EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0032

2014/527/ES: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2014. gada 9. jūlijs ), ar ko atceļ Lēmumu ECB/2013/22 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, un Lēmumu ECB/2013/36 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2014/32)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/527/oj

13.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 240/26


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2014. gada 9. jūlijs),

ar ko atceļ Lēmumu ECB/2013/22 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, un Lēmumu ECB/2013/36 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību

(ECB/2014/32)

(2014/527/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievilkumu, 12.1. pantu, 18. pantu un 34.1. panta otro ievilkumu,

ņemot vērā 2011. gada 20. septembra Pamatnostādni ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (1) un jo īpaši tās I pielikuma 1.6., 6.3.1. un 6.3.2. sadaļu,

tā kā:

(1)

Lēmumu ECB/2013/22 (2) un ECB/2013/36 (3) saturs jāiekļauj Pamatnostādnē ECB/2013/4 (4), kas ir galvenais tiesību akts, kurš nosaka pagaidu pasākumus attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību.

(2)

Skaidrības un konsekvences nolūkā, kā arī lai vienkāršotu Eurosistēmas nodrošinājuma regulējumu, tas īstenots, pārstrādājot Pamatnostādni ECB/2013/4.

(3)

Lēmumi ECB/2013/22 un ECB/2013/36 tādēļ jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu ECB/2013/22 un ECB/2013/36 atcelšana

1.   No 2014. gada 20. augusta tiek atcelti Lēmumi ECB/2013/22 un ECB/2013/36.

2.   Atsauces uz atceltajiem lēmumiem uzskata par atsaucēm uz Pamatnostādni ECB/2014/31.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2014. gada 9. jūlijā.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 9. jūlijā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 331, 14.12.2011., 1. lpp.

(2)  2013. gada 5. jūlija Lēmums ECB/2013/22 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību (OV L 195, 18.7.2013., 27. lpp.).

(3)  2013. gada 26. septembra Lēmums ECB/2013/36 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (OV L 301, 12.11.2013., 13. lpp.).

(4)  2013. gada 20. marta Pamatnostādne ECB/2013/4 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (OV L 95, 5.4.2013., 23. lpp.).


Top