Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0374

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 374/2013 ( 2013. gada 23. aprīlis ) par atļaujas piešķiršanu Clostridium butyricum (FERM BP-2789) preparātam kā barības piedevai dējējvistu audzēšanai paredzētiem cāļiem (atļaujas turētājs Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. , ko pārstāv Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U. ) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 112, 24.4.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 264 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/374/oj

24.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 112/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 374/2013

(2013. gada 23. aprīlis)

par atļaujas piešķiršanu Clostridium butyricum (FERM BP-2789) preparātam kā barības piedevai dējējvistu audzēšanai paredzētiem cāļiem (atļaujas turētājs Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., ko pārstāv Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Preparātam Clostridium butyricum (FERM BP-2789), kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”, ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 903/2009 (2) uz desmit gadiem tika piešķirta atļauja izmantot to kā barības piedevu gaļas cāļiem un ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 373/2011 (3) – mazāk svarīgām putnu sugām (izņemot dējējputnus) un atšķirtiem sivēniem, un mazāk svarīgām (atšķirtu) cūku sugām.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparāta Clostridium butyricum (FERM BP-2789) jaunam lietojumam dējējvistu audzēšanai paredzētiem cāļiem, pieprasot to klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti, kā arī attiecīgie pieprasījumus pamatojošie dati.

(5)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2012. gada 11. decembra (4) atzinumā secināja, ka ierosinātajos lietošanas apstākļos preparātam Clostridium butyricum (FERM BP-2789) nav kaitīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi. Iestāde arī secināja, ka preparāts varētu uzlabot dējējvistu audzēšanai paredzēto cāļu zootehniskos rādītājus. Iestāde neuzskata, ka ir vajadzīgas īpašas prasības uzraudzības veikšanai pēc preparāta laišanas tirgū. Iestāde arī pārbaudīja ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija.

(6)

Preparāta Clostridium butyricum (FERM BP-2789) novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie nosacījumi atļaujas piešķiršanai ir izpildīti. Tāpēc šo preparātu būtu jāļauj lietot atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā norādīto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts izmantot kā piedevu dzīvnieku ēdināšanā saskaņā ar minētajā pielikumā ietvertajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 256, 29.9.2009., 26. lpp.

(3)  OV L 102, 16.4.2011., 10. lpp.

(4)  EFSA Journal, 2013. gads; 11(1):3040.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co.Ltd., ko pārstāv Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.

Clostridium butyricum

(FERM BP-2789)

 

Piedevas sastāvs

Clostridium butyricum (FERM BP-2789) preparāts, kurā ir vismaz 5 × 108 KVV/g piedevas cietā veidā.

 

Aktīvās vielas raksturojums

Clostridium butyricum FERM BP-2789 dzīvotspējīgās sporas

 

Analīzes metode  (1)

Kvantitatīva noteikšana: uzlietās plates metode, kas balstīta uz standartu ISO 15213.

Identifikācija: lauka gēla elektroforēzes (PFGE) metode.

Dējējvistu audzēšanai paredzēti cāļi

2,5 × 108

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda uzglabāšanas temperatūru, uzglabāšanas laiku un noturību pret granulēšanos.

2.

Drīkst izmantot barībā, kas satur šādus atļautos kokcidiostatus: monensīnnātrijs, diklazurils, salinomicīnnātrijs vai lazalocīdnātrijs.

3.

Drošībai: apstrādes laikā jāizmanto elpceļu aizsarglīdzekļi un aizsargbrilles.

2023. gada 14. maijs


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama Eiropas Savienības references laboratorijas barības piedevu jomā tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


Top