Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0042

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 42/2012 ( 2012. gada 18. janvāris ) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu un importēšanas tiesību piešķiršanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2012. gada janvāra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 616/2007

OJ L 16, 19.1.2012, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/42/oj

19.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 16/42


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 42/2012

(2012. gada 18. janvāris)

par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu un importēšanas tiesību piešķiršanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2012. gada janvāra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 616/2007

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 616/2007 (3) ir atvērtas tarifa kvotas Brazīlijas, Taizemes un citu trešo valstu izcelsmes mājputnu gaļas importēšanai.

(2)

Daudzumi, kas minēti importa licenču pieteikumos, kuri 2012. gada janvāra pirmajās septiņās dienās attiecībā uz 1., 2., 4., 6., 7. un 8. grupu iesniegti par apakšperiodu no 2012. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, dažām kvotām pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro prasītajiem daudzumiem.

(3)

Daudzumi, kas minēti importēšanas tiesību pieteikumos, kuri 2012. gada janvāra pirmajās septiņās dienās attiecībā uz 5. grupu iesniegti par apakšperiodu no 2012. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu ievešanas tiesības var piešķirt, paredzot piešķīruma koeficientu, ko piemēros pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Importa licenču pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 616/2007 attiecībā uz 1., 2., 4., 6., 7. un 8. grupu iesniegti par apakšperiodu no 2012. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, piemēro šīs regulas pielikumā norādīto piešķīruma koeficientu.

2.   Importēšanas tiesību pieteikumiem, kuri saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 616/2007 attiecībā uz 5. grupu iesniegti par apakšperiodu no 2012. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, piemēro šīs regulas pielikumā norādīto piešķīruma koeficientu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2012. gada 19. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 18. janvārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 142, 5.6.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Grupas Nr.

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti par apakšperiodu no 1.4.2012. līdz 30.6.2012.

(%)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


Grupas Nr.

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti par apakšperiodu no 1.4.2012. līdz 30.6.2012.

(%)

5

09.4215

1,220003


Top