Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1366

Komisijas Lēmums (ES) 2016/1366 (2016. gada 10. augusts), ar ko apstiprina Igaunijas dalību ciešākā sadarbībā attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai

C/2016/5137

OJ L 216, 11.8.2016, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1366/oj

11.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 216/23


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2016/1366

(2016. gada 10. augusts),

ar ko apstiprina Igaunijas dalību ciešākā sadarbībā attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 328. panta 1. punktu un 331. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes 2010. gada 12. jūlija Lēmumu 2010/405/ES, ar kuru atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai (1),

ņemot vērā Padomes 2010. gada 20. decembra Regulu (ES) Nr. 1259/2010, ar kuru īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai (2),

ņemot vērā Igaunijas paziņojumu par nodomu piedalīties ciešākā sadarbībā attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 12. jūlijā nolēma atļaut ciešāku sadarbību starp Austriju, Beļģiju, Bulgāriju, Franciju, Itāliju, Latviju, Luksemburgu, Maltu, Portugāli, Rumāniju, Slovēniju, Spāniju, Ungāriju un Vāciju attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai.

(2)

Padome 2010. gada 20. decembrī pieņēma Regulu (ES) Nr. 1259/2010, ar kuru īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai.

(3)

Komisija 2012. gada 21. novembrī pieņēma Lēmumu 2012/714/ES, ar ko apstiprina Lietuvas dalību ciešākā sadarbībā attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai (3).

(4)

Komisija 2014. gada 27. janvārī pieņēma Lēmumu 2014/39/ES, ar ko apstiprina Grieķijas dalību ciešākā sadarbībā attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai (4).

(5)

Igaunija par savu nodomu piedalīties ciešākā sadarbībā attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai, paziņoja ar 2016. gada 13. aprīļa vēstuli, ko Komisija reģistrēja kā saņemtu 2016. gada 18. aprīlī.

(6)

Komisija ņem vērā, ka nedz Lēmums 2010/405/ES, nedz Regula (ES) Nr. 1259/2010 neparedz konkrētus nosacījumus dalībai ciešākā sadarbībā attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai, un ka Igaunijas dalībai būtu jāstiprina šīs ciešās sadarbības labvēlīgā ietekme.

(7)

Tādēļ būtu jāapstiprina Igaunijas dalība ciešākā sadarbībā attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai.

(8)

Komisijai būtu jāpieņem pārejas posma pasākumi attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1259/2010 piemērošanu Igaunijā.

(9)

Regulai (ES) Nr. 1259/2010 Igaunijā būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Igaunijas dalība ciešākā sadarbībā

1.   Ar šo tiek apstiprināta Igaunijas dalība ar Lēmumu 2010/405/ES atļautajā ciešākā sadarbībā attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai.

2.   Regulu (ES) Nr. 1259/2010 Igaunijā piemēro saskaņā ar šo lēmumu.

2. pants

Informācija, ko sniedz Igaunija

Līdz 2017. gada 11. maijam Igaunija informē Komisiju par savām tiesību normām (ja tādas ir) attiecībā uz:

a)

formālām prasībām, kas jāievēro, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1259/2010 7. panta 2.–4. punktu vienojoties par tās valsts (tiesību sistēmas) izvēli, kuras tiesību akti tiks piemēroti; un

b)

iespēju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1259/2010 5. panta 3. punktu norādīt valsti (tiesību sistēmu), kuras tiesību akti tiks piemēroti.

3. pants

Pārejas noteikumi attiecībā uz Igauniju

1.   Regulu (ES) Nr. 1259/2010 Igaunijā piemēro vienīgi attiecībā uz uzsāktu tiesvedību un ikvienu tāda veida vienošanos, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1259/2010 5. pantā un kas noslēgta, sākot no 2018. gada 11. februāra.

Tomēr Igaunijā spēkā ir arī ikviena pirms 2018. gada 11. februāra noslēgta vienošanās par tās valsts (tiesību sistēmas) izvēli, kuras tiesību akti tiks piemēroti, ja vien tā atbilst Regulas (ES) Nr. 1259/2010 6. un 7. panta prasībām.

2.   Regulu (ES) Nr. 1259/2010 Igaunijā piemēro, neskarot vienošanās par tās valsts (tiesību sistēmas) izvēli, kuras tiesību akti tiks piemēroti, kas noslēgtas saskaņā ar tādas iesaistītās dalībvalsts tiesību aktiem, kuras tiesā prasība ir iesniegta pirms 2018. gada 11. februāra.

4. pants

Regulas (ES) Nr. 1259/2010 stāšanās spēkā un piemērošana Igaunijā

Regula (ES) Nr. 1259/2010 Igaunijā stājas spēkā nākamajā dienā pēc šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulu (ES) Nr. 1259/2010 Igaunijā piemēro no 2018. gada 11. februāra.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 10. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 189, 22.7.2010., 12. lpp.

(2)  OV L 343, 29.12.2010., 10. lpp.

(3)  OV L 323, 22.11.2012., 18. lpp.

(4)  OV L 23, 28.1.2014., 41. lpp.


Top