nepiemēro. Skatīt arī piezīmi par (ii) sleju. Tabulas (iv) slejā norādītie skaitļi attiecas uz šādiem KN kodiem:

1)

0301 11 00: dekoratīvās saldūdens zivtiņas;

2)

0301 93 00: karpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus);

3)

0301 99 11: Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lasis (Salmo salar) un Donavas lasis (Hucho hucho);

4)

0301 99 18: citas saldūdens zivis;

5)

ex 0602: augi stādīšanai augsnes substrātā;

6)

1211 90 86: citi augi vai augu daļas (ieskaitot sēklas un augļus), ko izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu pagatavošanai un tamlīdzīgiem mērķiem, svaigi vai žāvēti, arī sagriezti, sagrūsti vai saberzti pulverī;

7)

ex 2530 90 00: augsne un augsnes substrāti;

8)

4401: malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā;

9)

4403: neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas;

10)

ex 6914 90 00: keramikas podi dārzkopībai;

11)

ex 10. nodaļa: graudaugu sēklas sējai.


(1)  OV L 198, 20.7.1987., 1. lpp.


Top