EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2060

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES, Euratom) 2016/2060 (2016. gada 23. novembris), ar kuru groza Lēmumu 90/176/Euratom, EEK, ar ko Francijai atļauj neņemt vērā noteiktas darījumu kategorijas un izmantot noteiktas aptuvenas aplēses PVN pašu resursu bāzes aprēķinam (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7426)

C/2016/7426

OJ L 319, 25.11.2016, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2060/oj

25.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/42


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES, Euratom) 2016/2060

(2016. gada 23. novembris),

ar kuru groza Lēmumu 90/176/Euratom, EEK, ar ko Francijai atļauj neņemt vērā noteiktas darījumu kategorijas un izmantot noteiktas aptuvenas aplēses PVN pašu resursu bāzes aprēķinam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7426)

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 (1989. gada 29. maijs) par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi (1), un jo īpaši tās 6. panta 3. punkta otro ievilkumu,

apspriedusies ar Padomdevēju komiteju pašu resursu jautājumos,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2) 371. pantu Francija atbilstīgi nosacījumiem, kas minētajā dalībvalstī tika piemēroti 1978. gada 1. janvārī, drīkst turpināt atbrīvot no nodokļa darījumus, kas minēti X pielikuma B daļā; šie darījumi ir jāņem vērā, nosakot PVN pašu resursu bāzi.

(2)

Ar Komisijas Lēmumu 90/176/Euratom, EEK (3) Francijai ir atļauts izmantot aptuvenas aplēses attiecībā uz darījumiem, kas minēti Direktīvas 2006/112/EK X pielikuma B daļas 1. punktā.

(3)

Francija 2016. gada 27. aprīļa e-pasta vēstulē (4) lūdza atcelt savu atļauju PVN pašu resursu bāzes aprēķināšanai attiecībā uz darījumiem, kas minēti Direktīvas 2006/112/EK X pielikuma B daļas 1. punktā, jo tā vairs nav vajadzīga, ņemot vērā izmaiņas valsts tiesību aktos, kuras stājās spēkā 2015. gada 1. janvārī. Atļauja būtu jāatceļ, kā to lūgusi Francija.

(4)

Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi grozīt Lēmumu 90/176/Euratom, EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 90/176/Euratom, EEK 2. panta 1. punktu atceļ.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Francijas Republikai.

Briselē, 2016. gada 23. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietniece

Kristalina GEORGIEVA


(1)  OV L 155, 7.6.1989., 9. lpp.

(2)  Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Lēmums 90/176/Euratom, EEK (1990. gada 23. marts), ar ko Francijai atļauj neņemt vērā noteiktas darījumu kategorijas un izmantot noteiktas aptuvenas aplēses PVN pašu resursu bāzes aprēķinam (OV L 99, 19.4.1990., 22. lpp.).

(4)  Ares(2016)2019351.


Top