EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1735

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1735 (2015. gada 24. septembris) par vispārīgā brīdinājuma un informatīvā uzraksta precīzu izvietojumu uz tinamās tabakas, ko pārdod maisiņos (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 6455) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 252, 29.9.2015, p. 49–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1735/oj

29.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 252/49


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/1735

(2015. gada 24. septembris)

par vispārīgā brīdinājuma un informatīvā uzraksta precīzu izvietojumu uz tinamās tabakas, ko pārdod maisiņos

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 6455)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvu 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK (1) un jo īpaši tās 9. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvu 2014/40/ES tiek ieviesti jauni noteikumi par brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, kas izvietojami uz tabakas izstrādājumiem smēķēšanai, tostarp par vispārīgiem brīdinājumiem un informatīviem uzrakstiem, un tajā īpaši norādīts, ka tiem abiem jāsedz 50 % no virsmas, uz kuras tie uzdrukāti. Būtu jānosaka šo brīdinājumu precīzs izvietojums uz tinamās tabakas, ko pārdod maisiņos. Maisiņi var būt vai nu kā taisnstūraina [četrstūraina] kabata ar pārloku, kas sedz atveri, (“taisnstūrains maisiņš”), vai arī kā stāvus nostatāms maisiņš [maisiņš ar pamatni].

(2)

Taisnstūraini maisiņi var būt vai nu kā maisiņš ar apliekamu pārloku, kas parasti atverams ar divām kustībām, vai arī kā plakanas pamatnes maisiņš ar aizlokāmu pārloku, kas parasti atverams ar vienu kustību. Daudzi no šiem maisiņiem sastāv no caurspīdīga plastmasas apvalka ar papīra ieliktni, uz kura var drukāt brīdinājumus par ietekmi uz veselību. Dažos gadījumos maisiņi ar apliekamu pārloku ir izgatavoti no polietilēna, polipropilēna vai laminēta materiāla, kas saskaņā ar nozares sniegto informāciju būtu jāpārveido, lai varētu drukāt uz abām pārloka pusēm, jo īpaši tad, ja maisiņam nav vairāku slāņu.

(3)

Lai nodrošinātu, ka visiem taisnstūrainiem maisiņiem brīdinājumi par ietekmi uz veselību ir izvietoti vienā un tajā pašā vietā un ka vispārīgo brīdinājumu un informatīvo uzrakstu var viegli pamanīt, tie būtu jādrukā uz virsmām, kas redzamas, kad iepakojuma vienība ir pilnībā atvērta.

(4)

Attiecībā uz iepakojumiem no polietilēna, polipropilēna vai laminēta materiāla, kam pastāv krāsas migrācijas risks, ja ir apdrukāta apliekamā pārloka iekšpuse, būtu jānosaka pārejas periods, kas vajadzīgs vispārīgā brīdinājuma un informatīvā uzraksta izvietojuma maiņai, lai nevajadzētu drukāt uz virsmām, kuras nonāk tiešā saskarē ar tabaku. Pārejas periodam būtu jādod pietiekami daudz laika nozarei, lai ražošanas procesu pielāgotu jaunajiem noteikumiem. Ar šiem pielāgojumiem saistītās izmaksas neuzskata par nesamērīgām, ņemot vērā priekšrocības, ko sniedz brīdinājumu labāka uzskatāmība, kad iepakojums ir pilnībā atvērts.

(5)

Vispārīgo brīdinājumu un informatīvo uzrakstu uz stāvus nostatāmiem maisiņiem vispiemērotāk izvietot uz maisiņa pamatnes virsmām, jo īpaši tāpēc, ka iekšējās virsmas aizsedz maisiņa saturs.

(6)

Saskaņā ar Direktīvas 2014/40/ES 8. panta 5. punktu brīdinājumu izmēri jāaprēķina attiecībā pret aizvērta iepakojuma virsmu izmēriem.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Direktīvas 2014/40/ES 25. pantā minētā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Šajā lēmumā ir izklāstīti noteikumi par vispārīgā brīdinājuma un informatīvā uzraksta precīzu izvietojumu uz tinamās tabakas, ko pārdod maisiņos.

2. pants

Vispārīgā brīdinājuma un informatīvā uzraksta izvietojums uz taisnstūrainiem maisiņiem

1.   Tinamajai tabakai taisnstūrainās [četrstūrainās] kabatās ar pārloku, kas sedz atveri, (“taisnstūraini maisiņi”) vispārīgo brīdinājumu un informatīvo uzrakstu drukā uz divām virsmām, kas redzamas, kad iepakojuma vienība ir pilnībā atvērta, kā attēlots pielikuma 1. un 2. iedaļā.

Vispārīgo brīdinājumu un informatīvo uzrakstu izvieto attiecīgo virsmu augšējā malā, un tie sedz 50 % no attiecīgajām virsmām, uz kurām tie uzdrukāti, kā attēlots pielikuma 1. un 2. iedaļā.

Vispārīgo brīdinājumu drukā uz augšējās virsmas.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, līdz 2018. gada 20. maijam attiecībā uz tinamo tabaku taisnstūrainos salokāmos maisiņos no polietilēna, polipropilēna vai laminēta materiāla, kā attēlots pielikuma 3. iedaļā, piemēro šādus noteikumus:

a)

informatīvo uzrakstu var izvietot uz virsmas, kas redzama, kad iepakojuma vienība ir daļēji atlocīta;

b)

vispārīgo brīdinājumu var izvietot uz apakšējās virsmas, kas redzama, kad iepakojuma vienība ir pilnībā atvērta;

c)

nedrīkst apdrukāt vai jebkādā citādā veidā izmantot pārloka iekšpusi, kas redzama, kad iepakojuma vienība ir pilnībā atvērta;

d)

vispārīgo brīdinājumu un informatīvo uzrakstu izvieto attiecīgo virsmu, uz kurām tie uzdrukāti, augšējā malā.

3. pants

Vispārīgā brīdinājuma un informatīvā uzraksta izvietojums uz stāvus nostatāmiem maisiņiem

1.   Tinamajai tabakai stāvus nostatāmos maisiņos vispārīgo brīdinājumu un informatīvo uzrakstu izvieto uz stāvus nostatāmā maisiņa pamatnes virsmām, kas redzamas, kad maisiņš ir nolikts guļus ar aizmuguri uz leju (“iepakojuma vienības pamatne”), kā attēlots pielikuma 4. iedaļā.

2.   Vispārīgo brīdinājumu drukā uz virsmas, kas atrodas virs iepakojuma vienības pamatnes locījuma līnijas, un informatīvo uzrakstu – uz virsmas, kas atrodas zem locījuma līnijas. Vispārīgajam brīdinājumam un informatīvajam uzrakstam jāsedz 50 % no attiecīgajām virsmām, uz kurām tie uzdrukāti. Virsmu laukumu aprēķina, izmantojot to izmērus, kad malas ir noslēgtas.

4. pants

Pārejas noteikums

Tinamo tabaku maisiņos, kas ražota vai laista brīvā apgrozībā līdz 2018. gada 20. maijam un marķēta ar vispārīgo brīdinājumu un informatīvo uzrakstu atbilstoši 2. panta 2. punktam, drīkst laist tirgū līdz 2019. gada 20. maijam.

5. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 24. septembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 127, 29.4.2014., 1. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 2. un 3. pantā minētā vispārīgā brīdinājuma un informatīvā uzraksta precīzā izvietojuma grafisks attēlojums

1.   PLAKANAS PAMATNES MAISIŅŠ (2. PANTA 1. PUNKTS)

Image Image

2.   SALOKĀMS MAISIŅŠ (2. PANTA 1. PUNKTS)

Image Image

3.   SALOKĀMS MAISIŅŠ (CITĀDS IZVIETOJUMS, 2. PANTA 2. PUNKTS)

Image Image

4.   STĀVUS NOSTATĀMS MAISIŅŠ (3. PANTS)

Image Image

Top