EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0749

2014/749/ES: Eiropadomes Lēmums ( 2014. gada 23. oktobris ), ar ko ieceļ Eiropas Komisiju

OJ L 311, 31.10.2014, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/749/oj

31.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 311/36


EIROPADOMES LĒMUMS

(2014. gada 23. oktobris),

ar ko ieceļ Eiropas Komisiju

(2014/749/ES)

EIROPADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 17. panta 3. punktu un 17. panta 7. punkta trešo daļu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

tā kā:

(1)

Ar Eiropadomes Lēmumu 2010/80/ES (1) ieceltās Komisijas pilnvaru termiņš beidzas 2014. gada 31. oktobrī.

(2)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 5. punktu Eiropadome pieņēma Lēmumu 2013/272/ES (2) par Komisijas locekļu skaitu.

(3)

Uz laikposmu no Komisijas pašreizējā pilnvaru termiņa beigām līdz 2019. gada 31. oktobrim būtu jāieceļ jauna Komisija, kuru veido viens pārstāvis no katras dalībvalsts, tostarp tās priekšsēdētājs un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos, kuram vienlaikus vajadzētu būt vienam no Komisijas priekšsēdētāja vietniekiem.

(4)

Eiropadome izvirzīja Jean-Claude JUNCKER kungu kā personu, ko Eiropas Parlamentam ierosina kā Komisijas priekšsēdētāju, un Eiropas Parlaments 2014. gada 15. jūlija plenārsēdē ievēlēja viņu par Komisijas priekšsēdētāju.

(5)

Padome ar Lēmumu 2014/648/ES, Euratom (3), kas pieņemts, savstarpēji vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju, pieņēma to pārējo personu sarakstu, kuras tā ierosina iecelt par Komisijas locekļiem. Ar Lēmumu 2014/716/ES, Euratom (4), ar ko atcēla un aizstāja Lēmumu 2014/648/ES, Euratom, Padome, savstarpēji vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju, pieņēma jaunu to personu sarakstu, ko tā ierosina iecelšanai par Komisijas locekļiem.

(6)

Eiropas Parlaments ar balsojumu 2014. gada 22. oktobrī apstiprināja priekšsēdētāja, Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un pārējo Komisijas locekļu amata kandidātu kā vienotas kolēģijas iecelšanu amatā.

(7)

Tāpēc būtu jāieceļ Komisija,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Komisijas sastāvā uz laikposmu no 2014. gada 1. novembra līdz 2019. gada 31. oktobrim tiek ieceltas šādas personas:

priekšsēdētājs:

Jean-Claude JUNCKER kungs,

locekļi:

Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS kungs,

Andrus ANSIP kungs,

Miguel ARIAS CAÑETE kungs,

Dimitris AVRAMOPOULOS kungs,

Elżbieta BIEŃKOWSKA kundze,

Violeta BULC kundze,

Corina CREȚU kundze,

Valdis DOMBROVSKA kungs,

Kristalina GEORGIEVA kundze,

Johannes HAHN kungs,

Jonathan HILL kungs,

Phil HOGAN kungs,

Věra JOUROVÁ kundze,

Jyrki KATAINEN kungs,

Cecilia MALMSTRÖM kundze,

Neven MIMICA kungs,

Carlos MOEDAS kungs,

Pierre MOSCOVICI kungs,

Tibor NAVRACSICS kungs,

Günther OETTINGER kungs,

Maroš ŠEFČOVIČ kungs,

Christos STYLIANIDES kungs,

Marianne THYSSEN kundze,

Frans TIMMERMANS kungs,

Karmenu VELLA kungs,

Margrethe VESTAGER kundze,

Federica MOGHERINI kundze, Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2014. gada 1. novembrī.

To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 23. oktobrī

Eiropadomes vārdā –

priekšsēdētājs

H. VAN ROMPUY


(1)  Eiropadomes Lēmums 2010/80/ES (2010. gada 9. februāris), ar ko ieceļ Eiropas Komisiju (OV L 38, 11.2.2010., 7. lpp.).

(2)  Eiropadomes Lēmums 2013/272/ES (2013. gada 22. maijs) par Eiropas Komisijas locekļu skaitu (OV L 165, 18.6.2013., 98. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2014/648/ES, Euratom, pieņemts, savstarpēji vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju (2014. gada 5. septembris), ar ko pieņem pārējo personu sarakstu, kuras Padome ierosina iecelt par Komisijas locekļiem (OV L 268, 9.9.2014., 5. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums 2014/716/ES, Euratom, pieņemts, savstarpēji vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju (2014. gada 15. oktobris), ar ko pieņem pārējo personu sarakstu, kuras Padome ierosina iecelt par Komisijas locekļiem, ar ko atceļ un aizstāj Lēmumu 2014/648/ES, Euratom (OV L 299, 17.10.2014., 29. lpp.)


Top