EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0321

2014/321/ES: Padomes Lēmums ( 2014. gada 13. maijs ) par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

OV L 165, 4.6.2014, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/321/oj

Related international agreement

4.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/30


PADOMES LĒMUMS

(2014. gada 13. maijs)

par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(2014/321/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 217. pantu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta i) punktu un 218. panta 8. punkta otro daļu,

ņemot vērā Aktu par Horvātijas pievienošanos un jo īpaši tā 6. panta 2. punkta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2014/172/ES (1) Protokols Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (“protokols”) ir parakstīts, ņemot vērā tā noslēgšanu.

(2)

Protokola noslēgšanai ir paredzēta atsevišķa procedūra attiecībā uz jautājumiem, kas ir Eiropas Atomenerģijas kopienas kompetencē.

(3)

Protokols būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības un tās dalībvalstu vārdā ir apstiprināts Protokols Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (2).

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā deponēt apstiprinājuma dokumentu, kurš paredzēts protokola 11. panta 2. punktā.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2014. gada 13. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. VENIZELOS


(1)  OV L 93, 28.3.2014., 1. lpp.

(2)  Protokols ir publicēts OV L 93, 28.3.2014., 2. lpp., kopā ar lēmumu par parakstīšanu.


Top