Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0012

Komisijas Deleģētā direktīva 2014/12/ES ( 2013. gada 18. oktobris ), ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos drukātās shēmas platēs, kas iemontētas magnētiskās rezonanses caurskates iekārtās integrētu pozitronu emisijas tomogrāfu detektoros un datu ieguves blokos Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 4, 9.1.2014, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/12/oj

9.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 4/67


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA 2014/12/ES

(2013. gada 18. oktobris),

ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos drukātās shēmas platēs, kas iemontētas magnētiskās rezonanses caurskates iekārtās integrētu pozitronu emisijas tomogrāfu detektoros un datu ieguves blokos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES aizliedz izmantot svinu tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtās.

(2)

Magnētiskās rezonanses caurskates iekārtās integrētos pozitronu emisijas tomogrāfos rodas spēcīgas vibrācijas. Pētījumi liecina, ka tiem bezsvina lodmetāliem, kuru izturība pret vibrāciju ir pētīta, pie intensīvas vibrācijas defekti veidojas biežāk nekā savienojumiem, kas lodēti ar alvu/svinu. Specifiskie apstākļi un ierobežojumi, kas izriet no iekārtu ģeometriskajiem parametriem, mazina iespējas izmantot mehāniskus līdzekļus, kas varētu novērst vai pietiekami mazināt intensīvas vibrācijas ietekmi.

(3)

Pašlaik nav zinātniski un tehniski realizējamu iespēju attiecīgajā lietojumā neizmantot svinu vai to aizstāt. Ir vajadzīgs atbrīvojums uz laiku, lai dotu ražotājiem pietiekami daudz laika pētījumiem, lai atrastu piemērotus bezsvina materiālus un konstrukcijas.

(4)

Tādēļ Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Vēlākais sestā mēneša pēdējā dienā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 18. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumā pievieno šādu 32. punktu:

“32.

Svins lodmetālos drukātās shēmas platēs, kas iemontētas magnētiskās rezonanses caurskates iekārtās integrētu pozitronu emisijas tomogrāfu detektoros un datu ieguves blokos. Termiņš beidzas 2019. gada 31. decembrī.”


Top