Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0102

2012/102/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2012. gada 17. februāris ), ar ko groza Lēmumu 2005/51/EK attiecībā uz periodu, kurā Savienībā var ievest augsni, kas ir piesārņota ar pesticīdiem vai noturīgiem organiskiem piesārņotājiem, atsārņošanas nolūkā (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 869)

OJ L 48, 21.2.2012, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 049 P. 239 - 239

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/102/oj

21.2.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 48/15


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2012. gada 17. februāris),

ar ko groza Lēmumu 2005/51/EK attiecībā uz periodu, kurā Savienībā var ievest augsni, kas ir piesārņota ar pesticīdiem vai noturīgiem organiskiem piesārņotājiem, atsārņošanas nolūkā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 869)

(2012/102/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Atkāpjoties no Direktīvas 2000/29/EK, ar Komisijas 2005. gada 21. janvāra Lēmumu 2005/51/EK, ar ko dalībvalstīm uz pagaidu laiku ļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz tādas augsnes ievešanu, kas ir piesārņota ar pesticīdiem vai noturīgiem organiskiem piesārņotājiem, atsārņošanas nolūkā (2), dalībvalstīm, kuras piedalās Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) programmā par novecojušu un nevēlamu pesticīdu lietošanas novēršanu un iznīcināšanu, uz pagaidu laiku atļauj ievest ar šādiem pesticīdiem piesārņotu augsni Savienībā, lai to apstrādātu šim nolūkam īpaši paredzētās bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtās. Šī programma joprojām tiek turpināta.

(2)

Ņemot vērā apstākļus, kas pamato ar Lēmumu 2005/51/EK piešķirto atkāpi, un labas likumdošanas prakses nolūkā tagad ir lietderīgi pagarināt minētās atkāpes piemērošanas laiku par pieciem gadiem.

(3)

Līdz ar to būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2005/51/EK.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2005/51/EK 1. panta otrajā daļā tekstu “2012. gada 29. februārim” aizstāj ar tekstu “2017. gada 28. februārim”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 17. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  OV L 21, 25.1.2005., 21. lpp.


Top