EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0408

Padomes Regula (ES) Nr. 408/2010 ( 2010. gada 11. maijs ), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 194/2008, ar ko atjauno un stiprina ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

OJ L 118, 12.5.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 148 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2013; Atcelts ar 32013R0401

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/408/oj

12.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/5


PADOMES REGULA (ES) Nr. 408/2010

(2010. gada 11. maijs),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 194/2008, ar ko atjauno un stiprina ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/232/KĀDP (2010. gada 26. aprīlis), ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu (1),

ņemot vērā Eiropas Komisijas un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Lēmuma 2010/232/KĀDP 4. pantā noteikts, ka jāaizliedz dažu kategoriju preču pirkšana, importēšana un transportēšana no Birmas/Mjanmas uz Savienību.

(2)

Lēmuma 2010/232/KĀDP 8. pantā noteikts, ka jāpārtrauc programmas, kas nav humānās palīdzības, un attīstības programmas, bet izņēmumi jāizdara attiecībā uz projektiem un programmām, ar kurām atbalsta dažus konkrētus mērķus.

(3)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 194/2008 (2) paredz tās 2. panta 2. punktā noteikto dažu kategoriju preču pirkšanas, importēšanas un transportēšanas aizliegumu. Tomēr būtu jāprecizē, ka šis preču pirkšanas aizliegums Birmā/Mjanmā nebūtu jāpiemēro tad, ja pirkums ir veikts kā daļa no humānās palīdzības projekta vai programmas vai palīdzības, kas nav humānā palīdzība, attīstības projekta vai programmas, ar kurām atbalsta mērķus, kas aprakstīti Lēmuma 2010/232/KĀDP 8. panta a), b) un c) punktā.

(4)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 194/2008,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 194/2008 2. pantam pievieno šādu punktu:

“5.   Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzēto ierobežotu preču pirkšanas aizliegumu nepiemēro humānās palīdzības projektiem vai programmām vai palīdzības, kas nav humānā palīdzība, attīstības projektiem un programmām, kurus veic Birmā/Mjanmā un ar kuriem atbalsta:

a)

cilvēktiesības, demokrātiju, labu pārvaldi, konfliktu novēršanu un pilsoniskās sabiedrības kapacitātes celšanu;

b)

veselības aizsardzību un izglītību, nabadzības mazināšanu un jo īpaši pamatvajadzību un iztikas līdzekļu nodrošināšanu nabadzīgākajām un neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām; vai

c)

vides aizsardzību, jo īpaši programmas, kas cīnās pret pārmērīgu mežizstrādi, kura nav ilgtspējīga un izraisa atmežošanu.

Atbilstīgā kompetentā iestāde, kas norādīta IV pielikumā norādītajās tīmekļa vietnēs, iepriekš sniedz atļauju attiecīgo ierobežoto preču pirkšanai. Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā šo punktu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 11. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  OV L 105, 27.4.2010., 22. lpp.

(2)  OV L 66, 10.3.2008., 1. lpp.


Top