EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0031(01)

2011/15/ES: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2010. gada 20. decembris ) par kontu atvēršanu tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar EFSF aizdevumiem dalībvalstīm, kuru valūta ir euro (ECB/2010/31)

OJ L 10, 14.1.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 285 - 286

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/15(1)/oj

14.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 10/7


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2010. gada 20. decembris)

par kontu atvēršanu tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar EFSF aizdevumiem dalībvalstīm, kuru valūta ir euro

(ECB/2010/31)

(2011/15/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 17. un 21. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk – “ECBS statūti”) 17. pantu, lai veiktu operācijas, Eiropas Centrālā banka (ECB) var atvērt kontus kredītiestādēm, valsts iestādēm un citiem tirgus dalībniekiem.

(2)

Saskaņā ar ECBS Statūtu 21.1. pantu un 21.2. pantu ECB var darboties kā Savienības iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru, dalībvalstu valdību, reģionālu vai vietēju iestāžu vai citu publisku iestāžu, vai citu publisko tiesību subjektu vai publisku uzņēmumu fiskālais aģents.

(3)

Saskaņā ar 1. panta 2. punktu 2007. gada 24. jūlija Lēmumā ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (1) ECB klienti var būt centrālās bankas.

(4)

Jāņem vērā EFSF Pamatlīgums starp dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, un European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), Luksemburgā reģistrētu akciju sabiedrību, kuras akcionāri ir dalībvalstis, kuru valūta ir euro. EFSF Pamatlīgums stājās spēkā un kļuva saistošs 2010. gada 4. augustā.

(5)

Saskaņā ar EFSF Pamatlīgumu un saskaņā ar EFSF dibināšanas noteikumiem, EFSF aizdevuma līgumu veidā (turpmāk – “Aizdevuma līgumi”) sniedz finansējumu dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, ja šīm dalībvalstīm ir finanšu grūtības, un tās ar Eiropas Komisiju noslēgušas saprašanās memorandu par piemērojamās politikas nosacījumiem.

(6)

EFSF Pamatlīguma 3. panta 5. punkts paredz, ka aizdevumu, ko EFSF piešķīris dalībvalstij, kuras valūta ir euro, izsniedz, izmantojot EFSF un attiecīgās aizņēmējas dalībvalsts kontus, kas Aizdevuma līguma mērķiem atvērti ECB. ECB 2010. gada 21. septembra Lēmums ECB/2010/15 par EFSF aizdevumu dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pārvaldīšanu (2) paredz noteikumus attiecībā uz EFSF naudas konta atvēršanu ECB Aizdevuma līgumu darbības nodrošināšanai.

(7)

Aizdevumu, kas izsniegts saskaņā ar Aizdevuma līgumu, atmaksā, izmantojot attiecīgās aizņēmējas dalībvalsts nacionālas centrālās bankas (NCB) naudas kontu, kas atvērts ECB.

(8)

Jāparedz noteikumi attiecībā uz attiecīgo aizņēmēju dalībvalstu NCB naudas kontiem, kuri ECB jāatver Aizdevuma līgumu darbības nodrošināšanai.

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Naudas kontu atvēršana

ECB pēc aizņēmējas dalībvalsts NCB lūguma var atvērt attiecīgās NCB naudas kontu tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar Aizdevuma līgumu (turpmāk – “NCB naudas konts”).

2. pants

Maksājumu saņemšana naudas kontā

NCB naudas kontu lieto tikai tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar Aizdevuma līgumu.

3. pants

Rīkojumu pieņemšana

ECB saistībā ar NCB naudas kontu akceptē tikai konta turētājas NCB norādījumus.

4. pants

Atlikums naudas kontos

NCB naudas kontā nekad nav debeta atlikuma. Tādēļ no šādiem naudas kontiem neveic maksājumus, kas pārsniedz šo kontu kredīta atlikumu.

5. pants

Atlīdzība

ECB par kredīta atlikumu uz nakti NCB kontos maksā procentus, kuru likme ir līdzvērtīga ECB noguldījumu iespējai saskaņā ar principu “faktiskais dienu skaits/360” piemērotajai likmei.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2010. gada 20. decembrī

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 237, 8.9.2007., 71. lpp.

(2)  OV L 253, 28.9.2010., 58. lpp.


Top