EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1387

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1387/2011 ( 2011. gada 14. decembris ) par labojumu franču, itāļu, poļu, portugāļu, slovāku, somu, spāņu un ungāru valodas versijā Regulai (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē

OJ L 345, 29.12.2011, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1387/oj

29.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 345/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1387/2011

(2011. gada 14. decembris)

par labojumu franču, itāļu, poļu, portugāļu, slovāku, somu, spāņu un ungāru valodas versijā Regulai (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un īpaši tās 85. pantu un 161. panta 3. punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Pēc tam, kad Komisijas Regula (EK) Nr. 951/2006 (2) tika grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1055/2009 (3), tika atklāts, ka Regulas (EK) Nr. 951/2006 franču, itāļu, poļu, portugāļu, slovāku, somu, spāņu un ungāru valodas versijās ir kļūda 7.b panta 3. punktā attiecībā uz eksporta licences pieteikumu iesniegšanas sākuma datumu.

(2)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 951/2006 būtu attiecīgi jālabo.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecas tikai uz franču, itāļu, poļu, portugāļu, slovāku, somu, spāņu un ungāru valodas versijām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 290, 6.11.2009., 64. lpp.


Top