EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0025

Komisijas Regula (ES) Nr. 25/2013 ( 2013. gada 16. janvāris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu attiecībā uz pārtikas piedevu kālija diacetātu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 13, 17.1.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 296 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/25/oj

17.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 13/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 25/2013

(2013. gada 16. janvāris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu attiecībā uz pārtikas piedevu kālija diacetātu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu, 14. pantu un 30. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (2), un jo īpaši tās 7. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts un to lietošanas noteikumi.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumā noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts lietošanai pārtikas piedevās, pārtikas fermentos, aromatizētājos, uzturvielās un to lietošanas noteikumi.

(3)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 231/2012 (3) noteiktas Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas.

(4)

Minētos sarakstus var grozīt saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 1331/2008.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 1. punktu Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu var atjaunināt pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc pieteikuma saņemšanas.

(6)

Pieteikums atļaujai lietot kālija diacetātu kā konservantu tika iesniegts 2010. gada 27. septembrī, un tas tika darīts pieejams dalībvalstīm.

(7)

Pieteikumā lūgta atļauja kālija diacetātu lietot kā alternatīvu pārtikas piedevai nātrija diacetātam E 262 (ii), ko izmanto par mikroorganismu augšanas inhibitoru. Nātrija diacetātu E 262 (ii) aizvietojot ar kālija diacetātu, var samazināt ar pārtiku uzņemtā nātrija daudzumu.

(8)

Lai atjauninātu Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu, kas iekļauts Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā, Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 2. punktu lūdz Iestādes atzinumu, izņemot gadījumus, kad attiecīgais atjauninājums nevar nelabvēlīgi ietekmēt sabiedrības veselību. Kālija diacetāts ir divu atļautu pārtikas piedevu (kālija acetāta E 261 un etiķskābes E 260) ekvimolārs savienojums. Pārtikas zinātniskā komiteja 1990. gadā novērtēja pārtikas piedevas ar dažādām tehnoloģiskajām funkcijām. Novērtējumi par skābēm, bāzēm un to sāļiem bija sagatavoti, pamatojoties uz uzskaitītajiem anjoniem un katjoniem. Tika novērtēta etiķskābe (E 260), kā arī tās sāļi un amonija, nātrija, kālija un kalcija acetāti un diacetāti. Komiteja konstatēja, ka visas šīs vielas ietilpst grupā “Pieļaujamā dienas deva nav noteikta”. No tā izriet, ka to lietošana vēlamā tehnoloģiskā rezultāta sasniegšanai nerada veselības apdraudējumu. Atļauja kālija diacetātu lietojot līdzīgā veidā kā kālija acetātu nevarētu nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību, un tādēļ nav nepieciešams lūgt Iestādes atzinumu.

(9)

Būtu jāpiešķir atļauja kālija diacetātam, lai to lietotu tādā pašā veidā kā kālija acetātu. Līdz ar to Regulas (EK) Nr. 1333/2008 pielikumos pašreizējais piedevas E 261 nosaukums, proti, “kālija acetāts”, būtu jāaizstāj ar nosaukumu “kālija acetāti”, kas attiecināms gan uz kālija acetātu, gan kālija diacetātu.

(10)

Regulā (ES) Nr. 231/2012 būtu jāiekļauj kālija diacetāta specifikācijas. Minētās regulas pielikumā kālija diacetātam būtu jāpiešķir numurs E 261 (ii), un kālija acetātam pašreiz piešķirtais numurs E 261 būtu jāmaina uz E 261 (i). Šī pārnumurēšana neietekmē Regulas (EK) Nr. 1333/2008 22. un 23. pantā noteiktās marķēšanas prasības.

(11)

Saskaņā ar pārejas noteikumiem Komisijas 2011. gada 11. novembra Regulā (ES) Nr. 1129/2011, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu, izveidojot Eiropas Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu (4), II pielikumu, ar ko izveido Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu un to lietošanas noteikumus, piemēro no 2013. gada 1. jūnija. Lai atļautu kālija diacetāta lietošanu pirms minētā datuma, attiecībā uz minēto pārtikas piedevu ir vajadzīgs noteikt agrāku piemērošanas datumu.

(12)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1333/2008 un (ES) Nr. 231/2012.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu groza atbilstīgi šās regulas II pielikumam.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 16. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 83, 22.3.2012., 1. lpp.

(4)  OV L 295, 12.11.2011., p. 1.


I PIELIKUMS

A.

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza šādi:

1)

B daļas 3. punktā “Pārtikas piedevas, kas nav krāsvielas vai saldinātāji” ierakstu par piedevu E 261 aizstāj ar šādu:

“E 261

Kālija acetāti (1)

2)

C daļas I grupā ierakstu par piedevu E 261 aizstāj ar šādu:

“E 261

Kālija acetāti (2)

quantum satis

3)

E daļā:

a)

pārtikas produktu 04.2.3. kategorijā “Augļu vai dārzeņu konservi bundžās, burkās vai līdzīgos traukos” ierakstu par piedevu E 261 aizvieto ar šādu:

“E 261

Kālija acetāti

quantum satis

 

Piemērošanas termiņš:

no 2012. gada 6. februāra”

b)

pārtikas produktu 07.1.1. kategorijā “Maize, kas pagatavota tikai no šādām sastāvdaļām – kviešu miltiem, ūdens, rauga vai ierauga, sāls” ierakstu par piedevu E 261 aizstāj ar šādu:

“E 261

Kālija acetāti

quantum satis

 

Piemērošanas termiņš:

no 2012. gada 6. februāra”

c)

pārtikas produktu 07.1.2. kategorijā “Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek” ierakstu par piedevu E 261 aizstāj ar šādu:

“E 261

Kālija acetāti

quantum satis

 

Tikai Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Piemērošanas termiņš:

no 2012. gada 6. februāra”

d)

pārtikas produktu 08.1.2. kategorijā “Gaļas izstrādājumi, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 853/2004” ierakstu par piedevu E 261 aizstāj ar šādu:

“E 261

Kālija acetāti

quantum satis

 

Tikai fasētos svaigas maltās gaļas izstrādājumos

Piemērošanas termiņš:

no 2012. gada 6. februāra”

e)

pārtikas produktu 13.1.3. kategorijā “Pārstrādāta graudaugu pārtika un bērnu pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem, kā noteikts Direktīvā 2006/125/EK” ierakstu par piedevu E 261 aizstāj ar šādu:

“E 261

Kālija acetāti

quantum satis

 

Tikai pārstrādātā graudaugu pārtikā un bērnu pārtikā, tikai pH līmeņa regulēšanai

Piemērošanas termiņš:

no 2012. gada 6. februāra”

B.

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 3. daļā ierakstu par piedevu E 261 aizstāj ar šādu:

“E 261

Kālija acetāti

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

b)

pielikuma 5. daļas A iedaļā ierakstu par piedevu E 261 aizstāj ar šādu:

“E 261

Kālija acetāti

quantum satis

Visas uzturvielas”

 

c)

pielikuma 6. daļas 1. tabulā ierakstu par piedevu E 261 aizstāj ar šādu:

“E 261

Kālija acetāti”


(1)  Piemērošanas termiņš: no 2012. gada 6. februāra”;

(2)  Piemērošanas termiņš: no 2012. gada 6. februāra”;


II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu groza šādi:

a)

ierakstā par piedevu E 261 virsrakstu aizstāj ar šādu:

E 261 (i) KĀLIJA ACETĀTS

b)

pēc ieraksta par piedevu E 261 (i) iekļauj šādu ierakstu:

E 261 (ii) KĀLIJA DIACETĀTS

Sinonīmi

 

Definīcija

Kālija diacetāts ir kālija acetāta un etiķskābes molekulārsavienojums

Einecs numurs

224-217-7

Ķīmiskais nosaukums

Kālija hidrogēndiacetāts

Ķīmiskā formula

C4H7KO4

Molekulmasa

158,2

Pamatviela

Satur 36–38 % brīvas etiķskābes un 61–64 % kālija acetāta

Apraksts

Balti kristāli

Identifikācija

pH

4,5–5 (10 % ūdens šķīdums)

Acetāta tests

Iztur testu

Kālija tests

Iztur testu

Tīrība

Ūdens saturs

Ne vairāk kā 1 % (Karla Fišera metode)

Skudrskābe, formiāti un citas oksidējamās vielas

Ne vairāk kā 1 000 mg/kg (kā skudrskābe)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg”


Top