Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0013

Komisijas Deleģētā direktīva 2014/13/ES ( 2013. gada 18. oktobris ), ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos drukātās shēmas platēs ar uzmontētiem komponentiem, kuras izmanto Direktīvas 93/42/EEK IIa un IIb klases mobilās medicīniskās ierīcēs, izņemot portatīvus ārkārtas gadījumiem paredzētus defibrillatorus Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 4, 9.1.2014, p. 69–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/13/oj

9.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 4/69


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA 2014/13/ES

(2013. gada 18. oktobris),

ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos drukātās shēmas platēs ar uzmontētiem komponentiem, kuras izmanto Direktīvas 93/42/EEK IIa un IIb klases mobilās medicīniskās ierīcēs, izņemot portatīvus ārkārtas gadījumiem paredzētus defibrillatorus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES aizliedz izmantot svinu tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtās.

(2)

Mobilas medicīniskas ierīces ir saskaņā ar Padomes Direktīvu 93/42/EEK (2) paziņotās [pilnvarotās] iestādes konstruētas un apstiprinātas medicīniskas ierīces, kuras paredzēts nest rokā vai pārvietot ar pašas ierīces riteņiem, vai vest ar ratiņiem, vai pārvadāt transportlīdzeklī, kuģī vai gaisa kuģī operāciju laikā un/vai starp operācijām.

(3)

Pašlaik nav tehnisku iespēju neizmantot svinu vai to aizstāt mobilo medicīnisko ierīču drukātās shēmas platēs ar uzmontētiem komponentiem. Uz laiku ir jāpiešķir atbrīvojums, lai varētu turpināt izmantot svina lodmetālus, līdz ir veikti turpmāki pētījumi, lai atklātu sakausējumus, kuri ir droši lietojami mobilo medicīnisko ierīču normālā kalpošanas laikā.

(4)

Tādēļ Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Vēlākais sestā mēneša pēdējā dienā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 18. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.

(2)  OV L 169, 12.7.1993., 1. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumā pievieno šādu 33. punktu:

“33.

Svins lodmetālos drukātās shēmas platēs ar uzmontētiem komponentiem, kuras izmanto Direktīvas 93/42/EEK IIa un IIb klases mobilās medicīniskās ierīcēs, izņemot portatīvus, ārkārtas gadījumiem paredzētus defibrillatorus. Termiņš beidzas 2016. gada 30. jūnijā attiecībā uz IIa klases ierīcēm un 2020. gada 31. decembrī attiecībā uz IIb klases ierīcēm.”


Top