EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0016

2011/728/: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2011. gada 31. oktobris ), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/15 par EFSF aizdevumu dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pārvaldīšanu, kā arī Lēmumu ECB/2010/31 par kontu atvēršanu tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar EFSF aizdevumiem dalībvalstīm, kuru valūta ir euro (ECB/2011/16)

OJ L 289, 8.11.2011, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 297 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/728/oj

8.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/35


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2011. gada 31. oktobris),

ar ko groza Lēmumu ECB/2010/15 par EFSF aizdevumu dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pārvaldīšanu, kā arī Lēmumu ECB/2010/31 par kontu atvēršanu tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar EFSF aizdevumiem dalībvalstīm, kuru valūta ir euro

(ECB/2011/16)

(2011/728/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 17. pantu un 21. pantu,

tā kā:

(1)

2010. gada 21. septembra Lēmums ECB/2010/15 par EFSF aizdevumu dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pārvaldīšanu (1) nosaka noteikumus European Financial Stability Facility (EFSF) naudas konta atvēršanai Eiropas Centrālajā bankā (ECB), lai nodrošinātu aizdevuma līgumu (turpmāk – “Aizdevuma līgumi”) darbību saskaņā ar EFSF Pamatlīgumu, kas stājās spēkā 2010. gada 4. augustā (turpmāk – “EFSF Pamatlīgums”).

(2)

2010. gada 20. decembra Lēmums ECB/2010/31 par kontu atvēršanu tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar EFSF aizdevumiem dalībvalstīm, kuru valūta ir euro (2), nosaka noteikumus attiecīgās aizņēmējas dalībvalsts nacionālās centrālās bankas naudas konta atvēršanai ECB, lai nodrošinātu Aizdevuma līgumu darbību saskaņā ar EFSF Pamatlīgumu.

(3)

EFSF Pamatlīgums grozīts ar Papildu līgumu, kas stājās spēkā 2011. gada 18. oktobrī. Ar grozīto EFSF Pamatlīgumu izveidoti papildu instrumenti, ko EFSF var izmantot finansiāla atbalsta sniegšanai. Saskaņā ar grozītā EFSF Pamatlīguma preambulas 2. punktu un 2. panta 1. punktu EFSF var nodrošināt aizdevumu sniegšanu, preventīvo pasākumu iespējas, iespējas finansēt euro zonas dalībvalsts finanšu iestāžu rekapitalizāciju (izmantojot aizdevumus šādu dalībvalstu valdībām, t. sk. valstīs, kurās netiek īstenota korekciju programma), iespējas obligāciju pirkšanai sekundārajos tirgos vai iespējas obligāciju pirkšanai primārajos tirgos (visus šos instrumentus uzskatot par “finanšu palīdzību”), ko īsteno ar finanšu palīdzības līgumu palīdzību (turpmāk – “Finanšu palīdzības līgumi”). Aizdevuma līgumi turpina pastāvēt arī pēc grozītā EFSF Pamatlīguma stāšanās spēkā.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2010/15 un Lēmums ECB/2010/31,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu ECB/2010/15 groza šādi:

1)

ar šādu pantu aizstāj 2. pantu:

“2. pants

Maksājumu saņemšana naudas kontā

ECB maksājumus EFSF naudas kontā vai maksājumus no šā konta pieņem tikai tad, ja maksājumi notiek saistībā ar Aizdevuma līgumiem vai Finanšu palīdzības līgumiem.”;

2)

ar šādu pantu aizstāj 4. pantu:

“4. pants

Atlikums naudas kontā

Pēc tam, kad izdarīti maksājumi saistībā ar Aizdevuma līgumiem vai Finanšu palīdzības līgumiem, EFSF naudas kontā nav kredīta atlikuma, kā arī nekādus līdzekļus nepārved uz šo naudas kontu pirms dienas, kurā jāveic maksājumi saistībā ar Aizdevuma līgumiem vai Finanšu palīdzības līgumiem. EFSF naudas kontā nekad nav debeta atlikuma. Tādēļ no EFSF naudas konta neveic maksājumus, kas pārsniedz šā konta kredīta atlikumu.”

2. pants

Lēmumu ECB/2010/31 groza šādi:

1)

ar šādu pantu aizstāj 1. pantu:

“1. pants

Naudas kontu atvēršana

ECB pēc aizņēmējas dalībvalsts NCB lūguma var atvērt attiecīgās NCB naudas kontu tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar Aizdevuma līgumu vai Finanšu palīdzības līgumu (turpmāk – “NCB naudas konts”).”;

2)

ar šādu pantu aizstāj 2. pantu:

“2. pants

Maksājumu saņemšana naudas kontā

NCB naudas kontu lieto tikai tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar Aizdevuma līgumu vai Finanšu palīdzības līgumu.”

3. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2011. gada 2. novembrī.

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 31. oktobrī

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 253, 28.9.2010., 58. lpp.

(2)  OV L 10, 14.1.2011., 7. lpp.


Top