Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0081

2011/81/ES: Komisijas Lēmums ( 2011. gada 4. februāris ), ar ko groza Lēmumus 2002/741/EK, 2002/747/EK, 2003/31/EK, 2003/200/EK, 2005/341/EK un 2005/343/EK, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu ES ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 523) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 31, 5.2.2011, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 223 - 224

No longer in force, Date of end of validity: 09/06/2011; Iesaist. atcelta ar 32011D0081

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/81(1)/oj

5.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/50


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 4. februāris),

ar ko groza Lēmumus 2002/741/EK, 2002/747/EK, 2003/31/EK, 2003/200/EK, 2005/341/EK un 2005/343/EK, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu ES ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 523)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/81/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (1) un jo īpaši tās 8. panta 3. punkta c) apakšpunktu,

apspriedusies ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju,

tā kā:

(1)

Komisijas 2002. gada 4. septembra Lēmums 2002/741/EK, ar ko nosaka pārskatītus ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai kopēšanas un zīmēšanas papīram un groza Lēmumu 1999/554/EK (2), zaudē spēku 2010. gada 31. decembrī.

(2)

Komisijas 2002. gada 9. septembra Lēmums 2002/747/EK, ar ko nosaka pārskatītus ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai spuldzēm un groza Lēmumu 1999/568/EK (3), zaudē spēku 2010. gada 31. decembrī.

(3)

Komisijas 2002. gada 29. novembra Lēmums 2003/31/EK, ar ko nosaka pārskatītus ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai mazgāšanas līdzekļiem trauku mazgājamām mašīnām un groza Lēmumu 1999/427/EK (4), zaudē spēku 2010. gada 31. decembrī.

(4)

Komisijas 2003. gada 14. februāra Lēmums 2003/200/EK, ar ko nosaka pārskatītus ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai veļas mazgāšanas līdzekļiem un groza Lēmumu 1999/476/EK (5), zaudē spēku 2010. gada 31. decembrī.

(5)

Komisijas 2005. gada 11. aprīļa Lēmums 2005/341/EK, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus un ar tiem saistītās novērtēšanas un pārbaudes prasības ES ekomarķējuma piešķiršanai personālajiem datoriem (6), zaudē spēku 2010. gada 31. decembrī.

(6)

Komisijas 2005. gada 11. aprīļa Lēmums 2005/343/EK, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus un ar tiem saistītās novērtēšanas un pārbaudes prasības ES ekomarķējuma piešķiršanai portatīvajiem datoriem (7), zaudē spēku 2010. gada 31. decembrī.

(7)

Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 66/2010 ir laikus pārskatīti ekoloģiskie kritēriji, kā arī ar tiem saistītās vērtēšanas un verifikācijas prasības, kas noteiktas ar minētajiem lēmumiem.

(8)

Ņemot vērā minēto lēmumu dažādās pārskatīšanas procesa stadijas, ir lietderīgi pagarināt spēkā esības termiņus lēmumos noteiktajiem ekoloģiskajiem kritērijiem un ar tiem saistītajām vērtēšanas un verifikācijas prasībām. Lēmumu 2003/31/EK un 2003/200/EK spēkā esības termiņš ir jāpagarina līdz 2011. gada 30. aprīlim. Lēmumu 2002/741/EK, 2005/341/EK un 2005/343/EK spēkā esības termiņš ir jāpagarina līdz 2011. gada 30. jūnijam. Lēmuma 2002/747/EK spēkā esības termiņš ir jāpagarina līdz 2011. gada 31. augustam.

(9)

Tādēļ ir attiecīgi jāgroza Lēmumi 2002/741/EK, 2002/747/EK, 2003/31/EK, 2003/200/EK, 2005/341/EK un 2005/343/EK.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 66/2010 16. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2002/741/EK 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Ekoloģiskie kritēriji ražojumu grupai “kopēšanas un zīmēšanas papīrs” un ar tiem saistītās vērtēšanas un pārbaudes prasības ir spēkā līdz 2011. gada 30. jūnijam.”

2. pants

Lēmuma 2002/747/EK 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Ekoloģiskie kritēriji ražojumu grupai “spuldzes” un ar tiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2011. gada 31. augustam.”

3. pants

Lēmuma 2003/31/EK 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Ražojumu grupai “mazgāšanas līdzekļi trauku mazgājamām mašīnām” noteiktie ekoloģiskie kritēriji un ar tiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2011. gada 30. aprīlim.”

4. pants

Lēmuma 2003/200/EK 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Ekoloģiskie kritēriji ražojumu grupai “veļas mazgāšanas līdzekļi” un saistītās vērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2011. gada 30. aprīlim.”

5. pants

Lēmuma 2005/341/EK 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“3. pants

Ekoloģiskie kritēriji ražojumu grupai “personālie datori”, kā arī ar to saistītās novērtēšanas un pārbaudes prasības ir spēkā līdz 2011. gada 30. jūnijam.”

6. pants

Lēmuma 2005/343/EK 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“3. pants

Ekoloģiskie kritēriji ražojumu grupai “portatīvie datori”, kā arī saistītās novērtēšanas un pārbaudes prasības ir spēkā līdz 2011. gada 30. jūnijam.”

7. pants

Lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 4. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Janez POTOČNIK


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 237, 5.9.2002., 6. lpp.

(3)  OV L 242, 10.9.2002., 44. lpp.

(4)  OV L 9, 15.1.2003., 11. lpp.

(5)  OV L 76, 22.3.2003., 25. lpp.

(6)  OV L 115, 4.5.2005., 1. lpp.

(7)  OV L 115, 4.5.2005., 35. lpp.


Top