EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0166

2013/166/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2013. gada 2. aprīlis ), ar ko groza Padomes Direktīvu 2008/72/EK nolūkā pagarināt atkāpi, kura attiecas uz nosacījumiem tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla importam no trešām valstīm, kas nav sēklas (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 1773) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 94, 4.4.2013, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 217 - 217

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/166/oj

4.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 94/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 2. aprīlis),

ar ko groza Padomes Direktīvu 2008/72/EK nolūkā pagarināt atkāpi, kura attiecas uz nosacījumiem tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla importam no trešām valstīm, kas nav sēklas

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 1773)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/166/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 15. jūlija Direktīvu 2008/72/EK par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas (1), un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijai, ievērojot Direktīvas 2008/72/EK 16. panta 1. punktu, jāpieņem lēmums par to, vai dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls, kas nav sēklas un kas ražots trešā valstī un sniedz tādas pašas garantijas attiecībā uz piegādātāja saistībām, identitāti, raksturīgajām pazīmēm, augu veselību, augsni, iepakojumu, pārbaudes režīmu, marķēšanu un iepakojumu noslēgšanu, attiecībā uz visām šīm pazīmēm ir līdzvērtīgs dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam, kas nav sēklas un kas ražots Savienībā un atbilst minētās direktīvas prasībām un nosacījumiem.

(2)

Tomēr patlaban pieejamā informācija par nosacījumiem, ko piemēro trešās valstīs, nav tik pietiekama, lai Komisija varētu pieņemt šādus lēmumus attiecībā uz trešām valstīm.

(3)

Lai novērstu tirdzniecības modeļu traucējumus, ir jāatļauj dalībvalstīm, kuras no trešām valstīm importē dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas, turpināt saskaņā ar Direktīvas 2008/72/EK 16. panta 2. punktu piemērot šādiem produktiem nosacījumus, kuri ir vismaz līdzvērtīgi tiem, ko piemēro līdzīgiem Savienības produktiem. Tādēļ termiņš, kādā piemēro Direktīvā 2008/72/EK šādam importam paredzēto atkāpi, būtu attiecīgi jāpagarina pēc 2012. gada 31. decembra. Pieejamie pierādījumi liecina, ka līdz šim nav bijis problēmu saistībā ar importētā materiāla atbilstību Direktīvas 2008/72/EK noteikumiem. Var prognozēt, ka importētais materiāls turpinās atbilst Savienības tiesību aktiem 10 gadus.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2008/72/EK.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2008/72/EK 16. panta 2. punkta pirmajā daļā datumu “2012. gada 31. decembris” aizstāj ar datumu “2022. gada 31. decembris”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 2. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 205, 1.8.2008., 28. lpp.


Top