EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0014(01)

2012/433/ES: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2012. gada 18. jūlijs ), ar ko atceļ lēmumu ECB/2012/3 par Grieķijas valdības emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību Grieķijas Republikas parāda apmaiņas priekšlikuma kontekstā (ECB/2012/14)

OJ L 199, 26.7.2012, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/433/oj

26.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/26


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2012. gada 18. jūlijs),

ar ko atceļ lēmumu ECB/2012/3 par Grieķijas valdības emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību Grieķijas Republikas parāda apmaiņas priekšlikuma kontekstā

(ECB/2012/14)

(2012/433/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievilkumu, 12.1. pantu, 18. pantu un 34.1. panta otro ievilkumu,

ņemot vērā 2011. gada 20. septembra Pamatnostādni ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (1) un jo īpaši tās I pielikuma 1.6., 6.3.1. un 6.3.2. sadaļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 18.1. pantu Eiropas Centrālā banka (ECB) un to dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, kuru valūta ir euro, var veikt kredītoperācijas ar kredītiestādēm un citiem tirgus dalībniekiem, aizdodot pret atbilstošu nodrošinājumu. Kritēriji, pēc kuriem nosaka nodrošinājuma atbilstību Eurosistēmas monetārās politikas mērķiem, ir noteikti pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikumā.

(2)

Saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 1.6. sadaļu ECB Padome jebkurā laikā var mainīt Eurosistēmas monetārās politikas operāciju instrumentus, nosacījumus, kritērijus un procedūras. Saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.3.1. sadaļu Eurosistēma patur sev tiesības noteikt, vai kāda emisija, emitents, debitors vai garantijas devējs atbilst augstu kredītstandartu prasībām, pamatojoties uz jebkādu informāciju, ko tā varētu uzskatīt par būtisku.

(3)

Parāda apmaiņas priekšlikuma kontekstā, ko Grieķijas Republika ir izteikusi Grieķijas valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu turētājiem, 2012. gada 24. februārī par labu nacionālajām centrālajām bankām tika sniegts papildu nodrošinājums atpirkšanas shēmas veidā, lai veicinātu Grieķijas Republikas emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu kvalitāti.

(4)

Kā ārkārtas pasākums ar 2012. gada 5. marta Lēmumu ECB/2012/3 par Grieķijas valdības emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību Grieķijas Republikas parāda apmaiņas priekšlikuma kontekstā (2) uz laiku tika apturētas Eurosistēmas minimālās prasības par kredītspējas slieksni, ko piemēro Grieķijas Republikas emitētiem vai pilnībā garantētiem tirgojamiem parāda instrumentiem, pasludinot tos par atbilstīgiem tik ilgi, kamēr ir spēkā papildu nodrošinājums.

(5)

Pēc papildu nodrošinājuma izbeigšanās, ņemot vērā to, ka Grieķijas valdības emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu kā nodrošinājuma atbilstība šobrīd netiek nodrošināta, ECB Padome ir nolēmusi, ka Eurosistēmas kredītspējas slieksnis, kas minēts Pamatnostādnes ECB/2011/14 I pielikuma 6.3.2. sadaļā, attiecas uz šādiem instrumentiem.

(6)

Tādēļ Lēmums ECB/2012/3 jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma ECB/2012/3 atcelšana

Lēmums ECB/2012/3 tiek atcelts.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2012. gada 25. jūlijā.

Frankfurtē pie Mainas, 2012. gada 18. jūlijā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 331, 14.12.2011., 1. lpp.

(2)  OV L 77, 16.3.2012., 19. lpp.


Top