Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0009

Komisijas Direktīva 2012/9/ES ( 2012. gada 7. marts ), ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 69, 8.3.2012, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 277 - 278

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2016; Atcelts ar 32014L0040

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/9/oj

8.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 69/15


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2012/9/ES

(2012. gada 7. marts),

ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 5. jūnija Direktīvu 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2001/37/EK 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzēts, ka uz katras tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības, izņemot tabaku, kas paredzēta orālai lietošanai, un citus bezdūmu tabakas izstrādājumus, un uz visiem ārējiem iepakojumiem, izņemot caurspīdīgo papildu apvalku, jābūt papildu brīdinājumam no minētās direktīvas I pielikumā iekļautā saraksta.

(2)

Kopš 2003. gada septembra šie papildu brīdinājumi bijuši obligāti jānorāda uz visiem smēķējamās tabakas iepakojumiem un kopš 2004. gada septembra – uz citu tabakas izstrādājumu iepakojumiem.

(3)

Pierādījumi liecina, ka Direktīvas 2001/37/EK I pielikumā patlaban iekļauto papildu brīdinājumu ietekme laika gaitā ir mazinājusies, jo zudis brīdinājuma uzrakstu sākotnējais jauninājuma efekts.

(4)

Turklāt kopš Direktīvas 2001/37/EK pieņemšanas ir kļuvusi pieejama jauna zinātniska informācija par tabakas lietošanas ietekmi uz veselību un tabakas efektīvas marķēšanas principiem. Konkrēti, pierādījumi liecina par cēloņsakarību starp smēķēšanu un mutes un rīkles vēzi, redzes traucējumiem, kā arī zobu un smaganu slimībām. Turklāt ir pierādījumi, ka vecāku smēķēšana ir būtisks riska faktors smēķēšanas sākšanai.

(5)

Direktīvas 2001/37/EK 9. panta 2. punktā paredzēts, ka Komisija minētās direktīvas I pielikumā iekļautos brīdinājumus par ietekmi uz veselību pielāgo zinātnes un tehnikas attīstībai. Turklāt Tabakas iepakošanas un marķēšanas vadlīnijās (2), ko 2008. gada novembrī pieņēma PVO Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību Pušu trešajā konferencē, ieteikts periodiski pārskatīt tabakas izstrādājumu iepakošanas un marķēšanas tiesiskos pasākumus un atjaunināt tos, kad rasti jauni pierādījumi un konkrēti brīdinājumi par ietekmi uz veselību un norādes ir novecojušas.

(6)

Tādēļ ir jāpārskata Direktīvas 2001/37/EK I pielikumā patlaban iekļautie papildu brīdinājumi, lai saglabātu un palielinātu to ietekmi un ņemtu vērā jaunākās zinātnes atziņas.

(7)

Šajā pārskatīšanā par pamatu būtu jāizmanto rezultāti, kas gūti, pārskatot aktuālās zināšanas par tabakas marķēšanu un tabakas lietošanas ietekmi uz veselību, kā arī dalībvalstīs veiktos brīdinājumu testus.

(8)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi regulatīvā komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2001/37/EK 10. panta 1. punktu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2001/37/EK I pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2014. gada 28. martam. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Dalībvalstis var pieņemt lēmumu līdz 2016. gada 28. martam atļaut turpināt tādu izstrādājumu tirdzniecību, kuri neatbilst šīs direktīvas noteikumiem.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 7. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 194, 18.7.2001., 26. lpp.

(2)  FCTC/COP3(10) Guidelines for implementation of Article 11 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (Packaging and labelling of tobacco products).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Saraksts ar papildu brīdinājumiem par ietekmi uz veselību

(minēti 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā)

1.

Deviņi no desmit plaušu vēža slimniekiem ir smēķētāji.

2.

Smēķēšana izraisa mutes un rīkles vēzi.

3.

Smēķēšana nopietni kaitē plaušām.

4.

Smēķēšana izraisa sirdslēkmes.

5.

Smēķēšana izraisa insultu un invaliditāti.

6.

Smēķēšanas izraisa artēriju nosprostošanos.

7.

Smēķēšana palielina risku kļūt aklam.

8.

Smēķēšana izraisa zobu bojājumus un smaganu saslimšanas.

9.

Smēķēšana var nogalināt jūsu vēl nedzimušo bērnu.

10.

Cigarešu dūmi kaitē jūsu bērniem, ģimenei un draugiem.

11.

Ja smēķējat jūs, paaugstinās risks, ka smēķēs arī jūsu bērni.

12.

Atmetiet tagad – tuviniekiem jūs esat vajadzīgs dzīvs (1).

13.

Smēķēšana samazina auglību.

14.

Smēķēšana palielina impotences risku.


(1)  Tiks papildināts ar atsauci uz “uzticības tālruņa” numuru vai atbalsta dienesta tīmekļa vietni, ja attiecīgajā dalībvalstī tādi pastāv.”


Top