Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0187

Komisijas Regula (ES) Nr. 187/2011 ( 2011. gada 25. februāris ), ar kuru groza I pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 53, 26.2.2011, p. 45–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 269 - 274

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/187/oj

26.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 53/45


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 187/2011

(2011. gada 25. februāris),

ar kuru groza I pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 15. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 669/2009 (2) iekļauti noteikumi par pastiprinātu oficiālo kontroli, kas jāpiemēro, importējot tās I pielikumā uzskaitīto (“saraksts”) barību un pārtiku, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, ievešanas vietās Regulas (EK) Nr. 882/2004 I pielikumā minētajās teritorijās.

(2)

Regulas (EK) Nr. 669/2009 2. pantā noteikts, ka sarakstu regulāri, ne retāk kā reizi ceturksnī, pārskata, ņemot vērā vismaz tos informācijas avotus, kas minēti pantā.

(3)

Kā liecina pārtikas incidentu biežums un nozīmīgums ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā (RASFF), konstatējumi, kas gūti, Pārtikas un veterinārajam birojam apmeklējot trešās valstis, kā arī tie ceturkšņa ziņojumi par pārtikas un barības sūtījumiem, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika un barība, kurus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 669/2009 15. pantu Komisijai iesniegušas dalībvalstis, minētais saraksts ir jāgroza.

(4)

Konkrēti, saraksts jāgroza, svītrojot ierakstus par precēm, par kurām informācijas avoti norāda, ka kopumā tās pienācīgi atbilst attiecīgajām Savienības tiesību aktos noteiktajām nekaitīguma prasībām, un kurām tāpēc pastiprināta oficiālā kontrole vairs nav pamatota.

(5)

Turklāt sarakstā jāiekļauj konkrētas preces, par kurām informācijas avoti norāda zināmu neatbilstību attiecīgajām nekaitīguma prasībām, tādējādi liecinot, ka vajadzīga pastiprināta oficiālā kontrole.

(6)

Konkrēti, saraksts jāgroza, samazinot oficiālās kontroles biežumu precēm, par kurām informācijas avoti norāda vispārēju aizvien lielāku atbilstību attiecīgajām Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām un kurām tāpēc pastiprināta oficiālā kontrole vairs nav pamatota.

(7)

Tāpēc attiecīgi jāgroza ieraksti sarakstā attiecībā uz konkrētu importu no Ķīnas, Dominikānas Republikas, Indijas un Dienvidāfrikas.

(8)

Savienības tiesību aktu skaidrības labad sarakstā ir jāizdara neliels precizējums attiecībā uz ierakstiem par piparu importu no Dominikānas Republikas un saldo piparu importu no Turcijas.

(9)

Saraksta grozījumi, kas saistīti ar preču svītrošanu un kontroles biežuma samazināšanu, jāpiemēro cik iespējams drīz, jo sākotnējās bažas par nekaitīgumu ir novērstas. Tādējādi šie grozījumi jāpiemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(10)

Ņemot vērā, cik daudz grozījumu jāizdara Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumā, ir lietderīgi to aizstāt ar šīs regulas pielikuma tekstu.

(11)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 669/2009.

(12)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 1. aprīļa.

Tomēr no šīs regulas spēkā stāšanās dienas piemēro šādus grozījumus Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumā:

a)

dzēš šos ierakstus:

i)

mikroelementi no Ķīnas;

ii)

mango no Dominikānas Republikas;

iii)

šādi barības un pārtikas produkti no Vjetnamas:

zemesrieksti, nelobīti,

zemesrieksti, lobīti,

zemesriekstu sviests,

zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti;

b)

groza fiziskās kontroles un identitātes kontroles biežumu šādiem pārtikas produktiem no trešām valstīm:

i)

čilli (Capsicum annuum), grūsti vai malti;

ii)

čilli izstrādājumi (karijs);

iii)

Curcuma longa (garā kurkuma);

iv)

sarkano palmu eļļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 25. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

A.   Barība un pārtika, kura nav dzīvnieku izcelsmes un kuru izraudzītajā ievešanas vietā pārbauda pastiprinātā oficiālā kontrolē

Barība un pārtika

(paredzētais izmantojums)

KN kods (1)

Izcelsmes valsts

Risks

Fiziskās kontroles un identitātes kontroles biežums

(%)

Zemesrieksti, nelobīti

1202 10 90

Argentīna

Aflatoksīni

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 20 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Barība un pārtika)

Zemesrieksti, nelobīti

1202 10 90

Brazīlija

Aflatoksīni

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 20 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Barība un pārtika)

Kaltētas nūdeles

ex 1902

Ķīna

Alumīnijs

10

(Pārtika)

Sparģeļpupiņas (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Dominikān as Republika

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (3)

50

Balzambumbieris (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Trauku ķirbis (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Pipari (Capsicum spp.)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Baklažāni

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

Apelsīni (svaigi vai žāvēti)

0805 10 20; 0805 10 80

Ēģipte

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (7)

10

Persiki

0809 30 90

Granātāboli

ex 0810 90 95

Zemenes

0810 10 00

Zaļās pupiņas

ex 0708 20 00

(Pārtika – svaigi augļi un dārzeņi)

Zemesrieksti, nelobīti

1202 10 90

Gana

Aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 20 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

(Barība un pārtika)

Karija lapas (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

Indija

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (5)

10

(Pārtika – svaigi garšaugi)

Čilli (Capsicum annuum), veseli

ex 0904 20 10

Indija

Aflatoksīni

50

Čilli (Capsicum annuum), grūsti vai malti

ex 0904 20 90

Čilli izstrādājumi (karijs)

0910 91 05

Muskatrieksts (Myristica fragrans)

0908 10 00

Muskatriekstu mizas (Myristica fragrans)

0908 20 00

Ingvers (Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma longa (garā kurkuma)

0910 30 00

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

Zemesrieksti, nelobīti

1202 10 90

Indija

Aflatoksīni

20

Zemesrieksti, lobīti

1202 20 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Barība un pārtika)

Okras jeb bāmijas

ex 0709 90 90

Indija

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (2)

10

(Pārtika)

Arbūzu (egusi, Citrullus lanatus) sēklas un no tām iegūtie produkti

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99

Nigērija

Aflatoksīni

50

(Pārtika)

Basmati rīsi, kas paredzēti tiešam patēriņam cilvēku uzturā

ex 1006 30

Pakistāna

Aflatoksīni

20

(Pārtika – slīpēti rīsi)

Čilli (Capsicum annuum), veseli

ex 0904 20 10

Peru

Aflatoksīni un ohratoksīns A

10

Čilli (Capsicum annuum), grūsti vai malti

ex 0904 20 90

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

Zemesrieksti, nelobīti

1202 10 90

Dienvidāfrika

Aflatoksīni

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 20 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Barība un pārtika)

Koriandra lapas

ex 0709 90 90

Taizeme

Salmonella (6)

10

Baziliks (svētais, saldais)

ex 1211 90 85

Piparmētra

ex 1211 90 85

(Pārtika – svaigi garšaugi)

Koriandra lapas

ex 0709 90 90

Taizeme

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (4)

20

Baziliks (svētais, saldais)

ex 1211 90 85

(Pārtika – svaigi garšaugi)

Sparģeļpupiņas (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Taizeme

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (4)

50

Baklažāni

0709 30 00; ex 0710 80 95

Krustziežu dārzeņi

0704; ex 0710 80 95

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

Saldie pipari (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Turcija

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (8)

10

Kabači

0709 90 70; ex 0710 80 95

Tomāti

0702 00 00; 0710 80 70

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

Bumbieri

0808 20 10; 0808 20 50

Turcija

Pesticīds: amitrazs

10

(Pārtika)

Žāvētas vīnogas

0806 20

Uzbekistāna

Ohratoksīns A

50

(Pārtika)

Čilli (Capsicum annuum), grūsti vai malti

ex 0904 20 90

Visas trešās valstis

Krāsvielas Sudan

10

Čilli izstrādājumi (karijs)

0910 91 05

Curcuma longa (garā kurkuma)

0910 30 00

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

Sarkano palmu eļļa

ex 1511 10 90

(Pārtika)

B.   Definīcijas

Šajā pielikumā “krāsvielas Sudan” ir šādas ķīmiskās vielas:

i)

Sudan I (CAS numurs 842-07-9);

ii)

Sudan II (CAS numurs 3118-97-6);

iii)

Sudan III (CAS numurs 85-86-9);

iv)

Scarlet Red vai Sudan IV (CAS numurs 85-83-6).”


(1)  Ja jāpārbauda tikai daži ar kādu KN kodu klasificēti produkti un preču nomenklatūrā šim kodam nav atsevišķas apakšnodaļas, tad šo KN kodu marķē ar “ex” (piemēram, ex 1006 30: attiecas tikai uz basmati rīsiem, kas paredzēti tiešam patēriņam cilvēku uzturā).

(2)  Konkrēti šādu vielu atliekas: acefāts, metamidofoss, triazofoss, endosulfāns, monokrotofoss.

(3)  Konkrēti šādu vielu atliekas: amitrazs, acefāts, aldikarbs, benomils, karbendazims, hlorfenapirs, hlorpirifoss, CS2 (ditiokarbamāti), diafentiurons, diazinons, dihlorvoss, dikofols, dimetoāts, endosulfāns, fenamidons, imidakloprīds, malations, metamidofoss, metiokarbs, metomils, monokrotofoss, ometoāts, oksamils, profenofoss, propikonazols, tiabendazols, tiakloprīds.

(4)  Konkrēti šādu vielu atliekas: acefāts, karbarils, karbendazims, karbofurāns, hlorpirifoss, hlorpirifosmetils, dimetoāts, etions, malations, metalaksils, metamidofoss, metomils, monokrotofoss, ometoāts, profenofoss, protiofoss, hinalfoss, triadimefons, triazofoss, dikrotofoss, EPN, triforīns.

(5)  Konkrēti šādu vielu atliekas: triazofoss, oksidemetonmetils, hlorpirifoss, acetamiprīds, tiametoksams, klotianidīns, metamidofoss, acefāts, propargīts, monokrotofoss.

(6)  Atsauces metode EN/ISO 6579 vai sertificēta metode, kas validēta attiecībā pret to, kā minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 2073/2005 (OV L 338, 22.12.2005., 1. lpp.) 5. pantā.

(7)  Konkrēti šādu vielu atliekas: karbendazims, ciflutrīns, ciprodinils, diazinons, dimetoāts, etions, fenitrotions, fenpropatrīns, fludioksonils, heksaflumurons, lambda-cihalotrīns, metiokarbs, metomils, ometoāts, oksamils, fentoāts, tiofanātmetils.

(8)  Konkrēti šādu vielu atliekas: metomils, oksamils, karbendazims, klofentezīns, diafentiurons, dimetoāts, formetanāts, malations, procimidons, tetradifons, tiofanātmetils.


Top