Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D1413

Padomes Lēmums Nr. 1413/2013/ES ( 2013. gada 17. decembris ), ar ko groza Lēmumu 2002/546/EK attiecībā uz tā piemērošanas termiņu

OJ L 353, 28.12.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1413/oj

28.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 353/13


PADOMES LĒMUMS Nr. 1413/2013/ES

(2013. gada 17. decembris),

ar ko groza Lēmumu 2002/546/EK attiecībā uz tā piemērošanas termiņu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 349. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

saskaņā ar īpašo likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Lēmumu 2002/546/EK (2) Spānijai ir atļauts dažām precēm, kuras ražo Kanāriju salās, noteikt atbrīvojumus no nodokļa, kas pazīstams kā “Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias” (turpmāk “AIEM”) vai tā samazinājumus. Minētā lēmuma pielikumā ir sniegts saraksts ar precēm, kurām var piemērot atbrīvojumus no nodokļa vai tā samazinājumus. Kanāriju salās ražotām precēm un citām precēm piemērojamā nodokļa starpība atkarībā no preču veida nedrīkst pārsniegt attiecīgi 5, 15 vai 25 procentpunktus.

(2)

Atbrīvojumi no AIEM un tā samazinājumi ievieš nodokļu diferencētu aprēķināšanu, kas ir izdevīgi dažu produktu vietējai ražošanai. Tas ir valsts atbalsts, kam vajadzīgs Komisijas apstiprinājums.

(3)

Padomes Lēmums 2002/546/EK sākotnēji bija piemērojams līdz 2011. gada 31. decembrim. 2011. gada nogalē ar Padomes Lēmumu Nr. 895/2011/ES (3) tika grozīts Lēmuma 2002/546/EK piemērošanas termiņš līdz 2013. gada 31. decembrim, pamatojoties uz Komisijas apgalvojumu, ka joprojām pastāvēja Kanāriju salu īpašā strukturālā sociālā un ekonomiskā situācija, kuru papildināja LESD 349. pantā aprakstītās īpašās grūtības, kas pamatoja pilnīgā AIEM nodokļa atbrīvojuma vai daļējā samazinājuma atļaušanu virknei preču, kas tiek ražotas šājā tālākajā reģionā.

(4)

Tā kā strukturālā sociālā un ekonomiskā situācija Kanāriju salās joprojām pastāv, Lēmuma 2002/564/EK piemērošanas termiņš ir atkal jāpagarina.

(5)

Komisija 2013. gada 28. jūnijā pieņēma Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam, kurās izklāstīts, kā dalībvalstis var piešķirt atbalstu uzņēmumiem, lai atbalstītu mazāk attīstītos reģionus Savienībā no 2014. līdz 2020. gadam. Šīs pamatnostādnes, kas stāsies spēkā 2014. gada 1. jūlijā, ir daļa no plašākas stratēģijas valsts atbalsta kontroles modernizācijai, kas paredzēta izaugsmes sekmēšanai vienotajā tirgū, veicinot efektīvākus atbalsta pasākumus un Komisijai koncentrējot izpildes panākšanu lietās, kurām ir vislielākā ietekme uz konkurenci.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi uz sešiem mēnešiem pagarināt piemērošanas termiņu Lēmumam 2002/546/EK, lai tā beigu termiņš sakristu ar datumu, kad stājas spēkā Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014.–2020. gadam.

(7)

Attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2002/546/EK.

(8)

Ņemot vērā steidzamo vajadzību pagarināt Padomes Lēmuma 2002/546/EK termiņu pirms 2013. gada beigām, būtu piemērojams izņēmums no astoņu nedēļu laikposma, kas minēts protokolā (Nr. 1) par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumā 2002/546/EK 1. panta 1. punkta pirmajā teikumā datumu “2013. gada 31. decembris” aizstāj ar “2014. gada 30. jūnijs”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Spānijas Karalistei.

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

L. LINKEVIČIUS


(1)  2013. gada 11. decembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Padomes Lēmums 2002/546/EK (2002. gada 20. jūnijs) par Kanāriju salās piemērojamo AIEM nodokli (OV L 179, 9.7.2002., 22. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums Nr. 895/2011/ES (2011. gada 19. decembris), ar ko Lēmumu 2002/546/EK groza attiecībā uz tā piemērošanas termiņu (OV L 345, 29.12.2011., 17. lpp.).


Top