EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0078

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 78/2014 ( 2013. gada 22. novembris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem II un III pielikumu attiecībā uz atsevišķiem graudaugiem, kas izraisa alerģiju un nepanesamību, un pārtiku, kam pievienoti fitosterīni, fitosterīnu esteri, fitostanoli vai fitostanolu esteri

OJ L 27, 30.1.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/78/oj

30.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/7


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 78/2014

(2013. gada 22. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem II un III pielikumu attiecībā uz atsevišķiem graudaugiem, kas izraisa alerģiju un nepanesamību, un pārtiku, kam pievienoti fitosterīni, fitosterīnu esteri, fitostanoli vai fitostanolu esteri

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem (1) un jo īpaši tās 10. panta 2. punktu un 21. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1169/2011 II pielikumā sniegts to vielu vai produktu saraksts, kas izraisa alerģiju vai nepanesamību. II pielikuma 1. punktā cita starpā iekļauti triticum turgidum polonicum (kamut) un speltas kvieši. Tomēr kamut ir reģistrēta tirdzniecības zīme, ko izmanto konkrētas sugas kviešiem, kas zināmi kā Horasānas kvieši, un arī speltas kvieši ir kviešu suga. Tāpēc Horasānas kvieši un speltas kvieši minētā pielikuma 1. punktā būtu jānorāda kā kviešu sugas.

(2)

Regulas (ES) Nr. 1169/2011 III pielikumā sniegts tādu pārtikas produktu saraksts, kuru marķējumā jāiekļauj viena vai vairākas papildu norādes. Šā pielikuma 5.1. punktā ir noteikts, ka pārtikas produktu vai pārtikas sastāvdaļu ar fitosterīnu, fitosterīna esteru, fitostanolu un fitostanolu esteru piedevu marķējumā cita starpā jāietver paziņojums, ka konkrētais pārtikas produkts paredzēts tikai cilvēkiem, kas vēlas samazināt holesterīna līmeni asinīs.

(3)

Šāds paziņojums apvienojumā ar veselīguma norādēm, kuras atļauts lietot šiem pārtikas produktiem vai pārtikas sastāvdaļām, varētu novest pie tā, ka attiecīgo produktu lieto patērētāji, kuriem nav nepieciešamības regulēt holesterīna līmeni asinīs, un tāpēc tas būtu jāgroza. Šim grozījumam būtu jāatspoguļo paziņojuma formulējums, kas šobrīd sniegts Komisijas Regulā (EK) Nr. 608/2004 (2). Minētā regula 2014. gada 13. decembrī tiks atcelta un aizstāta ar Regulu (ES) Nr. 1169/2011.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 1169/2011,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1169/2011 pielikuma II pielikuma 1. punkta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“1.

Labība, kas satur lipekli, t. i., kvieši (piemēram, speltas kvieši un Horasānas kvieši), rudzi, mieži, auzas vai to hibridizēti celmi, un tās produkti, izņemot:”.

2. pants

Regulas (ES) Nr. 1169/2011 III pielikuma 5.1. punkta otrajā ailē 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3)

paziņojums, ka konkrētais pārtikas produkts nav paredzēts cilvēkiem, kuriem nav nepieciešams kontrolēt holesterīna līmeni asinīs;”.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 22. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.

(2)  Komisijas 2004. gada 31. marta Regula (EK) Nr. 608/2004 par tādas pārtikas un pārtikas sastāvdaļu marķēšanu, kam pievienoti fitosterīni, fitosterīnu esteri, fitostanoli un/vai fitostanolu esteri (OV L 97, 1.4.2004., 44. lpp.).


Top