Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0724

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 724/2014 ( 2014. gada 26. jūnijs ) par to datu nosūtīšanas apmaiņas standartu, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 192, 1.7.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/724/oj

1.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/38


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 724/2014

(2014. gada 26. jūnijs)

par to datu nosūtīšanas apmaiņas standartu, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (1) un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

No Regulas (ES) Nr. 549/2013 3. panta 2. punkta izriet, ka dalībvalstīm būtu jānosūta Komisijai vajadzīgie dati un metadati saskaņā ar norādīto apmaiņas standartu un citiem praktiskiem norādījumiem, kuri Komisijai būtu jāprecizē.

(2)

Piemērojot vienotu standartu tās statistikas datu apmaiņai un nosūtīšanai, uz kuru attiecas Regula (ES) Nr. 549/2013, var dot ievērojamu ieguldījumu darījumdarbības procesa integrācijai šajā statistikas jomā.

(3)

Statistikas datu un metadatu apmaiņas (SDMX) iniciatīvu par statistikas un tehniskiem standartiem, kas vajadzīgi, lai varētu apmainīties un kopīgi izmantot datus un metadatus, ierosināja Starptautisko norēķinu banka, Eiropas Centrālā banka, Komisija (Eurostat), Starptautiskais valūtas fonds, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO), Apvienoto Nāciju Organizācija un Pasaules banka. Apmaiņai ar oficiālo statistiku SDMX nodrošina statistikas un tehniskus standartus, tostarp SDMX iezīmēšanas valodu, izmantojot XML sintaksi (“SDMX-ML formāts”). Tāpēc būtu jāievieš saskaņā ar šo standartu izstrādāts jauns datu formāts un datu struktūras definīcija. Lai veicinātu pāreju uz jauno formātu, Komisijai pirmajos divos gados pēc regulas stāšanās spēkā būtu jānodrošina dalībvalstīm veidnes, kuras var ievadīt SDMX pārveides instrumentos.

(4)

Komisijai būtu jānodrošina sīki izstrādāta dokumentācija saistībā ar SDMX datu struktūras definīcijām un pamatnostādnes par to īstenošanu.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Datu nosūtīšanas standarts

Dalībvalstis sniedz datus, kas paredzēti Regulā (ES) Nr. 549/2013, izmantojot SDMX datu struktūras definīcijas.

2. pants

Datu formāta tehniskās specifikācijas

Dalībvalstis sniedz datus un metadatus SDMX-ML formātā.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 26. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.


Top