Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0008(01)

2012/259/ES: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2012. gada 26. aprīlis ), ar ko groza Lēmumu ECB/2011/8 par vides akreditācijas un veselības un drošības akreditācijas procedūrām euro banknošu ražošanai (ECB/2012/8)

OJ L 126, 15.5.2012, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 155 - 155

No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2015; Atcelts ar 32013D0054(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/259/oj

15.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/14


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2012. gada 26. aprīlis),

ar ko groza Lēmumu ECB/2011/8 par vides akreditācijas un veselības un drošības akreditācijas procedūrām euro banknošu ražošanai

(ECB/2012/8)

(2012/259/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 128. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 16. pantu,

ņemot vērā 2011. gada 21. jūnija Lēmumu ECB/2011/8 par vides akreditācijas un veselības un drošības akreditācijas procedūrām euro banknošu ražošanai (1) un jo īpaši tā 2. panta 3. punktu, 6. pantu un 8. pantu,

tā kā:

(1)

Lēmuma ECB/2011/8 2. panta 3. punktā noteikto ECB Valdes kompetenci lemt par akreditāciju ECB Padome tai ir uzticējusi saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 12.1. panta otro daļu.

(2)

Lēmumā ECB/2011/8 noteikto procedūru vides akreditācijas un veselības un drošības akreditācijas piešķiršanai un atjaunošanai jāgroza, lai varētu ātrāk izskatīt akreditācijas lūgumus, nodrošinot savlaicīgu akreditācijas piešķiršanu vai atjaunošanu, un atvieglotu Eiropas Centrālās bankas (ECB) Valdes administratīvo slogu.

(3)

Šajā nolūkā jāparedz iespēja ECB Valdei deleģēt tālāk kādam tās loceklim vai vairākiem tās locekļiem kompetenci pieņemt lēmumus, kas saistīti ar ikdienas akreditāciju. Šāda tālāka deleģēšana tomēr neattieksies uz kompetenci piešķirt atbrīvojumus, noraidīt akreditācijas lūgumus, apturēt vai atsaukt akreditāciju.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2011/8,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījums

Lēmuma ECB/2011/8 2. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   ECB Valde ir kompetenta lemt par ražotāju vides akreditāciju un veselības un drošības akreditāciju, ņemot vērā Banknošu komitejas viedokli un par saviem lēmumiem informējot ECB Padomi. ECB Valde var nolemt deleģēt tālāk kādam tās loceklim vai vairākiem tās locekļiem pilnvaras piešķirt vai atjaunot vides akreditāciju un veselības un drošības akreditāciju saskaņā ar 6. pantu un 8. pantu.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2012. gada 26. aprīlī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 176, 5.7.2011., 52. lpp.


Top