EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0005(01)

2013/168/ES: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2013. gada 20. marts ), ar ko atceļ Lēmumus ECB/2011/4 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Īrijas valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, ECB/2011/10 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Portugāles valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, ECB/2012/32 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, un ECB/2012/34 par pagaidu izmaiņām noteikumos par nodrošinājuma ārvalstu valūtā atbilstību (ECB/2013/5)

OJ L 95, 5.4.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/168(1)/oj

5.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/21


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2013. gada 20. marts),

ar ko atceļ Lēmumus ECB/2011/4 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Īrijas valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, ECB/2011/10 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Portugāles valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, ECB/2012/32 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, un ECB/2012/34 par pagaidu izmaiņām noteikumos par nodrošinājuma ārvalstu valūtā atbilstību

(ECB/2013/5)

(2013/168/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievilkumu, 12.1. pantu, 18. pantu un 34.1. panta otro ievilkumu,

ņemot vērā 2011. gada 20. septembra Pamatnostādni ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (1) un jo īpaši tās I pielikuma 1.6., 6.3.1. un 6.3.2. sadaļu,

tā kā:

(1)

2012. gada 19. decembra Lēmuma ECB/2012/34 par pagaidu izmaiņām noteikumos par nodrošinājuma ārvalstu valūtā atbilstību (2) saturs būtu jāiekļauj 2012. gada 2. augusta Pamatnostādnē ECB/2012/18 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (3), kura ir pamata tiesību akts, kas nosaka pagaidu pasākumus attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību.

(2)

Skaidrības un savstarpējas atbilstības nolūkā, kā arī nolūkā vienkāršot Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmu 2011. gada 31. marta Lēmuma ECB/2011/4 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Īrijas valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību (4), 2011. gada 7. jūlija Lēmuma ECB/2011/10 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Portugāles valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību (5), un 2012. gada 19. decembra Lēmuma ECB/2012/32 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību (6), saturs būtu jāiekļauj pamatnostādnē par pagaidu pasākumiem attiecībā uz nodrošinājuma atbilstību Eurosistēmas refinansēšanas operāciju mērķiem.

(3)

Šiem soļiem, kurus īsteno, pārstrādājot Pamatnostādni ECB/2012/18, turklāt būtu jānodrošina iespēja to dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kuru valūta ir euro, ieviest papildu pastiprinātā kreditēšanas atbalsta pasākumus savos līgumos un regulējošajā sistēmā, ko piemēro NCB darījumu partneriem.

(4)

Tādēļ Lēmumi ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 un ECB/2012/34 būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 un ECB/2012/34 atcelšana

1.   No 2013. gada 3. maija tiek atcelti Lēmumi ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 un ECB/2012/34.

2.   Norādes uz atceltajiem lēmumiem uzskata par norādēm uz Pamatnostādni ECB/2013/4.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 22. martā.

Frankfurtē pie Mainas, 2013. gada 20. martā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 331, 14.12.2011., 1. lpp.

(2)  OV L 14, 18.1.2013., 22. lpp.

(3)  OV L 218, 15.8.2012., 20. lpp.

(4)  OV L 94, 8.4.2011., 33. lpp.

(5)  OV L 182, 12.7.2011., 31. lpp.

(6)  OV L 359, 29.12.2012., 74. lpp.


Top