Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0594

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/594 (2016. gada 18. aprīlis), ar ko izstrādā paraugu galasaņēmēju strukturētajam apsekojumam, ko veic, īstenojot darbības programmas pārtikas un/vai pamata materiālās palīdzības sniegšanai no Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 223/2014

C/2016/2165

OJ L 103, 19.4.2016, p. 13–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/594/oj

19.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 103/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/594

(2016. gada 18. aprīlis),

ar ko izstrādā paraugu galasaņēmēju strukturētajam apsekojumam, ko veic, īstenojot darbības programmas pārtikas un/vai pamata materiālās palīdzības sniegšanai no Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 223/2014

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regulu (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (1) un jo īpaši tās 17. panta 4. punktu,

pēc apspriešanās ar Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 223/2014 2017. gadā un 2022. gadā vadošajai iestādei, kura atbild par darbības programmu pārtikas un/vai pamata materiālās palīdzības sniegšanai (DP I), ir jāveic galasaņēmēju strukturēts apsekojums.

(2)

Šāds galasaņēmēju strukturētais apsekojums ir viens no rīkiem, kas izmantojams, lai novērtētu Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (FEAD). Lai nodrošinātu, ka apsekojumā tiek iegūti kvalitatīvi rezultāti un tas ir lietderīgs FEAD novērtēšanā, ir jāizstrādā paraugs, kas ļauj apkopot datus Eiropas Savienības līmenī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Galasaņēmēju strukturēto apsekojumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 223/2014 17. panta 4. punktā, veic saskaņā ar paraugu, kas izklāstīts pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 18. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 72, 12.3.2014., 1. lpp.


PIELIKUMS

FEAD STRUKTURĒTAIS APSEKOJUMS – JAUTĀJUMI

Intervētāja vārds, uzvārds :

[intervētāja pilns vārds, uzvārds; ja vairākas personas veic interviju, šeit jānorāda visas]

Vieta :

[adrese, kur apsekojums tiek veikts]

Organizācija :

[partnerorganizācija, kura sniedza palīdzību galasaņēmējam]

Datums :

[apsekojuma datums formātā dd/mm/gggg]

Pulksteņlaiks :

[apsekojuma laiks formātā hh:mm]

A.   JAUTĀJUMI PAR PALĪDZĪBU, KO GALASAŅĒMĒJIEM SNIEDZ PARTNERORGANIZĀCIJA (1)

A1.   Kāda veida FEAD palīdzība tiek izdalīta galasaņēmējiem, un cik bieži tas notiek?

 

Ik dienu

Ik nedēļu

Ik mēnesi

Cita atbilde

Pārtikas pakas (2)

 

 

 

(norādīt)

Maltītes

 

 

 

(norādīt)

Bērniem izdalītās preces

 

 

 

(norādīt)

Bezpajumtniekiem izdalītās preces

 

 

 

(norādīt)

Cita veida (precizēt)

[norādiet veidu]

[norādiet veidu]

[norādiet veidu]

[norādiet veidu un biežumu]


A2.   Kāda veida papildpasākumi tiek piedāvāti galasaņēmējiem, kad viņi saņem FEAD palīdzību?

Ieteikumi par ēdiena gatavošanu un glabāšanu, ēdiena gatavošanas semināri, izglītojoši pasākumi, kas popularizē veselīgu uzturu, vai ieteikumi par to, kā samazināt pārtikas atkritumu daudzumu

 

Ieteikumi par personīgo higiēnu

 

Nosūtīšana uz kompetentajiem dienestiem (piemēram, sociālo/administratīvo)

 

Individuālā apmācība un semināri

 

Psiholoģiskais un medicīniskais atbalsts

 

Ieteikumi par ģimenes budžeta vadīšanu

 

Cita veida (precizēt)

[Jāaizpilda tekstlodziņš]

Nav

 


A3.   Vai partnerorganizācija galasaņēmējiem sniedz arī materiālo palīdzību, kas nav līdzfinansēta no FEAD?

 

 


A3a.   Ja atbilde ir “jā”, kāda veida palīdzību partnerorganizācija sniedz ārpus FEAD?

Pārtikas pakas

 

Maltītes

 

Bērniem izdalītās preces

 

Bezpajumtniekiem izdalītās preces

 

Citas preces

[norādiet veidu]

B.   JAUTĀJUMI GALASAŅĒMĒJAM

B1.   Vai esat vīrietis vai sieviete?

Vīrietis

Sieviete

 

 


B2.   Pie kuras vecuma grupas piederat?

15 gadi vai mazāk

16–24

25–49

50–64

65 gadi vai vairāk

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 

 

 

 

 

 


B3.   Vai esat vientuļais vecāks?

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 

 

 


B4.   Kāda veida palīdzību jūs tikko saņēmāt (vai tūlīt saņemsiet)?

 

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

Pārtikas pakas

 

 

 

 

Maltītes

 

 

 

 

Zīdaiņu pūriņi (bērnu pamatvajadzības)

 

 

 

 

Skolas somas

 

 

 

 

Kancelejas preces, burtnīcas, pildspalvas, zīmēšanas piederumi un citi skolai vajadzīgie piederumi (izņemot apģērbu)

 

 

 

 

Sporta preces (sporta apavi, triko, peldkostīmi u. tml.)

 

 

 

 

Apģērbs (ziemas mēteļi, apavi, skolas formas u. tml.)

 

 

 

 

Guļammaisi/segas

 

 

 

 

Virtuves piederumi (katli, pannas, galda piederumi u. tml.)

 

 

 

 

Mājsaimniecības veļa (dvieļi, gultasveļa)

 

 

 

 

Higiēnas piederumi (pirmās palīdzības aptieciņas, ziepes, zobu sukas, vienreizlietojamie skuvekļi u. tml.)

 

 

 

 

Citas preču kategorijas

[Jāaizpilda tekstlodziņš]


B5.   Kurš saņem šo palīdzību?

Jūs pats

Citi jūsu mājsaimniecības locekļi

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 

 

 

Ja atbilde uz jautājumu B5 ir tikai“jūs pats”, pārejiet pie jautājuma B7.

B6.   Vai arī citas personas gūs labumu no šīs palīdzības? Ja atbilde ir “jā”, cik cilvēku (bez jums) gūs labumu no šīs palīdzības un kāds ir viņu vecums un dzimums?

 

Vīrietis

Sieviete

5 vai mazāk

 

 

6–15

 

 

16–24

 

 

25–49

 

 

50–64

 

 

65 vai vairāk

 

 

Nevēlas atbildēt

 

 

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 


B7.   Vai šī ir pirmā reize, kad esat ieradies pēc šādas palīdzības?

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 

 

 

Ja atbilde uz jautājumu B7 ir “jā”, “nevēlas atbildēt” vai “nezina atbildi vai nesaprot jautājumu”, pārejiet pie jautājuma B9.

B8.   Cik bieži ierodaties pēc šādas palīdzības?

Ik dienu

Ik nedēļu

Ik mēnesi

Cita atbilde

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 

 

 

 

 


B9.   Vai zināt, kad nākamreiz jums būs nepieciešama šāda palīdzība?

Rīt

Nākamajā nedēļā

Nākamajā mēnesī

Cita atbilde

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 

 

 

 

 


B10.   Vai saskārāties ar kādām problēmām, saņemot šo palīdzību?

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 

 

 


B10a.   Ja atbilde ir “jā”, norādiet, ar kāda veida problēmām saskārāties.

Vajadzība iegūt dokumentus no valsts, reģionālajām vai vietējām iestādēm

 

Jāmēro liels attālums

 

Psiholoģiskie šķēršļi

 

Citas (precizēt)

[Jāaizpilda tekstlodziņš]

Nevēlas atbildēt

 

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 


B11.   Vai FEAD sniegtā palīdzība ir atvieglojusi jūsu vai jūsu ģimenes locekļu stāvokli?

Daļēji

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 

 

 

 


B11a.   Ja atbilde ir “nē” vai “daļēji”, paskaidrojiet – kāpēc.

Nepietiekams pārtikas/preču daudzums

 

Nepietiekams pārtikas/preču sadales biežums

 

Nepietiekama pārtikas/preču kvalitāte

 

Nepieciešama cita veida palīdzība (precizēt)

[Jāaizpilda tekstlodziņš]

Nevēlas atbildēt

 

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 


B12.   Vai pirms gada jūs vai jūsu mājsaimniecības locekļi varēja atļauties iegādāties pārtiku vai preces, kuras nupat saņēmāt?

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 

 

 


B13.   Vai jūs un/vai citi jūsu mājsaimniecības locekļi saņem palīdzību no citām organizācijām?

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 

 

 


B13a.   Ja atbilde ir “jā”, norādiet, kāda veida palīdzību saņemat no citām organizācijām.

 

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

Pārtikas pakas

 

 

 

Maltītes

 

 

 

Zīdaiņu pūriņi (bērnu pamatvajadzības)

 

 

 

Skolas somas

 

 

 

Kancelejas preces, burtnīcas, pildspalvas, zīmēšanas piederumi un citi skolai vajadzīgie piederumi (izņemot apģērbu)

 

 

 

Sporta preces (sporta apavi, triko, peldkostīmi u. tml.)

 

 

 

Apģērbs (ziemas mēteļi, apavi, skolas formas u. tml.)

 

 

 

Guļammaisi/segas

 

 

 

Virtuves piederumi (katli, pannas, galda piederumi u. tml.)

 

 

 

Mājsaimniecības veļa (dvieļi, gultasveļa)

 

 

 

Higiēnas piederumi (pirmās palīdzības aptieciņas, ziepes, zobu sukas, vienreizlietojamie skuvekļi u. tml.)

 

 

 

Cita

[Jāaizpilda tekstlodziņš]


B14.   Ja (tagad vai agrāk) esat saņēmuši ieteikumus vai norādījumus ar šīs organizācijas starpniecību, paskaidrojiet – par ko tieši.

Ieteikumi par ēdiena gatavošanu un glabāšanu, ēdiena gatavošanas semināri, izglītojoši pasākumi, kas popularizē veselīgu uzturu, vai ieteikumi par to, kā samazināt pārtikas atkritumu daudzumu

 

Ieteikumi par personīgo higiēnu

 

Nosūtīšana uz kompetentajiem dienestiem (piemēram, sociālo/administratīvo)

 

Individuālā apmācība un semināri

 

Psiholoģiskais un medicīniskais atbalsts

 

Ieteikumi par ģimenes budžeta vadīšanu

 

Citi (precizēt)

[Jāaizpilda tekstlodziņš]

Nevēlas atbildēt

 

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 


B15.   Vai, jūsuprāt, šie ieteikumi vai norādījumi bija noderīgi?

Ļoti noderīgi

Diezgan noderīgi

Ne visai noderīgi

Pilnīgi nederīgi

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 

 

 

 

 


B16.   Vai jums ir no darba gūti ienākumi?

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 

 

 


B17.   Vai jums ir kādi citi ienākumi vai pabalsti?

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 

 

 


B18.   Vai kāds no jūsu mājsaimniecības locekļiem saņem no darba gūtus ienākumus?

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 

 

 


B19.   Vai kāds no jūsu mājsaimniecības locekļiem saņem kādus citus ienākumus vai pabalstus?

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 

 

 


B20.   Vai esat šīs valsts valstspiederīgais?

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 

 

 


B21.   Ja atbilde ir “nē”, vai esat kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgais?

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 

 

 


B22.   Vai esat patvēruma meklētājs vai bēglis?

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 

 

 


B23.   Vai jums ir vieta, kur dzīvot?

Nevēlas atbildēt

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 

 

 

 


B23a.   Ja jums ir vieta, kur dzīvot, precizējiet.

Pašam piederošs vai īrēts mājoklis vai māja, atsevišķi vai kopā ar ģimeni

 

Mājoklis tiek dalīts ar draugiem un citiem cilvēkiem

 

Kolektīvais ilgtermiņa mājoklis (mājoklis gados vecākiem cilvēkiem, vientuļajām mātēm, patvēruma meklētājiem)

 

Pansionāts

 

Izpostīts mājoklis vai grausts

 

Pārvietojamā māja/treilers

 

Bēgļu nometne

 

Cita (precizēt)

[Jāaizpilda tekstlodziņš]

Nevēlas atbildēt

 

Nezina atbildi vai nesaprot jautājumu

 


(1)  Jautājumi attiecas uz palīdzību, kas tiek sniegta palīdzības izdales punktā, kur notiek intervijas.

(2)  Jēdzienu “pārtikas paka” var definēt partnerorganizācijas/darbības/vadošās iestādes līmenī. Pārtikas pakām nav jāatbilst standarta izmēriem vai saturam.


Top