EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0497

Komisijas Regula (ES) Nr. 497/2013 ( 2013. gada 29. maijs ), ar kuru groza un labo Regulu (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 143, 30.5.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 027 P. 104 - 105

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/497/oj

30.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 143/20


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 497/2013

(2013. gada 29. maijs),

ar kuru groza un labo Regulu (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 14. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (2), un jo īpaši tās 7. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 231/2012 (3) noteiktas Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas.

(2)

Šīs specifikācijas var atjaunināt saskaņā ar kopējo procedūru, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 1. punktā, vai nu pēc Komisijas iniciatīvas, vai pēc pieteikuma saņemšanas.

(3)

Atjauninot šīs specifikācijas, ir nepieciešams ņemt vērā pārtikas produktu piedevu specifikācijas un analīzes metodes, kas norādītas Pasaules Veselības organizācijas un ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Apvienotās pārtikas piedevu ekspertu komitejas izstrādātajā Pārtikas kodeksā.

(4)

Regulā (ES) Nr. 231/2012 ir kļūdas specifikācijās, kas attiecas uz nātrija bisulfītu (E 222), nātrija laktātu (E 325) un amonija fosfatīdiem (E 442). Minētās kļūdas būtu jālabo.

(5)

Ar Komisijas 2012. gada 3. maija Regulu (ES) Nr. 380/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz alumīniju saturošu pārtikas piedevu lietošanas nosacījumiem un daudzumiem (4), no Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma saraksta ar 2014. gada 1. februāri svītro pārtikas piedevas kalcija alumīnija silikātu (E 556) un alumīnija silikātu (kaolīnu) (E 559). Līdz ar to būtu jāsvītro arī šo pārtikas piedevu specifikācijas.

(6)

Regulā (ES) Nr. 231/2012 ir divi kļūdaini norādīti Einecs numuri (5), kas piešķirti dinātrija guanilātam (E 627) un dikālija guanilātam (E 628). Minētās kļūdas būtu jālabo.

(7)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza un jālabo Regula (ES) Nr. 231/2012.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu groza un labo saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 29. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 83, 22.3.2012., 1. lpp.

(4)  OV L 119, 4.5.2012., 14. lpp.

(5)  Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts (Einecs).


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu groza un labo šādi:

1)

ierakstu “E 222 nātrija bisulfīts” groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

E 222 NĀTRIJA HIDROGĒNSULFĪTS”;

b)

dzelzs tīrības specifikāciju aizstāj ar šādu:

“Dzelzs

Ne vairāk kā 10 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura”;

2)

ierakstā “E 325 nātrija laktāts” kālija identifikācijas testa specifikāciju aizstāj ar šādu:

“Nātrija tests

Iztur testu”;

3)

ierakstā “E 442 amonija fosfatīdi” apraksta specifikāciju aizstāj ar šādu:

Apraksts

Eļļaina pusšķidra viela līdz taukains šķidrums”;

4)

ierakstā “E 556 kalcija alumīnija silikāts” virsrakstu aizstāj ar šādu:

E 556 KALCIJA ALUMĪNIJA SILIKĀTS  (1)

5)

ierakstā “E 559 alumīnija silikāts (kaolīns)” virsrakstu aizstāj ar šādu:

E 559 ALUMĪNIJA SILIKĀTS (KAOLĪNS)  (2)

6)

ierakstā “E 627 dinātrija guanilāts” definīcijā “Einecs” numuru aizstāj ar šādu:

Einecs

226-914-1”;

7)

ierakstā “E 628 dikālija guanilāts” definīcijā “Einecs” numuru aizstāj ar šādu:

Einecs

221-849-5.”


(1)  Piemērošanas termiņš: līdz 2014. gada 31. janvārim.”;

(2)  Piemērošanas termiņš: līdz 2014. gada 31. janvārim.”;


Top