Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0251

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/251 ( 2015. gada 13. februāris ), ar ko groza Īstenošanas Lēmumu 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 710) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 41, 17.2.2015, p. 46–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/251/oj

17.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 41/46


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/251

(2015. gada 13. februāris),

ar ko groza Īstenošanas Lēmumu 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 710)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (3), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/709/ES (4) ir noteikti dzīvnieku veselības kontroles pasākumi saistībā ar Āfrikas cūku mēra klātbūtni dažās dalībvalstīs. Minētā lēmuma pielikumā ir norādīti un uzskaitīti konkrēti minēto dalībvalstu apgabali, kuri ir diferencēti pēc riska līmeņa, pamatojoties uz epidemioloģisko situāciju. Sarakstā iekļauti konkrēti Igaunijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas apgabali.

(2)

Īstenošanas Lēmuma 2014/709/ES 11. pants, kurā paredzēts aizliegums uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm nosūtīt svaigu cūkgaļu un noteiktus cūkgaļas izstrādājumus un cūkgaļas produktus no pielikumā norādītajiem apgabaliem, būtu jāpārskata, lai uzlabotu tā konsekvenci attiecībā uz atkāpēm, kas piemērojamas eksportam uz trešām valstīm.

(3)

Kopš 2014. gada oktobra tika ziņots par dažiem Āfrikas cūku mēra gadījumiem mežacūkām uz Igaunijas un Latvijas robežas abās dalībvalstīs apgabalā, kas iekļauts Īstenošanas Lēmuma 2014/709/ES pielikuma I daļā. Lietuvā tika ziņots par diviem gadījumiem Kauņā un Kupišķos.

(4)

Pašreizējās epidemioloģiskās situācijas attīstība būtu jāapsver, novērtējot risku, ko rada dzīvnieku veselības situācija Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Lai veiktu mērķtiecīgus dzīvnieku veselības kontroles pasākumus un novērstu Āfrikas cūku mēra izplatīšanos, kā arī nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus Savienībā un izvairītos no tā, ka trešās valstis varētu uzlikt nepamatotus tirdzniecības šķēršļus, būtu jāgroza Īstenošanas lēmumā 2014/709/ES paredzētais Savienības saraksts ar apgabaliem, kuriem piemēro dzīvnieku veselības kontroles pasākumus, un jāņem vērā pašreizējā dzīvnieku veselības situācija attiecībā uz minētās slimības situāciju Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

(5)

Šā iemesla dēļ ir nepieciešams grozīt Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumu, lai minētā pielikuma II daļā iekļautu attiecīgos Igaunijas, Latvijas un Lietuvas apgabalus.

(6)

Tāpēc Īstenošanas lēmums 2014/709/ES būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmumu 2014/709/ES groza šādi:

1)

lēmuma 11. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.   Atkāpjoties no 1. punkta, attiecīgās dalībvalstis, kurās atrodas pielikuma II, III vai IV daļā norādītie apgabali, var atļaut uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm nosūtīt 1. punktā minēto svaigo cūkgaļu un cūkgaļas izstrādājumus un cūkgaļas produktus, kas sastāv no šādas cūkgaļas vai to satur, ar nosacījumu, ka šie cūkgaļas izstrādājumi un cūkgaļas produkti ir iegūti no cūkām, kuras kopš dzimšanas turētas saimniecībās ārpus pielikuma II, III un IV daļā minētajiem apgabaliem, un ka svaigā cūkgaļa, cūkgaļas izstrādājumi un cūkgaļas produkti ir ražoti, uzglabāti un pārstrādāti saskaņā ar 12. pantu apstiprinātos uzņēmumos.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, attiecīgās dalībvalstis, kurās atrodas pielikuma II daļā norādītie apgabali, var atļaut uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm nosūtīt 1. punktā minēto svaigo cūkgaļu un cūkgaļas izstrādājumus un cūkgaļas produktus, kas sastāv no šādas cūkgaļas vai to satur, ar nosacījumu, ka šie cūkgaļas izstrādājumi un cūkgaļas produkti ir iegūti no cūkām, kuras atbilst 3. panta 1. un 2. punkta vai 3. punkta prasībām.”

;

2)

pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 13. februārī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(3)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(4)  Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmums 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES (OV L 295, 11.10.2014., 63. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumu groza šādi:

1)

I daļu groza šādi:

a)

ierakstu par Igauniju aizstāj ar šādu:

“1.   Igaunija

Šādi Igaunijas apgabali:

Pelvas apriņķis,

Hēdemēstes pagasts,

Kambjas pagasts,

Kazepē pagasts,

Kolgajāni pagasts,

Kongutas pagasts,

Keo pagasts,

Kepu pagasts,

Laekveres pagasts,

Lasvas pagasts,

Meremē pagasts,

Neo pagasts,

Paikuzes pagasts,

Persti pagasts,

Puhjas pagasts,

Regaveres pagasts,

Rannu pagasts,

Rengu pagasts,

Sārdes pagasts,

Sāres pagasts,

Sārepēdi pagasts,

Semeru pagasts,

Surju pagasts,

Sūrejāni pagasts,

Tahkurannas pagasts,

Tormas pagasts,

Vastselīnas pagasts,

Vīratsi pagasts,

Vinni pagasts,

Viru-Nigulas pagasts,

Veru pagasts,

Veru pilsēta,

Kundas pilsēta,

Viljandi pilsēta.”

;

b)

ierakstu par Latviju aizstāj ar šādu:

“2.   Latvija

Šādi Latvijas apgabali:

Aizkraukles novads,

Alojas novads,

Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes un Liepnas pagasts Alūksnes novadā,

Amatas novads,

Virešu pagasts Apes novadā,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Cēsu novads,

Gulbenes novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Ķeguma novads,

Kocēnu novads,

Krimuldas novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Mālpils novads,

Mazsalacas novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Pārgaujas novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

republikas pilsēta Valmiera.”

;

c)

ierakstu par Lietuvu aizstāj ar šādu:

“3.   Lietuva

Šādi Lietuvas apgabali:

Josvaiņu, Pernaravas, Kraķu, Ķēdaiņu pilsēta, Dotnuvas, Gudžūnu un Survilišķu pagasts Ķēdaiņu rajona pašvaldībā,

Krekenavas, Upītes, Velžu, Miežišķu, Karsakišķu, Naujamiesta, Paīstres, Panevēžas un Smiļģu pagasts Panevēžas rajona pašvaldībā,

Sķēmju un Sidabravas pagasts Radvilišķu rajona pašvaldībā,

Kauņas pilsētas pašvaldība,

Panevēžas pilsētas pašvaldība,

Kaišadores rajona pašvaldība,

Kauņas rajona pašvaldība,

Pasvales rajona pašvaldība,

Prienu rajona pašvaldība,

Birštonas pašvaldība,

Kalvarijas pašvaldība,

Kazlu Rūdas pašvaldība,

Marijampoles pašvaldība.”

;

2)

II daļu groza šādi:

a)

ierakstu par Igauniju aizstāj ar šādu:

“1.   Igaunija

Šādi Igaunijas apgabali:

Austrumviru apriņķis,

Valgas apriņķis,

Abjas pagasts,

Hallistes pagasts,

Karksi pagasts,

Paistu pagasts,

Tarvastu pagasts,

Antslas pagasts,

Menistes pagasts,

Varstu pagasts,

Reuges pagasts,

Semerpalu pagasts,

Hānjas pagasts,

Miso pagasts,

Urvastes pagasts.”

;

b)

ierakstu par Latviju aizstāj ar šādu:

“2.   Latvija

Šādi Latvijas apgabali:

Aknīstes novads,

Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes un Pededzes pagasts Alūksnes novadā,

Gaujienas, Trapenes un Apes pagasts Apes novadā,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Ilūkstes novads,

republikas pilsēta Jēkabpils,

Jēkabpils novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Pļaviņu novads,

Varakļānu novads.”

;

c)

ierakstu par Lietuvu aizstāj ar šādu:

“3.   Lietuva

Šādi Lietuvas apgabali:

Anīkšču rajona pašvaldības Andrionišķu, Anīkšču, Debeiķu, Kavarskas, Kurkļu, Skiemoņu, Traupes, Troškūnu, Viešintas pašvaldība un Svēdasu pašvaldības daļa, kas atrodas uz dienvidiem no ceļa Nr. 118.

Pelēdnaģu, Vilaiņu, Truskavas un Šētas pagasts Ķēdaiņu rajona pašvaldībā,

Kupišķu rajona pašvaldības Alizavas, Kupišķu, Norūnu un Subačus pagasts,

Ramīgalas, Vadokļu un Raguvas pagasts Panevēžas rajona pašvaldībā,

Alītas apriņķis,

Viļņas pilsētas pašvaldība,

Biržu rajona pašvaldība,

Jonavas rajona pašvaldība,

Šaļčininku rajona pašvaldība,

Širvintas rajona pašvaldība,

Traķu rajona pašvaldība,

Ukmerģes rajona pašvaldība,

Viļņas rajona pašvaldība,

Elektrēnu pašvaldība.”


Top