Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0697

2013/697/KĀDP: Politikas un drošības komitejas Lēmums EUTM Mali/3/2013 ( 2013. gada 12. novembris ), ar ko pieņem trešo valstu palīdzību Eiropas Savienības militārajā misijā, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā ( EUTM Mali)

OJ L 320, 30.11.2013, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/697/oj

30.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/33


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMSEUTMMALI/3/2013

(2013. gada 12. novembris),

ar ko pieņem trešo valstu palīdzību Eiropas Savienības militārajā misijā, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali)

(2013/697/KĀDP)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 38. panta trešo daļu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2013/34/KĀDP (2013. gada 17. janvāris) par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali) (1), un jo īpaši tā 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Lēmuma 2013/34/KĀDP 8. panta 2. punktam Padome pilnvaroja Politikas un drošības komiteju (PDK) pieņemt attiecīgus lēmumus par trešo valstu piedāvātās palīdzības pieņemšanu.

(2)

Ievērojot ES misijas komandiera ieteikumu un Eiropas Savienības Militārās komitejas ieteikumu par Šveices Konfederācijas palīdzību, Šveices Konfederācijas palīdzība būtu jāpieņem.

(3)

Saskaņā ar 5. pantu Protokolā (Nr. 22) par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās ar aizsardzību saistītu Savienības lēmumu un rīcību izstrādē un ieviešanā. Tādēļ Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Dānijai tas nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Trešo valstu palīdzība

1.   Šveices Konfederācijas palīdzība Eiropas Savienības militārajai misijai, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali), tiek pieņemta un tiek uzskatīta par būtisku.

2.   Šveices Konfederācija tiek atbrīvota no finanšu ieguldījumiem EUTM Mali budžetā.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2013. gada 12. novembrī

Politikas un drošības komitejas vārdā

priekšsēdētājs

W. STEVENS


(1)  OV L 14, 18.1.2013., 19. lpp.


Top