Help Print this page 

Document 32016D0043

Title and reference
Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/2164 (2016. gada 30. novembris) par 2017. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu (ECB/2016/43)
OJ L 333, 8.12.2016, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2164/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

8.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/73


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2016/2164

(2016. gada 30. novembris)

par 2017. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu (ECB/2016/43)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 128. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2015/2332 (2015. gada 4. decembris) par euro monētu emisijas apjoma apstiprināšanas procedūru (ECB/2015/43) (1) un jo īpaši tā 2. pantu,

tā kā:

(1)

No 1999. gada 1. janvāra Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir ekskluzīvas tiesības apstiprināt dalībvalstu, kuru valūta ir euro, emitēto monētu apjomu.

(2)

Tās 19 dalībvalstis, kuru valūta ir euro, iesniegušas ECB savus lūgumus apstiprināt euro monētu emisijas apjomu 2017. gadā kopā ar paskaidrojumiem par prognozēm izmantoto metodiku. Dažas no šīm dalībvalstīm iesniegušas papildu informāciju par apgrozības monētām, ja šāda informācija bijusi pieejama un attiecīgās dalībvalstis to uzskatījušas par svarīgu apstiprinājuma lūguma pamatošanai.

(3)

Ņemot vērā to, ka uz dalībvalstu tiesībām emitēt euro monētas attiecas ECB emisijas apjoma apstiprinājums, ECB apstiprinātos apjomus dalībvalstis nedrīkst pārsniegt bez iepriekšējas ECB piekrišanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

2017. gada euro monētu emisijas apjoma apstiprinājums

ECB apstiprina šajā tabulā norādīto euro monētu apjomu, ko dalībvalstis, kuru valūta ir euro, emitēs 2017. gadā:

(milj. EUR)

 

Emisijai 2017. gadā apstiprinātais euro monētu apjoms

 

Apgrozības monētas

Kolekcijas monētas

(nav paredzētas apgrozībai)

Monētu emisijas apjoms

Beļģija

51,0

1,0

52,0

Vācija

419,0

219,0

638,0

Igaunija

9,7

0,3

10,0

Īrija

30,7

0,8

31,5

Grieķija

106,3

0,6

106,9

Spānija

359,3

30,0

389,3

Francija

224,3

51,0

275,3

Itālija

94,2

1,8

96,0

Kipra

14,0

0,1

14,1

Latvija

16,3

0,3

16,6

Lietuva

30,0

0,3

30,3

Luksemburga

17,7

0,2

17,9

Malta

10,2

0,2

10,4

Nīderlande

25,0

4,0

29,0

Austrija

87,2

181,8

269,0

Portugāle

62,0

3,0

65,0

Slovēnija

24,0

2,0

26,0

Slovākija

15,6

1,4

17,0

Somija

35,0

10,0

45,0

Kopā

1 631,5

507,8

2 139,3

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kurā to paziņo adresātiem.

3. pants

Adresāti

Šis lēmums adresēts dalībvalstīm, kuru valūta ir euro.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 30. novembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 328, 12.12.2015., 123. lpp.


Top