Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0153

2010/153/: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 11. marts), ar kuru pagarina spēkā esamības termiņu Lēmumam 2009/251/EK, ar ko dalībvalstīm pieprasa nodrošināt, ka tirgū netiek laisti vai nav pieejami biocīdu dimetilfumerātu saturoši produkti (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1337) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 63, 12.3.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 92 - 92

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/153/oj

12.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/21


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 11. marts),

ar kuru pagarina spēkā esamības termiņu Lēmumam 2009/251/EK, ar ko dalībvalstīm pieprasa nodrošināt, ka tirgū netiek laisti vai nav pieejami biocīdu dimetilfumerātu saturoši produkti

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1337)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/153/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvu 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību (1) un jo īpaši tās 13. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2009/251/EK (2) dalībvalstīm pieprasa nodrošināt, ka tirgū netiek laisti vai nav pieejami biocīdu dimetilfumerātu (DMF) saturoši produkti.

(2)

Lēmumu 2009/251/EK pieņēma saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 13. panta noteikumiem, kuros paredzēts, ka lēmums ir spēkā laika posmā, kas nepārsniedz vienu gadu, bet šo spēkā esamību var pagarināt uz turpmākiem laika posmiem, no kuriem neviens nav ilgāks par vienu gadu.

(3)

Ņemot vērā līdz šim gūto pieredzi un to, ka nav pastāvīga pasākuma attiecībā uz DMF saturošiem patēriņa produktiem, Lēmuma 2009/251/EK spēkā esamības termiņš ir jāpagarina par 12 mēnešiem un minētais lēmums ir attiecīgi jāgroza.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 2001/95/EK izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2009/251/EK 4. panta tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“Šo lēmumu piemēro līdz 2011. gada 15. martam.”

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 15. martam veic pasākumus, kas vajadzīgi šā lēmuma izpildei, un tos publicē. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 11. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.

(2)  OV L 74, 20.3.2009., 32. lpp.


Top