EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0778

2014/778/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 6. novembris ) par dažiem pagaidu aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēno H5N8 apakštipa putnu gripu Vācijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 8390) Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 325, 8.11.2014, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2014; Atcelts ar 32014D0864

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/778/oj

8.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 6. novembris)

par dažiem pagaidu aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēno H5N8 apakštipa putnu gripu Vācijā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 8390)

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/778/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Putnu gripa ir vīrusa izraisīta putnu, tostarp mājputnu, infekcijas slimība. Inficēšanās ar putnu gripas vīrusu mājputniem izraisa divus galvenos minētās slimības veidus, kas atšķiras virulences ziņā. Mazpatogēnā gripa izraisa tikai vieglus simptomus, savukārt augsti patogēnajai gripai ir ļoti augsti mirstības rādītāji vairākumā mājputnu sugu. Šī slimība var nopietni ietekmēt mājputnu audzēšanas rentabilitāti.

(2)

Ar putnu gripu galvenokārt saslimst putni, taču atsevišķos gadījumos inficēties var arī cilvēki, lai gan risks parasti ir ļoti mazs.

(3)

Putnu gripas uzliesmojuma gadījumā ir risks, ka slimības ierosinātājs var izplatīties uz citām audzētavām, kurās nebrīvē tur mājputnus vai citus putnus. Tādējādi, pārdodot dzīvus putnus vai to produktus, tas var izplatīties no vienas dalībvalsts uz citām dalībvalstīm vai uz trešām valstīm.

(4)

Padomes Direktīvā 2005/94/EK (3) paredzēti noteikti profilaktiski pasākumi, kas saistīti ar putnu gripas uzraudzību un savlaicīgu noteikšanu, un obligātie kontroles pasākumi, kas piemērojami minētās slimības uzliesmojuma gadījumā mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem. Minētā direktīva paredz aizsardzības zonu un uzraudzības zonu izveidi īpaši patogēnās putnu gripas uzliesmojuma gadījumā.

(5)

Vācija ir paziņojusi Komisijai par augsti patogēnās H5N8 apakštipa putnu gripas uzliesmojumu audzētavā, kas atrodas minētās valsts teritorijā un kurā nebrīvē tur mājputnus un citus putnus, un šī dalībvalsts nekavējoties ir veikusi pasākumus atbilstoši Direktīvā 2005/94/EK noteiktajām prasībām, ieskaitot aizsardzības zonu un uzraudzības zonu izveidi.

(6)

Komisija sadarbībā ar Vāciju ir izskatījusi minētos pasākumus un atzīst, ka aizsardzības zonu un uzraudzības zonu robežas, ko noteikusi minētās dalībvalsts kompetentā iestāde, atrodas pietiekamā attālumā no audzētavas, kurā apstiprināts uzliesmojums.

(7)

Lai novērstu nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus Savienībā un izvairītos no tā, ka trešās valstis varētu uzlikt nepamatotus tirdzniecības šķēršļus, ir nepieciešams īsā laika posmā sadarbībā ar Vāciju Savienības līmenī noteikt aizsardzības un uzraudzības zonas, kas izveidotas šajā dalībvalstī.

(8)

Tādējādi līdz nākamajai Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas sanāksmei šīs direktīvas pielikumā Vācijā jānosaka aizsardzības zonas un uzraudzības zonas, kur piemēro Direktīvā 2005/94/EK paredzētos dzīvnieku veselības kontroles pasākumus, un jānosaka šādas reģionalizācijas ilgums.

(9)

Šis lēmums jāpārskata nākamajā Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas sanāksmē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Vācija nodrošina, ka aizsardzības zonās un uzraudzības zonās, kas ir izveidotas saskaņā ar Direktīvas 2005/94/EK 16. panta 1. punktu, ir iekļauti vismaz tie apgabali, kuri ir minēti šā lēmuma pielikuma A un B daļā kā aizsardzības zonas un uzraudzības zonas.

2. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2014. gada 22. decembrim.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Vācijas Federatīvajai Republikai.

Briselē, 2014. gada 6. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(3)  Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīva 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.).


PIELIKUMS

A daļa

Lēmuma 1. pantā minētā aizsardzības zona:

ISO valsts kods

Dalībvalsts

Kods

(ja ir)

Nosaukums

DE

Vācija

Pasta indekss

Apgabals, kurā ietilpst šādas pašvaldības:

 

 

17379

Heinrichswalde, Heinrichswalde

 

 

17379

Rothemühl, Rothemühl

 

 

17379

Wilhelmsburg, Mühlenhof

B daļa

Lēmuma 1. pantā minētā uzraudzības zona:

ISO valsts kods

Dalībvalsts

Kods

(ja ir)

Nosaukums

DE

Vācija

Pasta indekss

Apgabals, kurā ietilpst šādas pašvaldības:

 

 

17098

Friedland

 

 

17099

Galenbeck, Friedrichshof

 

 

17099

Galenbeck, Galenbeck

 

 

17099

Galenbeck, Klockow

 

 

17099

Galenbeck, Kotelow

 

 

17099

Galenbeck, Rohrkrug

 

 

17099

Galenbeck, Schwichtenberg

 

 

17099

Galenbeck, Schwichtenberg

 

 

17099

Galenbeck, Wittenborn

 

 

17309

Jatznick, Klein Luckow

 

 

17309

Jatznick, Waldeshöhe

 

 

17337

Groß Luckow, Groß Luckow

 

 

17337

Groß Spiegelberg, Groß Spiegelberg

 

 

17337

Schönhausen, Schönhausen

 

 

17337

Schönhausen

 

 

17349

Schönbeck, Schönbeck

 

 

17349

Voigtsdorf, Voigtsdorf

 

 

17379

Altwigshagen, Altwigshagen

 

 

17379

Altwigshagen, Demnitz

 

 

17379

Ferdinandshof, Ferdinandshof

 

 

17379

Heinrichsruh, Heinrichsruh

 

 

17379

Rothemühl, Rothemühl

 

 

17379

Wilhelmsburg, Eichhof

 

 

17379

Wilhelmsburg, Fleethof

 

 

17379

Wilhelmsburg, Friedrichshagen

 

 

17379

Wilhelmsburg, Mariawerth

 

 

Brandenburg

 

 

 

17337

Uckerland pašvaldība ar tās daļām Hansfelde un Wismar. Apgabalu no austrumiem, ziemeļiem un rietumiem norobežo Brandenburgas federālās zemes robeža ar Mēklenburgu-Priekšpomerāniju un no dienvidiem – automaģistrāle A20.


Top