Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0667

2010/667/ES: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 4. novembris ), ar ko groza Lēmumu 2007/66/EK par pagaidu izmēģinājumu, lai palielinātu dažu veidu lopbarības augu sēklu partijas maksimālo svaru, kas noteikts Padomes Direktīvā 66/401/EEK (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7474) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 288, 5.11.2010, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 212 - 212

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/667/oj

5.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/23


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 4. novembris),

ar ko groza Lēmumu 2007/66/EK par pagaidu izmēģinājumu, lai palielinātu dažu veidu lopbarības augu sēklu partijas maksimālo svaru, kas noteikts Padomes Direktīvā 66/401/EEK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7474)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/667/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 13.a pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmumā 2007/66/EK (2) paredzētais pagaidu izmēģinājums beigsies 2012. gada 30. jūnijā.

(2)

Lēmumā 2007/66/EK paredzēts, ka, atkāpjoties no noteikumiem par stiebrzāļu sēklu partijas maksimālo lielumu, ir jāievēro ISTA (Starptautiskās Sēklu kontroles asociācijas)/ISF (Starptautiskās Sēklu federācijas) dokuments “Izmēģinājums attiecībā uz zālaugu sēklu partijas lielumu”, ko pieņēmusi ESAO (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) padome. ISTA/ISF izmēģinājums attiecībā uz zālaugu sēklu partijas lielumu turpināsies līdz 2013. gada 31. decembrim.

(3)

Lēmumā 2007/66/EK paredzētajam pagaidu izmēģinājumam arī būtu jābeidzas 2013. gada 31. decembrī, lai saskaņotu šā izmēģinājuma beigu datumu ar ISTA/ISF izmēģinājuma beigu datumu.

(4)

Turklāt ir jāatjaunina atsauce uz ISTA/ISF izmēģinājumu, jo ir izveidota jauna tīmekļa vietne.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2007/66/EK.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2007/66/EK 3. panta aizstāj ar šādu pantu:

“3. pants

Pagaidu izmēģinājumu sāk 2007. gada 1. janvārī un beidz 2013. gada 31. decembrī.”

2. pants

Lēmuma 2007/66/EK 1. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu zemsvītras piezīmi:

“(1)

http://www.seedtest.org/en/ista_isf_experiment_on_herbage_seed_lot_size_content---1--1265--484.html”.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV 125, 11.7.1966., 2298./66. lpp.

(2)  OV L 32, 6.2.2007., 161. lpp.


Top