EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0009

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/509 ( 2015. gada 18. februāris ), ar kuru atceļ Lēmumu ECB/2013/6 par noteikumiem tam, kā pašu emitētas nenodrošinātas valsts garantētas banku obligācijas izmanto par nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, Lēmumu ECB/2013/35 par papildu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību un Lēmuma ECB/2014/23 par atlīdzību par noguldījumiem, atlikumiem un virsrezervju turējumiem 1., 3. un 4. pantu (ECB/2015/9)

OJ L 91, 2.4.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2019; Iesaist. atcelta ar 32019D0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/509/oj

2.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 91/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2015/509

(2015. gada 18. februāris),

ar kuru atceļ Lēmumu ECB/2013/6 par noteikumiem tam, kā pašu emitētas nenodrošinātas valsts garantētas banku obligācijas izmanto par nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, Lēmumu ECB/2013/35 par papildu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību un Lēmuma ECB/2014/23 par atlīdzību par noguldījumiem, atlikumiem un virsrezervju turējumiem 1., 3. un 4. pantu (ECB/2015/9)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievilkumu, 12.1. pantu un 34.1. panta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Skaidrības un konsekvences nolūkā, kā arī lai vienkāršotu Eurosistēmas nodrošinājuma regulējumu, Lēmumā ECB/2013/6 (1) un Lēmumā ECB/2013/35 (2), kā arī Lēmuma ECB/2014/23 (3) 1. pantā noteiktos pienākumus iekļāva Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnē (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (4), kas ir galvenais tiesību akts attiecībā uz Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām.

(2)

Skaidrības un konsekvences nolūkā, kā arī lai vienkāršotu Eurosistēmas tiesisko regulējumu, Lēmuma ECB/2014/23 3. panta noteikumus iekļāva Pamatnostādnē ECB/2012/27 (5) un Lēmuma ECB/2014/23 4. panta noteikumus iekļāva Pamatnostādnē ECB/2014/9 (6).

(3)

Tādēļ Lēmumi ECB/2013/6, ECB/2013/35, kā arī Lēmuma ECB/2014/23 1., 3. un 4. pants būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu ECB/2013/6, ECB/2013/35 un Lēmuma ECB/2014/23 1. panta atcelšana

1.   Ar šo atceļ Lēmumus ECB/2013/6 un ECB/2013/35.

2.   Ar šo atceļ Lēmuma ECB/2014/23 1. pantu.

3.   Atsauces uz 1. un 2. punktā norādītajiem atceltajiem lēmumiem un atcelto pantu uzskata par atsaucēm uz Pamatnostādni (ES) 2015/510 (ECB/2014/60).

2. pants

Lēmuma ECB/2014/23 3. un 4. panta atcelšana

1.   Ar šo atceļ Lēmuma ECB/2014/23 3. un 4. pantu.

2.   Atsauces uz atcelto Lēmuma ECB/2014/23 3. pantu uzskata par atsaucēm uz Pamatnostādnes ECB/2012/27 II pielikuma 12. panta 5. punktu.

3.   Atsauces uz atcelto Lēmuma ECB/2014/23 4. pantu uzskata par atsaucēm uz Pamatnostādnes ECB/2014/9 5. panta 2. un 3. punktu.

3. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šā lēmuma 1. pants stājas spēkā 2015. gada 1. maijā.

2.   Šā lēmuma 2. pants stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 18. februārī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  2013. gada 20. marta Lēmums ECB/2013/6 par noteikumiem tam, kā pašu emitētas nenodrošinātas valsts garantētas banku obligācijas izmanto par nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās (OV L 95, 5.4.2013., 22. lpp.).

(2)  2013. gada 26. septembra Lēmums ECB/2013/35 par papildu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (OV L 301, 12.11.2013., 6. lpp.).

(3)  2014. gada 5. jūnija Lēmums ECB/2014/23 par atlīdzību par noguldījumiem, atlikumiem un virsrezervju turējumiem (OV L 168, 7.6.2014., 115. lpp.).

(4)  Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 19. decembra Pamatnostādne (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.).

(5)  2012. gada 5. decembra Pamatnostādne ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (OV L 30, 30.1.2013., 1. lpp.).

(6)  2014. gada 20. februāra Pamatnostādne ECB/2014/9 par nacionālo centrālo banku iekšzemes aktīvu un pasīvu pārvaldības operācijām (OV L 159, 28.5.2014., 56. lpp.).


Top