EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0124

Padomes Regula (ES) Nr. 124/2014 ( 2014. gada 10. februāris ), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

OJ L 40, 11.2.2014, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/124/oj

11.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 40/8


PADOMES REGULA (ES) Nr. 124/2014

(2014. gada 10. februāris),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2013/255/KĀDP (2013. gada 31. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 36/2012 (2) īsteno vairumu pasākumu, kas noteikti Lēmumā 2013/255/KĀDP.

(2)

Padome 2014. gada 10. februārī pieņēma Lēmumu 2014/74/KĀDP (3), ar ko groza Lēmumu 2013/255/KĀDP.

(3)

Regulā (ES) Nr. 36/2012 būtu jāparedz papildu atkāpe no līdzekļu iesaldēšanas, lai ļautu atbrīvot Sīrijas valstij piederošo vienību vai Sīrijas Centrālās bankas līdzekļus vai saimnieciskos resursus nolūkā Sīrijas Arābu Republikas vārdā veikt maksājumus Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijai (OPCW) darbībām, kas saistītas ar OPCW veiktajām pārbaudes misijām un Sīrijas ķīmisko ieroču iznīcināšanu.

(4)

Minētais pasākums ir Līguma darbības jomā, un tāpēc tā īstenošanai ir nepieciešama Savienības līmeņa reglamentējoša rīcība, jo īpaši lai nodrošinātu, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs to piemēro vienādi.

(5)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 36/2012 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 36/2012 16. panta pirmajai daļai pievieno šādu punktu:

“i)

paredzēti vienīgi, lai veiktu Sīrijas valstij piederošo vienību vai Sīrijas Centrālās bankas, kā uzskaitīts II un IIa pielikumā, maksājumus Sīrijas Arābu Republikas vārdā Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijai (OPCW) darbībām, kas saistītas ar OPCW veiktajām pārbaudes misijām un Sīrijas ķīmisko ieroču iznīcināšanu, tostarp jo īpaši maksājumus OPCW īpašo ieguldījumu fondam darbībām, kas saistītas ar Sīrijas ķīmisko ieroču pilnīgu iznīcināšanu ārpus Sīrijas Arābu Republikas teritorijas.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 10. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 147, 1.6.2013., 14. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 36/2012 (2012. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011 (OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.).

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 63. lpp.


Top