Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1292

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1292/2014 ( 2014. gada 17. jūlijs ) par noteiktu nepārklātu koka grīdas segumu, kuri atbilst standartam EN 14342, klasifikācijas nosacījumiem bez testēšanas attiecībā uz to ugunsreakciju Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 349, 5.12.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1292/oj

5.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 349/27


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1292/2014

(2014. gada 17. jūlijs)

par noteiktu nepārklātu koka grīdas segumu, kuri atbilst standartam EN 14342, klasifikācijas nosacījumiem bez testēšanas attiecībā uz to ugunsreakciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2000/147/EK (2) tika pieņemta sistēma, kas klasificē būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašības, attiecībā uz to ugunsreakciju. Koka grīdas segumi ir starp tiem būvizstrādājumiem, uz kuriem attiecas minētais Lēmums.

(2)

Testu rezultāti liecina, ka koka grīdas segumiem, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14342, ir stabila un paredzama ugunsreakcija, ja tie atbilst noteiktiem koka blīvuma, grīdas biezuma un ražojuma gala lietojuma nosacījumiem.

(3)

Tādēļ koka grīdas segumi, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14342, bez turpmākas testēšanas nepieciešamības būtu uzskatāmi par atbilstīgiem ar Lēmumu 2000/147/EK noteiktajām ugunsdrošības klasēm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Koka grīdas segumi, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14342 un kuri atbilst pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, bez testēšanas ir uzskatāmi par atbilstīgiem pielikumā norādītajām ekspluatācijas īpašību klasēm.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 17. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 88, 4.4.2011., 5. lpp.

(2)  Komisijas 2000. gada 8. februāra Lēmums 2000/147/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsdrošības klasifikāciju (OV L 50, 23.2.2000., 14. lpp.).


PIELIKUMS

Izstrādājums (1)  (7)

Sīkāka informācija par izstrādājumu (4)

Minimālais vidējais blīvums (5)

(kg/m3)

Minimālais vispārīgais biezums

(mm)

Gala lietojuma nosacījums

Grīdas seguma klase (3)

Koka grīdas segums

Masīvkoksnes grīdas segums no priedes vai egles

Priede: 480

Egle: 400

14

Bez gaisa spraugas apakšā

Dfl-s1

Koka grīdas segums

Cietās grīdas segums no dižskābarža, ozola, priedes vai egles

Dižskābardis: 700

Ozols: 700

Priede: 430

Egle: 400

20

Ar gaisa spraugu apakšā vai bez tās

Dfl-s1

Koka parkets

Masīvkoksnes (viena slāņa) parkets no valriekstkoka

650

8

Pielīmēts pie pamatnes (6)

Dfl-s1

Koka parkets

Masīvkoksnes (viena slāņa) parkets no ozola, kļavas vai oša

Osis: 650

Kļava: 650

Ozols: 720

8

Pielīmēts pie pamatnes (6)

Dfl-s1

Koka parkets

Daudzslāņu parkets ar virsējo kārtu no ozola, vismaz 3,5 mm

550

15 (2)

Bez gaisa spraugas apakšā

Dfl-s1

Koka grīdas segums un parkets

Iepriekš neminēts masīvkoksnes grīdas segums un parkets

400

6

Visi

Efl


(1)  Ieklāts atbilstoši EN ISO 9239-1 uz vismaz D-s2, d0 klases pamatnes ar minimālo blīvumu 400 kg/m3 vai ar gaisa spraugu (ar minimālo augstumu 30 mm) apakšā.

(2)  Var ietvert vismaz Efl klasei atbilstošu starpslāni, kura maksimālais biezums ir 3 mm un minimālais blīvums 280 kg/m3.

(3)  Klase atbilstoši Lēmuma 2000/147/EK pielikuma 2. tabulai.

(4)  Bez virsmas pārklājumiem.

(5)  Apstākļos saskaņā ar EN 13238 (50 % RH, 23 °C).

(6)  Pamatne, kas atbilst vismaz klasei D-s2, d0.

(7)  Piemērojams arī kāpņu pakāpieniem.


Top