EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0234

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/234 ( 2015. gada 13. februāris ), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93 attiecībā uz tādu transportlīdzekļu pagaidu ievešanu, kas paredzēti, lai tos izmantotu fiziskas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Savienības muitas teritorijā

OJ L 39, 14.2.2015, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; Iesaist. atcelta ar 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/234/oj

14.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/234

(2015. gada 13. februāris),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93 attiecībā uz tādu transportlīdzekļu pagaidu ievešanu, kas paredzēti, lai tos izmantotu fiziskas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Savienības muitas teritorijā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1) un jo īpaši tās 247. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (2) paredzēta iespēja uz laiku ievest Savienības muitas teritorijā transportlīdzekļus, kurus šajā teritorijā ar zināmiem nosacījumiem var izmantot fiziskas personas.

(2)

Pēdējā laikā notikušie starpgadījumi norāda uz pagaidu kārtā ievestu transportlīdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu.

(3)

Ir nepieciešams veikt grozījumu Regulā (EEK) Nr. 2454/93, lai izslēgtu šādas ļaunprātīgas izmantošanas iespēju.

(4)

Lai izvairītos no muitas parāda, kas radies informācijas trūkuma dēļ par jaunajiem noteikumiem, dalībvalstīm un Komisijai būtu jādod laiks informēt sabiedrību par jauno tiesisko situāciju.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 2454/93.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 561. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Pilnīgu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa piešķir tad, ja transportlīdzekli komerciāli vai privāti izmanto fiziska persona, kas dzīvo Savienības muitas teritorijā un kuras darba devējs ir transportlīdzekļa īpašnieks, īrētājs vai nomātājs, kurš reģistrēts ārpus šīs teritorijas.

Transportlīdzekļa privāta lietošana ir atļauta braucieniem starp darba vietu un darba ņēmēja dzīvesvietu vai arī darba ņēmēja profesionālo uzdevumu veikšanai, kā paredzēts darba līgumā.

Pēc muitas dienestu pieprasījuma persona, kas izmanto transportlīdzekli, iesniedz darba līguma kopiju.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 13. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(2)  Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).


Top