EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0665

Komisijas Regula (ES) Nr. 665/2012 ( 2012. gada 20. jūlijs ), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 194, 21.7.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/665/oj

21.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 665/2012

(2012. gada 20. jūlijs),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 3. panta 1. punktu Komisijas 2011. gada 5. maija Regulā (ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu (2) Eiropas Dzelzceļa aģentūra ir īstenojusi minētās regulas III pielikumā norādīto tehnisko dokumentu izmaiņu pārvaldības procesu. Rezultātā 2011. gada 20. decembrī Eiropas Dzelzceļa aģentūra iesniedza ieteikumu atjaunināt Regulas (ES) Nr. 454/2011 III pielikumu, lai minētu tehniskos dokumentus, kas grozīti saskaņā ar izmaiņu pārvaldības procesu.

(2)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 454/2011.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 1. punktu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Komisijas Regulas (ES) Nr. 454/2011 III pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 20. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 123, 12.5.2011., 11. lpp.


PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

Šajā SITS minēto tehnisko dokumentu saraksts

Atsauce

Apzīmējums

B.1. (V1.1.1)

Starptautiskai un ārvalstu tirdzniecībai paredzētu tarifu datu datorizēta ģenerēšana un apmaiņa — NRT biļetes

B.2. (V1.1)

Starptautiskai un ārvalstu tirdzniecībai paredzētu tarifu datu datorizēta ģenerēšana un apmaiņa — Integrētas rezervēšanas biļetes (IRT)

B.3. (V1.1)

Starptautiskai un ārvalstu tirdzniecībai paredzētu datu datorizēta ģenerēšana un apmaiņa — Īpaši piedāvājumi

B.4. (V1.1.1)

Piemērošanas rokasgrāmata EDIFACT ziņojumiem, kas attiecas uz kustības grafiku datu apmaiņu

B.5. (V1.1)

Elektroniska sēdvietu/guļvietu rezervēšana un elektroniska ceļošanas dokumentu sagatavošana — Ziņojumu apmaiņa

B.6. (V1.1)

Elektroniska sēdvietu/guļvietu rezervēšana un elektroniska ceļošanas dokumentu sagatavošana (RCT2 standarti)

B.7. (V1.1.1)

Mājās izdrukājamas starptautiskas dzelzceļa biļetes

B.8. (V1.1)

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, infrastruktūras pārvaldītāju un citu dzelzceļa transporta ķēdēs iesaistītu uzņēmumu standarta ciparu kodēšana

B.9. (V1.1)

Atrašanās vietu standarta ciparu kodēšana

B.10 (V1.1)

Elektroniska palīdzības rezervēšana personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām — Ziņojumu apmaiņa

B.30. (V1.1)

Shēma — DPU/IP komunikācijai saskaņā ar TAP SITS vajadzīgo ziņojumu/datu komplektu katalogs”


Top