EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1293

Padomes Lēmums (ES) 2015/1293 (2015. gada 20. jūlijs) par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Konvenciju par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to

OJ L 199, 29.7.2015, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1293/oj

29.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/3


PADOMES LĒMUMS (ES) 2015/1293

(2015. gada 20. jūlijs)

par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Konvenciju par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta 1. apakšpunktu saistībā ar tā 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta v) punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Padome 1999. gada 16. jūlijā pilnvaroja Komisiju Eiropas Kopienas vārdā risināt sarunas Eiropas Padomē par konvenciju attiecībā uz tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to.

(2)

Eiropas Padome 2001. gada 24. janvārī pieņēma Eiropas Konvenciju par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to (“konvencija”), un tā stājās spēkā 2003. gada 1. jūlijā.

(3)

Ar konvenciju tiek ieviests tiesiskais regulējums, kas ir gandrīz tāds pats kā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/84/EK (1).

(4)

Konvencija 2011. gada 21. decembrī tika parakstīta Savienības vārdā (2).

(5)

Konvencijas noslēgšana varētu palīdzēt paplašināt Direktīvas 98/84/EK noteikumiem līdzīgu noteikumu piemērošanu ārpus Savienības robežām un izveidot ierobežotas piekļuves pakalpojumu tiesisko regulējumu, kas būtu piemērojams visā Eiropas kontinentā.

(6)

Konvencija būtu jāapstiprina Savienības vārdā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināta Eiropas Konvencija par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to (3).

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas Savienības vārdā deponēt konvencijas 12. pantā paredzēto apstiprināšanas instrumentu, lai paustu Savienības piekrišanu uzņemties saistības.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2015. gada 20. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/84/EK (1998. gada 20. novembris) par tiesisku aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to (OV L 320, 28.11.1998., 54. lpp.).

(2)  Konvencija tika parakstīta, pamatojoties uz Padomes Lēmumu 2011/853/ES (2011. gada 29. novembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Eiropas Konvenciju par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to (OV L 336, 20.12.2011., 1. lpp.). Minētais lēmums ticis aizstāts ar Padomes Lēmumu 2014/243/ES (2014. gada 14. aprīlis) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Eiropas Konvenciju par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to (OV L 128, 30.4.2014., 61. lpp.).

(3)  Konvencijas teksts ir publicēts OV L 336, 20.12.2011., 2. lpp.


PIELIKUMS

ES DEKLARĀCIJA  (1)

Pilnībā atzīstot mērķus, ko tiecas panākt ar Eiropas Konvenciju par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to, Savienība tomēr pauž bažas par konvencijas 9. panta un 10. panta 3. punkta piemērošanu pēc Savienības pievienošanās konvencijai, pamatojoties uz ekskluzīvu kompetenci.

Šī deklarācija neskar balsošanas procedūras Eiropas Padomes Ministru komitejā.


(1)  Paziņojama Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram konvencijas apstiprināšanas instrumenta deponēšanas laikā.


Top