Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1739

Komisijas Regula (ES) 2015/1739 (2015. gada 28. septembris), ar ko attiecībā uz dzelzs tartrāta kā pretsalipes vielas lietošanu sālī un tā aizstājējos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 253, 30.9.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1739/oj

30.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/3


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/1739

(2015. gada 28. septembris),

ar ko attiecībā uz dzelzs tartrāta kā pretsalipes vielas lietošanu sālī un tā aizstājējos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu un 14. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (2), un jo īpaši tās 7. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts un to lietošanas nosacījumi.

(2)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 231/2012 (3) noteiktas Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas.

(3)

Minēto sarakstu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 1. punktā minēto vienoto procedūru var atjaunināt pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc pieteikuma saņemšanas.

(4)

2012. gada 18. janvārī tika iesniegts pieteikums, kurā lūdza atļaut lietot dzelzs tartrātu kā pretsalipes vielu sālī un tā aizstājējos. Pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 4. pantu darīja pieejamu dalībvalstīm.

(5)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 2014. gada 9. decembra atzinumā (4) novērtēja dzelzs tartrāta (kas ir nātrija tartrāta un dzelzs (III) hlorīda kompleksu veidošanas produkts) kā pārtikas piedevas nekaitīgumu un secināja, ka, ņemot vērā eksponētības novērtējumā iekļautos toksikoloģiskos datus un piesardzīgos pieņēmumus, nepastāv bažas par kaitīgumu, ja minēto vielu, ievērojot ierosinātos lietošanas līmeņus, lieto kā pretsalipes vielu sālī un tā aizstājējos.

(6)

Pretsalipes vielas pievienošana sālim un tā aizstājējiem tiek uzskatīta par nepieciešamu, lai uzlabotu birstamību un nepieļautu cietu kunkuļu veidošanos, ja sāls nonāk saskarē ar mitrumu, kā arī uzglabāšanas laikā. Dzelzs tartrātu varētu lietot alternatīvi citām patlaban atļautām piedevām, piemēram, ferocianīdu (E 535–538) un silīcija dioksīdu – silikātu (E 551–553) vietā. Tādēļ ir lietderīgi atļaut lietot dzelzs tartrātu kā pretsalipes vielu sālī un tā aizstājējos un piešķirt šai piedevai E numuru E 534.

(7)

Kad dzelzs tartrātu (E 534) pirmo reizi iekļauj Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā noteiktajā Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstā, Regulā (ES) Nr. 231/2012 būtu jāiekļauj tā specifikācijas.

(8)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 1333/2008 un (ES) Nr. 231/2012.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 28. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.

(3)  Komisijas 2012. gada 9. marta Regula (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (OV L 83, 22.3.2012., 1. lpp.).

(4)  EFSA Journal 2015; 13(1):3980.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza šādi:

1)

B daļas 3. punktā “Pārtikas piedevas, kas nav krāsvielas vai saldinātāji” pēc ieraksta par pārtikas piedevu E 530 iekļauj šādu jaunu ierakstu:

“E 534

Dzelzs tartrāts”;

2)

E daļu groza šādi:

a)

kategorijā 12.1.1 “Sāls”:

i)

pēc ieraksta par pārtikas piedevu E 530 iekļauj šādu jaunu ierakstu:

 

“E 534

Dzelzs tartrāts

110

(92)”;

 

ii)

pievieno šādu zemsvītras piezīmi:

 

 

“(92): Izteikts vielai sausā veidā”;

b)

kategorijā 12.1.2. “Sāls aizstājēji”:

i)

pēc ieraksta par pārtikas piedevu E 338–452 iekļauj šādu jaunu ierakstu:

 

“E 534

Dzelzs tartrāts

110

(92)”;

 

ii)

pievieno šādu zemsvītras piezīmi:

 

 

“(92): Izteikts vielai sausā veidā”.


II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumā pēc ieraksta par pārtikas piedevu E 530 iekļauj šādu jaunu ierakstu:

“E 534 DZELZS TARTRĀTS

Sinonīmi

Dzelzs mezotartrāts; nātrija tartrāta un dzelzs (III) hlorīda kompleksu veidošanas produkts

Definīcija

Dzels tartrātu ražo, izomerizējot L-tartrātu, kamēr iegūst līdzsvarotu D-, L- un mezotartrāta maisījumu, un pēc tam pievienojot dzelzs (III) hlorīdu

CAS numurs

1280193-05-9

Ķīmiskais nosaukums

Dzelzs (III) kompleksu veidošanas produkts, kas sastāv no D(+)-, L(-)- un mezo-2,3-dihidroksibutāndiskābēm

Ķīmiskā formula

Fe(OH)2 C4H4O6Na

Molekulmasa

261,93

Pamatviela

Mezotartrāts

> 28 %, izteikts kā anjons (sausā vielā)

D(-)- un L(+)-tartrāts

> 10 %, izteikts kā anjons (sausā vielā)

Dzelzs (III)

> 8 %, izteikts kā anjons (sausā vielā)

Apraksts

Tumši zaļš ūdens šķīdums, kurā parasti aptuveni 35 masas procentus veido kompleksu veidošanas produkti

Identifikācija

Ļoti labi šķīst ūdenī

 

Testa rezultāti apstiprina tartrāta un dzelzs klātbūtni

 

35 % kompleksu veidošanas produktu ūdens šķīdumam pH ir robežās no 3,5 līdz 3,9

Tīrība

Hlorīds

Ne vairāk kā 25 %

Nātrijs

Ne vairāk kā 23 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Oksalāts

Ne vairāk kā 1,5 %, izteikti kā oksalāts (sausā vielā)”


Top