Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0415

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 415/2012 ( 2012. gada 15. maijs ), ar ko 171. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

OJ L 128, 16.5.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 270 - 271

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/415/oj

16.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 415/2012

(2012. gada 15. maijs),

ar ko 171. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā ir uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2012. gada 7. maijā un 2012. gada 9. maijā nolēma svītrot divas fiziskas personas no to personu, grupu un organizāciju saraksta, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana, pēc tam, kad tā bija izskatījusi šo personu iesniegtos pieprasījumus svītrot tās no saraksta un Ombuda vispusīgus ziņojumus, kas sagatavoti Ombuda birojā, kurš izveidots saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1904(2009).

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāatjaunina Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 15. maijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītājs


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi:

(1)

Sadaļā „Fiziskās personas” svītro šādus ierakstus:

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adrese: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varēze, Itālija. Dzimšanas datums: 22.7.1967. Dzimšanas vieta: Menzel Bouzelfa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L029899 (Tunisijas pase, izdota 14.8.1995., derīga līdz 13.8.2000.). Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) 2009. gada decembrī uzturējās Itālijā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 23.6.2004”.

(2)

„Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (alias a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir; d) Ibrahim Abdul Salem Mohamed Buisir; e) Ibrahim Buwisir; f) Ibrhm Buwisir. Adrese: 20 Hillview Grove, Ballinteer, Dublina 16, Īrija. Dzimšanas datums: 1.9.1962. Dzimšanas vieta: Bengāzī, Lībija. Valstspiederība: a) Lībijas, b) Īrijas. Valsts identifikācijas Nr.: 6977094P (Irish Personal Public Service number). Pases Nr.: L038300 (Īrijas pase, izdota Dublinā, Īrijā, 2002. gada 4. septembrī, anulēta 2009. gada 14. maijā). Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 4.2.2009.”


Top