EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0021(01)

2013/376/ES: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2013. gada 28. jūnijs ), ar ko atceļ Lēmumu ECB/2013/13 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību (ECB/2013/21)

OJ L 192, 13.7.2013, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 192, 13.7.2013, p. 53–53 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/376/oj

13.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/75


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2013. gada 28. jūnijs),

ar ko atceļ Lēmumu ECB/2013/13 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību

(ECB/2013/21)

(2013/376/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.1. pantu un 34.1. panta otro ievilkumu saistībā ar 3.1. panta pirmo ievilkumu un 18.2. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk – “ECBS Statūti”) 18.1. pantu Eiropas Centrālā banka (ECB) un to dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, kuru valūta ir euro, var veikt kredītoperācijas ar kredītiestādēm un citiem tirgus dalībniekiem, aizdodot pret atbilstošu nodrošinājumu. Kritēriji, kas nosaka nodrošinājuma atbilstību Eurosistēmas monetārās politikas operāciju mērķiem, noteikti I pielikumā 2011. gada 20. septembra Pamatnostādnei ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (1) (turpmāk – “Vispārējā dokumentācija”).

(2)

Saskaņā ar Vispārējās dokumentācijas 1.6. sadaļu ECB Padome jebkurā laikā var mainīt Eurosistēmas monetārās politikas operāciju instrumentus, nosacījumus, kritērijus un procedūras. Saskaņā ar Vispārējās dokumentācijas 6.3.1. sadaļu Eurosistēma patur sev tiesības noteikt, vai kāda emisija, emitents, debitors vai garantijas devējs atbilst augstu kredītstandartu prasībām, pamatojoties uz jebkādu informāciju, ko tā varētu uzskatīt par būtisku.

(3)

2013. gada 2. maija Lēmums ECB/2013/13 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību (2), paredzēja tādu Eurosistēmas obligāto prasību piemērošanas ārkārtas apturēšanu uz laiku, kuras attiecas uz kredītspējas slieksni, ko piemēro Kipras Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem.

(4)

Kipras Republika nolēmusi sākt parāda pārvaldības pasākumus attiecībā uz tās emitētajiem tirgojamiem parāda instrumentiem.

(5)

Lēmums sākt parāda pārvaldības pasākumus negatīvi ietekmējis Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu nodrošinājuma pietiekamību Eurosistēmas operācijām.

(6)

Lēmums ECB/2013/13 būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma ECB/2013/13 atcelšana

Tiek atcelts Lēmums ECB/2013/13.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 28. jūnijā.

Frankfurtē pie Mainas, 2013. gada 28. jūnijā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 331, 14.12.2011., 1. lpp.

(2)  OV L 133, 17.5.2013., 26. lpp.


Top