Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0518

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 518/2014 ( 2014. gada 5. marts ), ar ko groza Deleģētās regulas (ES) Nr. 1059/2010, (ES) Nr. 1060/2010, (ES) Nr. 1061/2010, (ES) Nr. 1062/2010, (ES) Nr. 626/2011, (ES) Nr. 392/2012, (ES) Nr. 874/2012, (ES) Nr. 665/2013, (ES) Nr. 811/2013 un (ES) Nr. 812/2013 par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu marķējumu internetā Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 147, 17.5.2014, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/518/oj

17.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 147/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 518/2014

(2014. gada 5. marts),

ar ko groza Deleģētās regulas (ES) Nr. 1059/2010, (ES) Nr. 1060/2010, (ES) Nr. 1061/2010, (ES) Nr. 1062/2010, (ES) Nr. 626/2011, (ES) Nr. 392/2012, (ES) Nr. 874/2012, (ES) Nr. 665/2013, (ES) Nr. 811/2013 un (ES) Nr. 812/2013 par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu marķējumu internetā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (1), un jo īpaši tās 7. un 10. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvu 2010/30/ES noteikts, ka Komisijai ar deleģētajiem aktiem jānosaka sīka informācija attiecībā uz energopatēriņu ietekmējošu ražojumu marķēšanu, ietverot pasākumus, kas nodrošina, ka tālpārdošanas gadījumos, tostarp pasūtot pa pastu, no katalogiem, izmantojot telemārketingu vai internetu, iespējamajiem galalietotājiem tiek sniegta informācija, kas norādīta uz marķējuma [etiķetes] un uz ražojuma speciālās zīmes [datu lapas].

(2)

Patlaban ir noteikts, ka tālpārdošanas gadījumā uz marķējuma [etiķetes] esošā informācija jānorāda īpašā secībā. Tomēr patlaban nav prasības norādīt pašu etiķeti vai ražojuma speciālo zīmi [datu lapu]. Tādēļ tālpārdošanas gadījumos tiek ietekmēta galalietotāju spēja pieņemt informētus lēmumus par pirkumiem, jo tie nevar vadīties pēc marķējuma krāsu skalas un tie nav informēti par to, kura ir augstākā energopatēriņa marķējuma klase attiecīgajai produktu grupai, nedz arī tiem ir sniegta speciālajā zīmē [datu lapā] iekļautā papildu informācija.

(3)

Tālpārdošana, izmantojot internetu, arvien vairāk kļūst par ievērojamu daļu tirdzniecībā ar energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem. Pārdodot internetā, bez papildu administratīvā sloga ir iespējams norādīt marķējumu un speciālo zīmi. Tādēļ tirgotājiem būtu jānorāda marķējums un speciālā zīme, pārdodot internetā.

(4)

Attiecībā uz internetā izvietojamo marķējumu un speciālo zīmi piegādātājiem katram energopatēriņu ietekmējoša ražojuma modelim būtu jānodrošina tirgotājiem marķējums [etiķete] un speciālā zīme [datu lapa] elektroniskā veidā, piemēram, ievietojot tās tīmekļa vietnē, no kuras tirgotāji tās var lejupielādēt.

(5)

Lai īstenotu šīs regulas prasības kā daļu no ierastā uzņēmējdarbības cikla, piegādātājiem būtu jānodrošina marķējums [etiķete] un speciālā zīme [datu lapa] elektroniskā veidā tikai jauniem modeļiem, tostarp esošo modeļu atjauninājumiem, kas praktiski nozīmē, tiem modeļiem, kuriem ir jauna modeļa identifikators. Marķējumu [etiķeti] un speciālo zīmi [datu lapa] elektroniskā veidā esošajiem modeļiem varētu sniegt brīvprātīgi.

(6)

Lai marķējumu [etiķeti] un speciālo zīmi [datu lapu] parādītu blakus ražojumam, iespējams, būs vajadzīga lielāka vieta uz ekrāna, tādēļ ir atļauts tās attēlot, izmantojot ligzdoto vizualizāciju.

(7)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1059/2010 (2), (ES) Nr. 1060/2010 (3), (ES) Nr. 1061/2010 (4), (ES) Nr. 1062/2010 (5), (ES) Nr. 626/2011 (6), (ES) Nr. 392/2012 (7), (ES) Nr. 874/2012 (8), (ES) Nr. 665/2013 (9), (ES) Nr. 811/2013 (10) un (ES) Nr. 812/2013 (11),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1059/2010

Deleģēto regulu (ES) Nr. 1059/2010 groza šādi:

1)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

pievieno šādu f) punktu:

“f)

tirgotājiem par katru sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejams elektronisks marķējums, kura formāts un informācijas saturs atbilst I pielikumā noteiktajam. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļiem;”;

b)

pievieno šādu g) punktu:

“g)

tirgotājiem par katru sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts II pielikumā. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas modeļiem.”;

2)

regulas 4. panta b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

sadzīves trauku mazgāšanas mašīnas, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka lietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar IV pielikumu. Ja preci piedāvā internetā un elektronisks marķējums un elektroniska datu lapa ir darīta pieejama saskaņā ar 3. panta f) un g) punktu – tādā gadījumā piemēro VIII pielikuma noteikumus;”;

3)

pievieno jaunu VIII pielikumu saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1060/2010

Deleģēto regulu (ES) Nr. 1060/2010 groza šādi:

1)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

pievieno šādu f) punktu:

“f)

tirgotājiem par katru mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejams elektronisks marķējums, kura formāts un informācijas saturs atbilst II pielikumā noteiktajam. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu modeļiem;”;

b)

pievieno šādu g) punktu:

“g)

tirgotājiem par katru mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejama elektroniska speciālā zīme, kā noteikts III pielikumā. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu modeļiem.”;

2)

regulas 4. panta b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka lietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto ražojumu, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar V pielikumu. Ja preci piedāvā internetā un elektronisks marķējums un elektroniska speciālā zīme ir darīta pieejama saskaņā ar 3. panta f) un g) punktu – tādā gadījumā piemēro X pielikuma noteikumus;”;

3)

pievieno jaunu X pielikumu saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1061/2010

Deleģēto regulu (ES) Nr. 1061/2010 groza šādi:

1)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

pievieno šādu f) punktu:

“f)

tirgotājiem par katru sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejams elektronisks marķējums, kura formāts un informācijas saturs atbilst I pielikumā noteiktajam. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu modeļiem;”;

b)

pievieno šādu g) punktu:

“g)

tirgotājiem par katru sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts II pielikumā. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu modeļiem.”;

2)

regulas 4. panta b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka lietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto ražojumu, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar IV pielikumu. Ja preci piedāvā internetā un elektronisks marķējums un elektroniska datu lapa ir darīta pieejama saskaņā ar 3. panta f) un g) punktu – tādā gadījumā piemēro VIII pielikuma noteikumus;”;

3)

pievieno jaunu VIII pielikumu saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

4. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1062/2010

Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2010 groza šādi:

1)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktam pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

tirgotājiem par katru televizora modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejams elektronisks marķējums, kura formāts un informācijas saturs atbilst V pielikumā noteiktajam. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem televizora modeļiem;”;

b)

panta 1. punktam pievieno šādu g) apakšpunktu:

“g)

tirgotājiem par katru televizora modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejama elektroniska speciālā zīme, kā noteikts III pielikumā. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem televizora modeļiem.”;

2)

regulas 4. panta b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

televizorus, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka lietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto televizoru, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar VI pielikumu. Ja preci piedāvā internetā un elektronisks marķējums un elektroniska speciālā zīme ir darīta pieejama saskaņā ar 3. panta 1. punkta f) un g) apakšpunktu – tādā gadījumā piemēro IX pielikuma noteikumus;”;

3)

pievieno jaunu IX pielikumu saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu.

5. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) Nr. 626/2011

Deleģēto regulu (ES) Nr. 626/2011 groza šādi:

1)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktam pievieno šādu h) apakšpunktu:

“h)

tirgotājiem par katru gaisa kondicionētāju modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikumā noteiktajam, ievērojot II pielikumā noteiktās energoefektivitātes klases. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem gaisa kondicionētāju modeļiem;”;

b)

panta 1. punktam pievieno šādu i) apakšpunktu:

“i)

tirgotājiem par katru gaisa kondicionētāju modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejama elektroniska speciālā zīme, kā noteikts IV pielikumā. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem gaisa kondicionētāju modeļiem.”;

2)

regulas 4. panta b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

gaisa kondicionētājus, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka tiešajiem lietotājam nav iespējams pašiem aplūkot izstādīto ražojumu, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar IV un VI pielikumu. Ja preci piedāvā internetā un elektroniska etiķete un elektroniska speciālā zīme ir darīta pieejama saskaņā ar 3. panta 1. punkta h) un i) apakšpunktu – tādā gadījumā piemēro IX pielikuma noteikumus;”;

3)

pievieno jaunu IX pielikumu saskaņā ar šīs regulas V pielikumu.

6. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) Nr. 392/2012

Deleģēto regulu (ES) Nr. 392/2012 groza šādi:

1)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

pievieno šādu f) punktu:

“f)

tirgotājiem par katru mājsaimniecības veļas žāvētāju modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejams elektronisks marķējums, kura formāts un informācijas saturs atbilst I pielikumā noteiktajam. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem mājsaimniecības veļas žāvētāju modeļiem;”;

b)

pievieno šādu g) punktu:

“g)

tirgotājiem par katru mājsaimniecības veļas žāvētāju modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts II pielikumā. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem mājsaimniecības veļas žāvētāju modeļiem.”;

2)

regulas 4. panta b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

mājsaimniecības veļas žāvētājus, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka tiešajam lietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto ražojumu, kā norādīts Direktīvas 2010/30/ES 7. pantā, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu. Ja preci piedāvā internetā un elektronisks marķējums un elektroniska datu lapa ir darīta pieejama saskaņā ar 3. panta f) un g) punktu – tādā gadījumā piemēro VIII pielikuma noteikumus;”;

3)

pievieno jaunu VIII pielikumu saskaņā ar šīs regulas VI pielikumu.

7. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) Nr. 874/2012

Deleģēto regulu (ES) Nr. 874/2012 groza šādi:

1)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktam pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

tirgotājiem par katru lampas modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst I pielikuma 1. punktā noteiktajam. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem lampas modeļiem.”;

b)

panta 2. punktam pievieno šādu e) apakšpunktu:

“e)

tirgotājiem par katru gaismekļu modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst I pielikuma 2. punktā noteiktajam. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem gaismekļu modeļiem.”;

2)

regulas 4. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

katru modeli, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka galīgajam īpašniekam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto ražojumu, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu. Ja preci piedāvā internetā un elektroniska etiķete ir darīta pieejama saskaņā ar 3. panta 1. punkta f) apakšpunktu – tādā gadījumā piemēro VIII pielikuma noteikumus;”;

b)

panta 2. punktam pievieno šādu d) apakšpunktu:

“d)

katram modelim, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā, izmantojot internetu, un par kuru ir pieejama elektroniska etiķete saskaņā ar 3. panta 2. punkta e) apakšpunktu, pievieno etiķeti saskaņā ar VIII pielikumu.”;

3)

pievieno jaunu VIII pielikumu saskaņā ar šīs regulas VII pielikumu.

8. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) Nr. 665/2013

Deleģēto regulu (ES) Nr. 665/2013 groza šādi:

1)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktam pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

tirgotājiem par katru putekļsūcēja modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst II pielikumā noteiktajam. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem putekļsūcēja modeļiem;”;

b)

panta 1. punktam pievieno šādu g) apakšpunktu:

“g)

tirgotājiem par katru putekļsūcēja modeli, kas laists tirgū no 2015. gada 1. janvāra ar jauna modeļa identifikatoru, ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts III pielikumā. To var darīt tirgotājiem pieejamu arī par citiem putekļsūcēja modeļiem.”;

2)

regulas 4. panta b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

putekļsūcējus, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka galalietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto ražojumu, kā noteikts Direktīvas 2010/30/ES 7. pantā, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar šīs regulas V pielikumu. Ja preci piedāvā internetā un elektroniska etiķete un elektroniska datu lapa ir darīta pieejama saskaņā ar 3. panta 1. punkta f) un g) apakšpunktu – tādā gadījumā piemēro VIII pielikuma noteikumus;”;

3)

pievieno jaunu VIII pielikumu saskaņā ar šīs regulas VIII pielikumu.

9. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) Nr. 811/2013

Deleģēto regulu (ES) Nr. 811/2013 groza šādi:

1)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta pirmajai daļai pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

tirgotājiem par katru telpu sildītāja modeli ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 1.1. punktā noteiktajam, ievērojot II pielikuma 1. punktā noteiktās telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klases;”;

b)

panta 1. punkta pirmajai daļai pievieno šādu g) apakšpunktu:

“g)

tirgotājiem par katru telpu sildītāja modeli ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 1. punktā, un attiecībā uz siltumsūkņu telpu sildītāju modeļiem tirgotājiem ir pieejama elektroniska datu lapa vismaz par siltumģeneratoru.”;

c)

panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“No 2019. gada 26. septembra tirgotājiem par katru telpu sildītāja modeli, kas atbilst telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 1. punktā, ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 1.2. punktā noteiktajam.”;

d)

panta 2. punkta pirmajai daļai pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

tirgotājiem par katru kombinētā sildītāja modeli, kas atbilst telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasēm un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 1. un 2. punktā, ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 2.1. punktā noteiktajam;”;

e)

panta 2. punkta pirmajai daļai pievieno šādu g) apakšpunktu:

“g)

tirgotājiem par katru kombinētā sildītāja modeli ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 2. punktā, un attiecībā uz siltumsūkņu kombinēto sildītāju modeļiem tirgotājiem ir pieejama elektroniska datu lapa vismaz par siltumģeneratoru.”;

f)

panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

“No 2019. gada 26. septembra tirgotājiem par katru kombinētā sildītāja modeli, kas atbilst telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasēm un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 1. un 2. punktā, ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 2.2. punktā noteiktajam.”;

g)

panta 3. punktam pievieno šādu c) apakšpunktu:

“c)

tirgotājiem par katru temperatūras regulatora modeli ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 3. punktā.”;

h)

panta 4. punktam pievieno šādu c) apakšpunktu:

“c)

tirgotājiem par katru saules enerģijas iekārtas modeli ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 4. punktā.”;

i)

panta 5. punktam pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

tirgotājiem par katru modeli, kas ietver telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu un kas atbilst telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 1. punktā, ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 3. punktā noteiktajam;”;

j)

panta 5. punktam pievieno šādu g) apakšpunktu:

“g)

tirgotājiem par katru modeli, kas ietver telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu, ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 5. punktā.”;

k)

panta 6. punktam pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

tirgotājiem par katru modeli, kas ietver kombinētā telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu un kas atbilst telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klasēm un ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 1. un 2. punktā, ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 4. punktā noteiktajam;”;

l)

panta 6. punktam pievieno šādu g) apakšpunktu:

“g)

tirgotājiem par katru modeli, kas ietver kombinētā telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu, ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 6. punktā.”;

2)

regulas 4. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

telpu sildītājus, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka galalietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto telpu sildītāju, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar VI pielikuma 1. punktu, izņemot, ja preci piedāvā internetā – tādā gadījumā piemēro IX pielikuma noteikumus;”;

b)

panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

kombinētos sildītājus, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka galalietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto kombinēto sildītāju, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu, izņemot, ja preci piedāvā internetā – tādā gadījumā piemēro IX pielikuma noteikumus;”;

c)

panta 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka galalietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar VI pielikuma 3. punktu, izņemot, ja preci piedāvā internetā – tādā gadījumā piemēro IX pielikuma noteikumus;”;

d)

panta 4. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka galalietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar VI pielikuma 4. punktu, izņemot, ja preci piedāvā internetā – tādā gadījumā piemēro IX pielikuma noteikumus;”;

3)

regulas VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas IX pielikumu;

4)

pievieno jaunu IX pielikumu saskaņā ar šīs regulas IX pielikumu.

10. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) Nr. 812/2013

Deleģēto regulu (ES) Nr. 812/2013 groza šādi:

1)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta pirmajai daļai pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

tirgotājiem par katru ūdenssildītāja modeli ir pieejama elektroniska etiķete, kas ir tādā formātā un ietver informāciju, kā noteikts III pielikuma 1.1. punktā, ievērojot II pielikuma 1. punktā noteiktās ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klases;”;

b)

panta 1. punkta pirmajai daļai pievieno šādu g) apakšpunktu:

“g)

tirgotājiem par katru ūdenssildītāja modeli ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 1. punktā, un attiecībā uz siltumsūkņu ūdenssildītāju modeļiem tirgotājiem ir pieejama elektroniska datu lapa vismaz par siltumģeneratoru.”;

c)

panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“No 2017. gada 26. septembra tirgotājiem par katru ūdenssildītāja modeli, kas atbilst ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 1. punktā, ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 1.2. punktā noteiktajam.”;

d)

panta 2. punkta pirmajai daļai pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

tirgotājiem par katru karstā ūdens tvertnes modeli, kas atbilst energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 2. punktā, ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 2.1. punktā noteiktajam;”;

e)

panta 2. punkta pirmajai daļai pievieno šādu g) apakšpunktu:

“g)

tirgotājiem par katru karstā ūdens tvertnes modeli ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 2. punktā.”;

f)

panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

“No 2017. gada 26. septembra tirgotājiem par katru karstā ūdens tvertnes modeli, kas atbilst energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 2. punktā, ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 2.2. punktā noteiktajam.”;

g)

panta 3. punktam pievieno šādu c) apakšpunktu:

“c)

tirgotājiem par katru saules enerģijas iekārtas modeli ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 3. punktā.”;

h)

panta 4. punktam pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

tirgotājiem par katru modeli, kas ietver ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu un kas atbilst ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikuma 1. punktā, ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 3. punktā noteiktajam;”;

i)

panta 4. punktam pievieno šādu g) apakšpunktu:

“g)

tirgotājiem par katru modeli, kas ietver ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu, ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts IV pielikuma 4. punktā.”;

2)

regulas 4. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

ūdenssildītājus, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka galalietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto ūdenssildītāju, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar VI pielikuma 1. punktu, izņemot, ja preci piedāvā internetā – tādā gadījumā piemēro X pielikuma noteikumus;”;

b)

panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

karstā ūdens tvertnes, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka galalietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto karstā ūdens tvertni, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu, izņemot, ja preci piedāvā internetā – tādā gadījumā piemēro X pielikuma noteikumus;”;

c)

panta 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka galalietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu, laiž tirgū ar informāciju, ko sniedz saskaņā ar VI pielikuma 3. punktu, izņemot, ja preci piedāvā internetā – tādā gadījumā piemēro X pielikuma noteikumus;”;

3)

regulas VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas X pielikumu;

4)

pievieno jaunu X pielikumu saskaņā ar šīs regulas X pielikumu.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 5. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1059/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu (OV L 314, 30.11.2010., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1060/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energomarķējumu (OV L 314, 30.11.2010., 17. lpp.).

(4)  Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1061/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energomarķējumu (OV L 314, 30.11.2010., 47. lpp.).

(5)  Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz televizoru energomarķējumu (OV L 314, 30.11.2010., 64. lpp.).

(6)  Komisijas 2011. gada 4. maija Deleģētā regula (ES) Nr. 626/2011, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz gaisa kondicionētāju energomarķējumu (OV L 178, 6.7.2011., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2012. gada 1. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 392/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecības veļas žāvētāju energomarķējumu (OV L 123, 9.5.2012., 1. lpp.).

(8)  Komisijas 2012. gada 12. jūlija Deleģētā regula (ES) Nr. 874/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz elektrisko lampu un gaismekļu energomarķējumu (OV L 258, 26.9.2012., 1. lpp.).

(9)  Komisijas 2013. gada 3. maija Deleģētā regula (ES) Nr. 665/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz putekļsūcēju energomarķējumu (OV L 192, 13.7.2013., 1. lpp.).

(10)  Komisijas 2013. gada 18. februāra Deleģētā regula (ES) Nr. 811/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz telpu sildītāju, kombinēto sildītāju, telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu un kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu (OV L 239, 6.9.2013., 1. lpp.).

(11)  Komisijas 2013. gada 18. februāra Deleģētā regula (ES) Nr. 812/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz ūdenssildītāju, karstā ūdens tvertņu un ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu (OV L 239, 6.9.2013., 83. lpp.).


I PIELIKUMS

Grozījumi Deleģētās regulas (ES) Nr. 1059/2010 pielikumos

Pievieno šādu VIII pielikumu:

“VIII PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad pārdošana, noma vai izpirkumnoma notiek internetā

1.

Šā pielikuma 2.–5. punktā piemēro šādas definīcijas:

a)

“vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

b)

“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai – ja tas ir skārienekrāns – skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

c)

“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdators, ievadvirsmas dators vai viedtālrunis;

d)

“alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīce nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes.

2.

Attiecīgā etiķete, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta f) punktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Etiķetes izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama, salasāma un proporcionāla I pielikuma 2. punktā noteiktajam etiķetes izmēram. Etiķeti var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir jāatbilst šā pielikuma 3. punktā noteiktajai specifikācijai. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķete parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.

3.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, attēls, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir šāds:

a)

tā ir bulta tādā krāsā kā ražojuma energoefektivitātes klase, kas norādīta uz etiķetes;

b)

uz bultas ir norādīta ražojuma energoefektivitātes klase baltā krāsā un tāda paša lieluma fontā kā cena; kā arī

c)

tas ir vienā no šādiem formātiem:

Image

4.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķetes vizualizācija notiek šādā secībā:

a)

šā pielikuma 3. punktā minētais attēls ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā;

b)

attēls satur saiti uz etiķeti;

c)

etiķete parādās pēc uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna;

d)

etiķete tiek parādīta kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

e)

lai etiķeti palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

f)

etiķetes vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

g)

attēla alternatīvais teksts, kam jāparādās, ja nenotiek etiķetes vizualizācija, ir ražojuma energoefektivitātes klase tāda paša lieluma fontā kā cena.

5.

Attiecīgā ražojuma datu lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta g) punktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Izmērs ir tāds, lai ražojuma datu lapa būtu skaidri saredzama un salasāma. Ražojuma datu lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā saitei, ko izmanto, lai piekļūtu datu lapai, ir skaidri un salasāmi jānorāda “Ražojuma datu lapa”. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, ražojuma datu lapa parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz saites ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz saites vai pirmās skārienizplešanas uz skārienekrāna.”


II PIELIKUMS

Grozījumi Deleģētās regulas (ES) Nr. 1060/2010 pielikumos

Pievieno šādu X pielikumu:

“X PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad pārdošana, noma vai izpirkumnoma notiek internetā

1.

Šā pielikuma 2.–5. punktā piemēro šādas definīcijas:

a)

“vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

b)

“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai – ja tas ir skārienekrāns – skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

c)

“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdators, ievadvirsmas dators vai viedtālrunis;

d)

“alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīce nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes.

2.

Attiecīgā etiķete, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta f) punktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Etiķetes izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama, salasāma un proporcionāla II pielikuma 3. punktā noteiktajam etiķetes izmēram. Etiķeti var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir jāatbilst šā pielikuma 3. punktā noteiktajai specifikācijai. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķete parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.

3.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, attēls, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir šāds:

a)

tā ir bulta tādā krāsā kā ražojuma energoefektivitātes klase, kas norādīta uz etiķetes;

b)

uz bultas ir norādīta ražojuma energoefektivitātes klase baltā krāsā un tāda paša lieluma fontā kā cena; kā arī

c)

tas ir vienā no šādiem formātiem:

Image

4.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķetes vizualizācija notiek šādā secībā:

a)

šā pielikuma 3. punktā minētais attēls ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā;

b)

attēls satur saiti uz etiķeti;

c)

etiķete parādās pēc uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna;

d)

etiķete tiek parādīta kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

e)

lai etiķeti palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

f)

etiķetes vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

g)

attēla alternatīvais teksts, kam jāparādās, ja nenotiek etiķetes vizualizācija, ir ražojuma energoefektivitātes klase tāda paša lieluma fontā kā cena.

5.

Attiecīgā ražojuma datu lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta g) punktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Izmērs ir tāds, lai ražojuma datu lapa būtu skaidri saredzama un salasāma. Ražojuma datu lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā saitei, ko izmanto, lai piekļūtu datu lapai, ir skaidri un salasāmi jānorāda “Ražojuma datu lapa”. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, ražojuma datu lapa parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz saites ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz saites vai pirmās skārienizplešanas uz skārienekrāna.”


III PIELIKUMS

Grozījumi Deleģētās regulas (ES) Nr. 1061/2010 pielikumos

Pievieno šādu VIII pielikumu:

“VIII PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad pārdošana, noma vai izpirkumnoma notiek internetā

1.

Šā pielikuma 2.–5. punktā piemēro šādas definīcijas:

a)

“vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

b)

“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai – ja tas ir skārienekrāns – skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

c)

“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdators, ievadvirsmas dators vai viedtālrunis;

d)

“alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīce nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes.

2.

Attiecīgā etiķete, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta f) punktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Etiķetes izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama, salasāma un proporcionāla I pielikuma 2. punktā noteiktajam etiķetes izmēram. Etiķeti var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir jāatbilst šā pielikuma 3. punktā noteiktajai specifikācijai. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķete parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.

3.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, attēls, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir šāds:

a)

tā ir bulta tādā krāsā kā ražojuma energoefektivitātes klase, kas norādīta uz etiķetes;

b)

uz bultas ir norādīta ražojuma energoefektivitātes klase baltā krāsā un tāda paša lieluma fontā kā cena; kā arī

c)

tas ir vienā no šādiem formātiem:

Image

4.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķetes vizualizācija notiek šādā secībā:

a)

šā pielikuma 3. punktā minētais attēls ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā;

b)

attēls satur saiti uz etiķeti;

c)

etiķete parādās pēc uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna;

d)

etiķete tiek parādīta kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

e)

lai etiķeti palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

f)

etiķetes vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

g)

attēla alternatīvais teksts, kam jāparādās, ja nenotiek etiķetes vizualizācija, ir ražojuma energoefektivitātes klase tāda paša lieluma fontā kā cena.

5.

Attiecīgā ražojuma datu lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta g) punktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Izmērs ir tāds, lai ražojuma datu lapa būtu skaidri saredzama un salasāma. Ražojuma datu lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā saitei, ko izmanto, lai piekļūtu datu lapai, ir skaidri un salasāmi jānorāda “Ražojuma datu lapa”. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, ražojuma datu lapa parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz saites ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz saites vai pirmās skārienizplešanas uz skārienekrāna.”


IV PIELIKUMS

Grozījumi Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2010 pielikumos

Pievieno šādu IX pielikumu:

“IX PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad pārdošana, noma vai izpirkumnoma notiek internetā

1.

Šā pielikuma 2.–5. punktā piemēro šādas definīcijas:

a)

“vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

b)

“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai – ja tas ir skārienekrāns – skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

c)

“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdators, ievadvirsmas dators vai viedtālrunis;

d)

“alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīce nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes.

2.

Attiecīgā etiķete, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta f) apakšpunktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā saskaņā ar 3. panta 3. punktā noteikto termiņu grafiku. Etiķetes izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama, salasāma un proporcionāla V pielikuma 5. punktā noteiktajam etiķetes izmēram. Etiķeti var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir jāatbilst šā pielikuma 3. punktā noteiktajai specifikācijai. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķete parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.

3.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, attēls, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir šāds:

a)

tā ir bulta tādā krāsā kā ražojuma energoefektivitātes klase, kas norādīta uz etiķetes;

b)

uz bultas ir norādīta ražojuma energoefektivitātes klase baltā krāsā un tāda paša lieluma fontā kā cena; kā arī

c)

tas ir vienā no šādiem formātiem:

Image

4.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķetes vizualizācija notiek šādā secībā:

a)

šā pielikuma 3. punktā minētais attēls ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā;

b)

attēls satur saiti uz etiķeti;

c)

etiķete parādās pēc uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna;

d)

etiķete tiek parādīta kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

e)

lai etiķeti palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

f)

etiķetes vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

g)

attēla alternatīvais teksts, kam jāparādās, ja nenotiek etiķetes vizualizācija, ir ražojuma energoefektivitātes klase tāda paša lieluma fontā kā cena.

5.

Attiecīgā ražojuma datu lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta g) apakšpunktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Izmērs ir tāds, lai ražojuma datu lapa būtu skaidri saredzama un salasāma. Ražojuma datu lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā saitei, ko izmanto, lai piekļūtu datu lapai, ir skaidri un salasāmi jānorāda “Ražojuma datu lapa”. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, ražojuma datu lapa parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz saites ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz saites vai pirmās skārienizplešanas uz skārienekrāna.”


V PIELIKUMS

Grozījumi Deleģētās regulas (ES) Nr. 626/2011 pielikumos

Pievieno šādu IX pielikumu:

“IX PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad pārdošana, noma vai izpirkumnoma notiek internetā

1.

Šā pielikuma 2.–5. punktā piemēro šādas definīcijas:

a)

“vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

b)

“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai – ja tas ir skārienekrāns – skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

c)

“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdators, ievadvirsmas dators vai viedtālrunis;

d)

“alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīce nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes.

2.

Attiecīgā etiķete, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta h) apakšpunktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā saskaņā ar termiņu grafiku, kas noteikts no 3. panta 4. punkta līdz 3. panta 6. punktam. Etiķetes izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama, salasāma un proporcionāla III pielikumā noteiktajam etiķetes izmēram. Etiķeti var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir jāatbilst šā pielikuma 3. punktā noteiktajai specifikācijai. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķete parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.

3.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, attēls, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir šāds:

a)

tā ir bulta tādā krāsā kā ražojuma energoefektivitātes klase, kas norādīta uz etiķetes;

b)

uz bultas ir norādīta ražojuma energoefektivitātes klase baltā krāsā un tāda paša lieluma fontā kā cena; kā arī

c)

tas ir vienā no šādiem formātiem:

Image

4.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķetes vizualizācija notiek šādā secībā:

a)

šā pielikuma 3. punktā minētais attēls ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā;

b)

attēls satur saiti uz etiķeti;

c)

etiķete parādās pēc uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna;

d)

etiķete tiek parādīta kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

e)

lai etiķeti palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

f)

etiķetes vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

g)

attēla alternatīvais teksts, kam jāparādās, ja nenotiek etiķetes vizualizācija, ir ražojuma energoefektivitātes klase tāda paša lieluma fontā kā cena.

5.

Attiecīgā ražojuma datu lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta i) apakšpunktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Izmērs ir tāds, lai ražojuma datu lapa būtu skaidri saredzama un salasāma. Ražojuma datu lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā saitei, ko izmanto, lai piekļūtu datu lapai, ir skaidri un salasāmi jānorāda “Ražojuma datu lapa”. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, ražojuma datu lapa parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz saites ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz saites vai pirmās skārienizplešanas uz skārienekrāna.”


VI PIELIKUMS

Grozījumi Deleģētās regulas (ES) Nr. 392/2012 pielikumos

Pievieno šādu VIII pielikumu:

“VIII PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad pārdošana, noma vai izpirkumnoma notiek internetā

1.

Šā pielikuma 2.–5. punktā piemēro šādas definīcijas:

a)

“vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

b)

“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai – ja tas ir skārienekrāns – skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

c)

“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdators, ievadvirsmas dators vai viedtālrunis;

d)

“alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīce nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes.

2.

Attiecīgā etiķete, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta f) punktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Etiķetes izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama, salasāma un proporcionāla I pielikuma 4. punktā noteiktajam etiķetes izmēram. Etiķeti var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir jāatbilst šā pielikuma 3. punktā noteiktajai specifikācijai. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķete parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.

3.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, attēls, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir šāds:

a)

tā ir bulta tādā krāsā kā ražojuma energoefektivitātes klase, kas norādīta uz etiķetes;

b)

uz bultas ir norādīta ražojuma energoefektivitātes klase baltā krāsā un tāda paša lieluma fontā kā cena; kā arī

c)

tas ir vienā no šādiem formātiem:

Image

4.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķetes vizualizācija notiek šādā secībā:

a)

šā pielikuma 3. punktā minētais attēls ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā;

b)

attēls satur saiti uz etiķeti;

c)

etiķete parādās pēc uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna;

d)

etiķete tiek parādīta kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

e)

lai etiķeti palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

f)

etiķetes vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

g)

attēla alternatīvais teksts, kam jāparādās, ja nenotiek etiķetes vizualizācija, ir ražojuma energoefektivitātes klase tāda paša lieluma fontā kā cena.

5.

Attiecīgā ražojuma datu lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta g) punktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Izmērs ir tāds, lai ražojuma datu lapa būtu skaidri saredzama un salasāma. Ražojuma datu lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā saitei, ko izmanto, lai piekļūtu datu lapai, ir skaidri un salasāmi jānorāda “Ražojuma datu lapa”. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, ražojuma datu lapa parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz saites ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz saites vai pirmās skārienizplešanas uz skārienekrāna.”


VII PIELIKUMS

Grozījumi Deleģētās regulas (ES) Nr. 874/2012 pielikumos

Pievieno šādu VIII pielikumu:

“VIII PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad pārdošana, noma vai izpirkumnoma notiek internetā

1.

Šā pielikuma 2.–4. punktā piemēro šādas definīcijas:

a)

“vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

b)

“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai – ja tas ir skārienekrāns – skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

c)

“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdators, ievadvirsmas dators vai viedtālrunis;

d)

“alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīce nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes.

2.

Attiecīgā etiķete, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar noteikumiem, kuri izklāstīti no 3. panta 1. punkta f) apakšpunkta līdz 3. panta 2. punkta e) apakšpunktam, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Etiķetes izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama, salasāma un proporcionāla I pielikumā noteiktajam etiķetes izmēram. Etiķeti var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir jāatbilst šā pielikuma 3. punktā noteiktajai specifikācijai. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķete parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.

3.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, attēls, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir šāds:

a)

tā ir bulta tādā krāsā kā ražojuma energoefektivitātes klase, kas norādīta uz etiķetes;

b)

uz bultas ir norādīta ražojuma energoefektivitātes klase baltā krāsā un tāda paša lieluma fontā kā cena; kā arī

c)

tas ir vienā no šādiem formātiem:

Image

4.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķetes vizualizācija notiek šādā secībā:

a)

šā pielikuma 3. punktā minētais attēls ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā;

b)

attēls satur saiti uz etiķeti;

c)

etiķete parādās pēc uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna;

d)

etiķete tiek parādīta kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

e)

lai etiķeti palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

f)

etiķetes vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

g)

attēla alternatīvais teksts, kam jāparādās, ja nenotiek etiķetes vizualizācija, ir ražojuma energoefektivitātes klase tāda paša lieluma fontā kā cena.”


VIII PIELIKUMS

Grozījumi Deleģētās regulas (ES) Nr. 665/2013 pielikumos

Pievieno šādu VII pielikumu:

“VII PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad pārdošana, noma vai izpirkumnoma notiek internetā

1.

Šā pielikuma 2.–5. punktā piemēro šādas definīcijas:

a)

“vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

b)

“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai – ja tas ir skārienekrāns – skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

c)

“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdators, ievadvirsmas dators vai viedtālrunis;

d)

“alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīce nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes.

2.

Attiecīgā etiķete, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta f) apakšpunktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā saskaņā ar 3. panta 2. punktā noteikto termiņu grafiku. Etiķetes izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama, salasāma un proporcionāla II pielikuma 3. punktā noteiktajam etiķetes izmēram. Etiķeti var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir jāatbilst šā pielikuma 3. punktā noteiktajai specifikācijai. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķete parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.

3.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, attēls, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir šāds:

a)

tā ir bulta tādā krāsā kā ražojuma energoefektivitātes klase, kas norādīta uz etiķetes;

b)

uz bultas ir norādīta ražojuma energoefektivitātes klase baltā krāsā un tāda paša lieluma fontā kā cena; kā arī

c)

tas ir vienā no šādiem formātiem:

Image

4.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķetes vizualizācija notiek šādā secībā:

a)

šā pielikuma 3. punktā minētais attēls ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā;

b)

attēls satur saiti uz etiķeti;

c)

etiķete parādās pēc uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna;

d)

etiķete tiek parādīta kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

e)

lai etiķeti palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

f)

etiķetes vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

g)

attēla alternatīvais teksts, kam jāparādās, ja nenotiek etiķetes vizualizācija, ir ražojuma energoefektivitātes klase tāda paša lieluma fontā kā cena.

5.

Attiecīgā ražojuma datu lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta g) apakšpunktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Izmērs ir tāds, lai ražojuma datu lapa būtu skaidri saredzama un salasāma. Ražojuma datu lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā saitei, ko izmanto, lai piekļūtu datu lapai, ir skaidri un salasāmi jānorāda “Ražojuma datu lapa”. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, ražojuma datu lapa parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz saites ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz saites vai pirmās skārienizplešanas uz skārienekrāna.”


IX PIELIKUMS

Grozījumi Deleģētās regulas (ES) Nr. 811/2013 pielikumos

a)

Regulas VI pielikuma virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad lietotājiem nav paredzēts apskatīt izstādīto ražojumu, izņemot internetā”;

b)

pievieno šādu IX pielikumu:

“IX PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad pārdošana, noma vai izpirkumnoma notiek internetā

1.

Šā pielikuma 2.–5. punktā piemēro šādas definīcijas:

a)

“vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

b)

“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai – ja tas ir skārienekrāns – skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

c)

“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdators, ievadvirsmas dators vai viedtālrunis;

d)

“alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīce nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes.

2.

Attiecīgā etiķete, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. pantu, vai vajadzības gadījumā – ja tas ir komplekts – etiķete, kas pienācīgi aizpildīta, pamatojoties uz etiķeti un datu lapām, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. pantu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma vai komplekta cenas tuvumā saskaņā ar 3. pantā noteikto termiņu grafiku. Ja ir redzams gan ražojums, gan komplekts, bet cena ir norādīta tikai komplektam, tad rāda tikai komplekta etiķeti. Etiķetes izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama, salasāma un proporcionāla III pielikumā noteiktajam etiķetes izmēram. Etiķeti var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir jāatbilst šā pielikuma 3. punktā noteiktajai specifikācijai. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķete parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.

3.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, attēls, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir šāds:

a)

tā ir bulta tādā krāsā kā ražojuma vai komplekta energoefektivitātes klase, kas norādīta uz etiķetes;

b)

uz bultas ir norādīta ražojuma vai komplekta energoefektivitātes klase baltā krāsā un tāda paša lieluma fontā kā cena; kā arī

c)

tas ir vienā no šādiem formātiem:

Image

4.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķetes vizualizācija notiek šādā secībā:

a)

šā pielikuma 3. punktā minētais attēls ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma vai komplekta cenas tuvumā;

b)

attēls satur saiti uz etiķeti;

c)

etiķete parādās pēc uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna;

d)

etiķete tiek parādīta kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

e)

lai etiķeti palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

f)

etiķetes vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

g)

attēla alternatīvais teksts, kam jāparādās, ja nenotiek etiķetes vizualizācija, ir ražojuma vai komplekta energoefektivitātes klase tāda paša lieluma fontā kā cena.

5.

Attiecīgā ražojuma datu lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. pantu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma vai komplekta cenas tuvumā. Izmērs ir tāds, lai ražojuma datu lapa būtu skaidri saredzama un salasāma. Ražojuma datu lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā saitei, ko izmanto, lai piekļūtu datu lapai, ir skaidri un salasāmi jānorāda “Ražojuma datu lapa”. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, ražojuma datu lapa parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz saites ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz saites vai pirmās skārienizplešanas uz skārienekrāna.”


X PIELIKUMS

Grozījumi Deleģētās regulas (ES) Nr. 812/2013 pielikumos

a)

Regulas VI pielikuma virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad lietotājiem nav paredzēts apskatīt izstādīto ražojumu, izņemot internetā”;

b)

pievieno šādu X pielikumu:

“X PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad pārdošana, noma vai izpirkumnoma notiek internetā

1.

Šā pielikuma 2.–5. punktā piemēro šādas definīcijas:

a)

“vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

b)

“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai – ja tas ir skārienekrāns – skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

c)

“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdators, ievadvirsmas dators vai viedtālrunis;

d)

“alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīce nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes.

2.

Attiecīgā etiķete, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. pantu, vai vajadzības gadījumā – ja tas ir komplekts – etiķete, kas pienācīgi aizpildīta, pamatojoties uz etiķeti un datu lapām, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. pantu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma vai komplekta cenas tuvumā saskaņā ar 3. pantā noteikto termiņu grafiku. Ja ir redzams gan ražojums, gan komplekts, bet cena ir norādīta tikai komplektam, tad rāda tikai komplekta etiķeti. Etiķetes izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama, salasāma un proporcionāla III pielikumā noteiktajam etiķetes izmēram. Etiķeti var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir jāatbilst šā pielikuma 3. punktā noteiktajai specifikācijai. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķete parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.

3.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, attēls, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir šāds:

a)

tā ir bulta tādā krāsā kā ražojuma vai komplekta energoefektivitātes klase, kas norādīta uz etiķetes;

b)

uz bultas ir norādīta ražojuma vai komplekta energoefektivitātes klase baltā krāsā un tāda paša lieluma fontā kā cena; kā arī

c)

tas ir vienā no šādiem formātiem:

Image

4.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķetes vizualizācija notiek šādā secībā:

a)

šā pielikuma 3. punktā minētais attēls ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma vai komplekta cenas tuvumā;

b)

attēls satur saiti uz etiķeti;

c)

etiķete parādās pēc uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna;

d)

etiķete tiek parādīta kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

e)

lai etiķeti palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

f)

etiķetes vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

g)

attēla alternatīvais teksts, kam jāparādās, ja nenotiek etiķetes vizualizācija, ir ražojuma vai komplekta energoefektivitātes klase tāda paša lieluma fontā kā cena.

5.

Attiecīgā ražojuma datu lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. pantu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma vai komplekta cenas tuvumā. Izmērs ir tāds, lai ražojuma datu lapa būtu skaidri saredzama un salasāma. Ražojuma datu lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā saitei, ko izmanto, lai piekļūtu datu lapai, ir skaidri un salasāmi jānorāda “Ražojuma datu lapa”. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, ražojuma datu lapa parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz saites ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz saites vai pirmās skārienizplešanas uz skārienekrāna.”


Top