EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0699

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 699/2013 ( 2013. gada 19. jūlijs ) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

OJ L 198, 23.7.2013, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/699/oj

23.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 198/36


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 699/2013

(2013. gada 19. jūlijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē saskaņā ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstoši 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 19. jūlijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

1.

Pakaiši kaķu tualetei, kuri sastāv no dabiska bentonīta māla, kas ir izžāvēts un apstrādāts ar antibakteriālu vielu un sajaukts ar aktīvo ogli, lai novērstu baktēriju vairošanos un nepatīkamo aromātu. Bentonīta māls veido vairāk nekā 94 % no izstrādājuma masas.

Izstrādājums tiek pārdots patērētājiem dažāda lieluma iepakojumos.

3824 90 97

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1. un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu, kā arī KN kodu 3824, 3824 90 un 3824 90 97 formulējumu.

Izstrādājums iegūts, sajaucot bentonīta mālu ar antibakteriālu vielu un aktivētu ogli. Tāpēc klasifikācija pie citādiem māliem pozīcijā 2508 nav iespējama (25. nodaļas 1. piezīme).

Antibakteriālas vielas un aktivētas ogles pievienošana nemaina izejmateriāla formu vai īpašības. Tāpēc klasifikācija pozīcijā 6815 pie akmens vai citu minerālvielu izstrādājumiem, kas citur nav minēti, nav iespējama (sk. arī Harmonizētās sistēmas 68. nodaļas skaidrojumus, vispārīgo skaidrojumu trešo daļu).

Tāpēc izstrādājums ir klasificējams ar KN kodu 3824 90 97 pie ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskajiem produktiem un preparātiem, kas nav minēti vai iekļauti citur.

2.

Pakaiši kaķu tualetei, kuri sastāv no apaļas un ovālas formas caurspīdīgām silīcija dioksīda granulām (silikagels). Izstrādājums ietver redzamu daudzumu iekrāsotu granulu.

Iekrāsotās granulas iegūst, pievienojot zilu krāsvielu.

Izstrādājums tiek pārdots patērētājiem dažāda lieluma iepakojumos.

3824 90 97

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1. un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu, kā arī KN kodu 3824, 3824 90 un 3824 90 97 formulējumu.

Zilā krāsa ir pievienota tikai komerciāliem vai reklāmas nolūkiem, nevis silīcija dioksīda identificēšanai. Turklāt granulēts silīcija dioksīds nerada apdraudējumu drošībai. Tāpēc klasifikācija pozīcijā 2811 nav iespējama (28. nodaļas 1.e) piezīme).

Tāpēc izstrādājums ir klasificējams ar KN kodu 3824 90 97 pie ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskajiem produktiem un preparātiem, kas nav minēti vai iekļauti citur.


Top